Search Ads 360 teklif stratejisi dönüşümlerini belirtme

Search Ads 360 teklif stratejisinde özel Floodlight boyutu kullanma

Özel boyut, Search Ads 360'ın, özel Floodlight değişkenleri kullanarak tanımladığınız belirli dönüşüm türleri hakkında rapor oluşturabilmesini sağlar. Bir özel boyut ayarladıktan sonra, belirli bir EBM'yi hedeflerken, tanımladığınız belirli dönüşümleri en üst düzeye çıkarmak için en verimli teklifleri bulan bir Search Ads 360 teklif stratejisi oluşturabilirsiniz.

Örnek: Teklif stratejisi 

Sigorta fiyat teklifleri oluşturan bir web sayfasında, oluşturulan fiyat tekliflerinin sayısını izlemek için Floodlight etiketi kullanırsınız. Fiyat tekliflerinin sayısını izlemeye ek olarak, fiyat tekliflerini değere göre kategorilere ayırırsınız: Yüksek (ev ve otomobil sigortası), orta (yalnızca otomobil) veya düşük (bisiklet sigortası). Yüksek, orta ve düşük değerli fiyat teklifleri için en iyi teklifleri bulan bir teklif stratejisi oluşturmak üzere aşağıdakileri yapın:

 1. Floodlight etiketine bir özel Floodlight değişkeni ekleyin. Ek değişken, her bir dönüşüm için "yüksek", "orta" veya "düşük" değerini raporlar.
 2. Her bir fiyat teklifi türünü raporlayan özel Floodlight sütunları oluşturun. Bunun için şu sütunları oluşturursunuz:
  • c:"quote-high" - "yüksek" fiyat tekliflerinin sayısını raporlar
  • c:"quote-medium" - "orta" fiyat tekliflerini raporlar
  • c:"quote-low" -  "düşük" fiyat tekliflerini raporlar.
 3. Sigorta fiyat tekliflerinize ağırlıklı değer atayacak bir formül sütunu oluşturun. Örneğin, şu formülü oluşturursunuz:
  (5 * c:"quote-high") + (2 * c:"quote-medium") + c:"quote-low"
 4. Formül sütununu hedefleyen ve 10 ABD doları tutarında EBM hedefine sahip bir teklif stratejisi oluşturun. 

10 ABD doları tutarında bir EBM için teklif stratejisi formülü kullanır ve "yüksek" sigorta teklifleriyle eşleşen "ev ve araba sigortası" gibi anahtar kelimeler için en yüksek teklifleri verir. Teklif stratejisi, "orta" sigorta teklifleriyle eşleşen "yalnızca araba sigortası" gibi anahtar kelimelere daha düşük teklifler verecektir. Teklif stratejisi, "düşük" sigorta teklifleriyle eşleşen "bisiklet sigortası" gibi anahtar kelimeler için en düşük teklifi verir.

Bir teklif stratejisinde Floodlight boyutları ayarlama adımlarına genel bakış

Özel Floodlight boyutlarının tanımladığı dönüşümler için verimliliği en üst düzeye çıkarmaya yönelik adımlara genel bir bakışı burada bulabilirsiniz (ayrıntılar için her bir adımdaki bağlantıları izleyin):

 1. Search Ads 360'ta özel Floodlight boyutları ayarlayın.
 2. Her özel boyut için boyutun tanımladığı dönüşümleri raporlayan bir Floodlight etkinlik sütunu oluşturun.
 3. Her özel boyut için değerlerin ağırlıklarını belirleyen bir formül sütunu oluşturun.
 4. Ağırlıklı formül sütununu kullanan bir teklif stratejisi oluşturun ve uygulayın.

Belirli bir boyutun tanımladığı dönüşümleri raporlayan bir Floodlight etkinlik sütunu oluşturma

 1. Bir reklamverene veya daha düşük bir kapsama gidin. Ardından, herhangi bir sekmeyi tıklayın.
  Örneğin, Kampanyalar sekmesini tıklayın.

 2. Performans özeti grafiğinin üzerindeki araç çubuğunda Sütunlar düğmesini tıklayın.
  Sütun seçim aracı görüntülenir.

 3. Kullanılabilir sütunlar altında, ▸Özel dönüşümler'i, ardından Floodlight'ı tıklayın.
  Mevcut Floodlight sütunlarının bir listesi görüntülenir.

