Omówienie Search Ads 360

Cel remarketingowy

Cel remarketingowy powstaje wtedy, gdy stosujesz listę remarketingową Google Ads w kampanii ręcznej, kampanii produktowej lub grupie reklam Google Ads.

Cel remarketingowy kampanii lub grupy reklam pozwala wyświetlać różne reklamy lub określać różne stawki, by dotrzeć do klientów, którzy wcześniej odwiedzili Twoją witrynę.

Jeśli nie wiesz, jak ustalać stawki, by dotrzeć do takich osób, możesz zastosować w kampanii strategię ustalania stawek lub cel konwersji, by automatycznie ustawiać lub zalecać dostosowania stawek celu remarketingowego.

Lista remarketingowa Google Ads może też służyć do remarketingu wykluczającego w kampanii lub grupie reklam Google Ads. Dzięki temu możesz wykluczyć osoby znajdujące się na liście z grupy użytkowników, którym mają być wyświetlane dodatkowe reklamy.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?