Powiadomienie

Witamy w Centrum pomocy Search Ads 360, platformy do zarządzania kampaniami marketingowymi w wyszukiwarkach.  Centrum pomocy jest dostępne dla wszystkich, ale do usługi Search Ads 360 mogą uzyskać dostęp tylko zalogowani subskrybenci. Aby zasubskrybować usługę lub dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży.

Używanie danych biznesowych do zarządzania kampaniami

Używanie wymiarów firmowych baz danych do tworzenia raportów

Aby grupować dane raportowania według zdefiniowanych danych biznesowych:

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.  

  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Dane biznesowe.

 3. W tabeli raportowania kliknij link Wyświetl raport obok nazwy tabeli firmowej bazy danych.The "View report" link navigates to the Dimensions tab.

  Otworzy się karta Wymiary. W tabeli raportowania zobaczysz po jednym wierszu na każdy element firmowych baz danych, który w zakresie czasowym raportu ma przypisane dane.

  Jeśli na przykład klikniesz link Wyświetl raport odpowiadający tabeli Hotel, zobaczysz po jednym wierszu z danymi z wyszukiwarki dla każdego hotelu, do którego zostało przypisane co najmniej jedno wyświetlenie w zakresie czasowym raportu.

 4. Opcjonalnie dostosuj zakres czasowy raportu.

 5. Aby wyświetlić konwersje Floodlight przypisane do każdego wiersza firmowych baz danych, wykonaj jedną z tych czynności:

 6. Aby przeanalizować raport i podzielić go na segmenty według danych biznesowych – lub innych informacji, takich jak typ urządzenia, region geograficzny czy czas – kliknij przycisk Segment: nazwa wymiaru nad wykresem podsumowania skuteczności. Następnie wybierz segment.

 7. Opcjonalnie pobierz dane do przeanalizowania offline.

Dostęp do wymiarów z firmowych baz danych możesz też uzyskać bezpośrednio na karcie Wymiary:
 1. Przejdź do reklamodawcy lub wybierz węższy zakres.
  Jeśli na przykład chcesz zobaczyć dane reklamowe ze wszystkich kont wyszukiwarek, otwórz właściwości reklamodawcy. Jeśli chcesz skoncentrować się na określonym koncie wyszukiwarki, otwórz jego właściwości.

 2. Kliknij kartę Wymiary▼, a następnie kategorię Firmowe bazy danych.
  Na liście wymiarów zobaczysz wszystkie kolumny zdefiniowane w tabelach firmowych baz danych.
  The dimension list displays all columns you've defined in your Business Data tables.

 3. Wybierz wymiar z listy.

Raporty o wymiarach nie są dostępne w przypadku reklam

Jeśli zastosujesz dane biznesowe bezpośrednio do reklam, na karcie Wymiary nie pojawią się raporty dotyczące tych reklam. Jeśli na przykład zastosujesz dane biznesowe Hotels.Tier bezpośrednio do reklam po wybraniu tabeli Hotels.Tier na karcie Wymiary, raport będzie pusty.

Oto nieco bardziej złożony przykład:

 1. Stosujesz dane biznesowe Hotels.Tier do kampanii i wybierasz wartość 3.
 2. W przypadku dwóch reklam w tej samej kampanii zastępujesz dziedziczoną wartość, stosując dane biznesowe Hotels.Tier bezpośrednio do reklam i wybierając wartość 4.
 3. Gdy na karcie Wymiary wybierzesz Hotels.Tier:
  • Wiersz raportujący dane dla wymiaru Hotels.Tier = 3 będzie zawierał dane ze wszystkich reklam w kampanii z wyjątkiem dwóch, w których zastąpiono ustawienie kampanii.
  • Wiersz raportujący dane dla wymiaru Hotels.Tier = 4 będzie pusty, ponieważ dane biznesowe zostały zastosowane bezpośrednio do reklam, a na karcie Wymiary nie pojawiają się raporty dotyczące danych poniżej poziomu grupy reklam.

Zalecamy stosowanie danych biznesowych do grup reklam i umożliwienie reklamom dziedziczenia danych biznesowych grup reklam.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Zobacz prezentację

Zapoznaj się z przykładem krok po kroku, korzystając z danych biznesowych w raportach.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
17458606419676861540
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
263