Testowanie stron docelowych

Testy strony docelowej

Testy strony docelowej zostały wycofane 1 maja 2019 roku. Nie można już tworzyć nowych testów w Search Ads 360, a wszystkie wcześniej uruchomione testy zostały wstrzymane.

Inne

Na każdym koncie Search Ads 360 można używać testów tekstu reklamy do tworzenia reklam zduplikowanych z różnymi stronami docelowymi. Pełne wyjaśnienie alternatyw dla testów strony docelowej dostępnych w Google Ads jako dodatek do testów tekstu reklamy znajdziesz w artykule o testowaniu strony docelowej.

Raportowanie

Dane historyczne o Twoich testach strony docelowej będą nadal dostępne na karcie Testy strony docelowej w panelu użytkownika po lewej stronie. Dowiedz się więcej o tworzeniu raportów o testach strony docelowej.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?