 4. +Yeni sütun'u tıklayın.

 5. Sütuna bir ad verin.

 6. Floodlight etkinliklerini seçin'i tıklayıp, özel boyutları raporlamak için ayarlanmış bir veya daha fazla Floodlight etkinliği seçin. 
  Özel boyutları raporlamayan Floodlight etkinliklerini yanlışlıkla eklemeniz sorun yaratmaz. Daha sonra ayarlayacağınız filtreler, bu etkinlikler tarafından raporlanan verilerin sütunda görünmesini engeller.

 7. Seçtiğiniz Floodlight etkinliklerinin raporladığı dönüşüm türüne bağlı olarak Metrik listesinden Eylemler, İşlemler veya Gelir'i seçin.
  Diğer metrikler teklif stratejilerinde kullanılamaz.

 8. Özel boyut filtresinin altında, + Filtre Ekle'yi tıklayın ve aşağıdakileri yapın:

  1. Açılan listede özel boyutu seçin.
  2. Filtre ölçütleri listesindeki Eşittir ölçütünü değiştirmeyin.
   Sütun yalnızca girdiğiniz değerlerden biri veya birkaçıyla tam olarak eşleşen özel boyuta ilişkin dönüşümleri sayar. (Eşleşme büyük/küçük harfe duyarlı değildir.)

  3. Eşleşme için bir veya daha fazla değer girin. Filtre büyük/küçük harfe duyarlı değildir.
   Her bir değeri | (dikey çubuk) karakteriyle ayırın. Örneğin:
   Kuzeydoğu|Merkez

   Aşağıdaki gösterilen sütunda, "Müşteri değeri" boyutunda yalnızca "Yüksek" veya "yüksek" değerinin belirtildiği Floodlight etiketine ilişkin İşlemleri bildirir.

   Specify criteria for matching dimension data.

  4. Bir segmentasyon grubu oluşturursanız oluşturduğunuz filtrenin hemen altında ek bir + Filtre Ekle listesi görüntülenir. Sütunu, gruptan başka bir ek özel boyutla filtrelemek için + Filtre Ekle'yi tıklayın.
   An additional "Add filter" button appears if you

   Oluşturduğunuz filtrenin altında ek + Filtre Ekle düğmesi görünmüyorsa segmentasyon grubu oluşturduğunuzdan emin olun. Reklamvereninizin oluşturduğu Floodlight verisi miktarına bağlı olarak, ek filtreler oluşturabilmeniz için segmentasyon grubunun oluşturulmasının üzerinden bir iki gün geçmesini beklemeniz gerekebilir. 

 9. İsteğe bağlı. Verilere farklı bir model uygulamak için İlişkilendirme modelinin yanındaki oku tıklayın.

  Ortamlar arası dönüşümler onay kutusu, özel boyutlarla kullanılamaz. 
 10. Kaydet'i tıklayın.
  Search Ads 360, sütunu otomatik olarak raporlama tablonuza ekler. Raporunuzda görünmesini istemiyorsanız sütunu raporlama tablonuzdan kaldırabilirsiniz.

 11. Uygula'yı tıklayın.
 12. Diğer değişkenleri raporlayan başka sütunlar oluşturmak için bu adımları tekrarlayın.

Kullanımdaki özel sütunlar düzenlenemez

Bir teklif stratejisine veya dönüşüm hedefine bir formül sütunu ya da Floodlight etkinlik sütunu gibi bir özel sütun eklediğinizde, kullanıldığı sürece sütunu düzenleyemez veya kaldıramazsınız. Bir özel sütunda değişiklik yapmak istiyorsanız bazı seçenekler aşağıda belirtilmiştir:

Bid strategy

 • İstediğiniz düzenlemeleri içeren yeni bir özel sütun oluşturun. Daha sonra, raporlarınızda yeni sütunu kullanın veya teklif stratejisini düzenleyerek eski sütun yerine yeni sütunu kullanacak şekilde değiştirin.
 • Bir özel sütunu kaldırmak istiyorsanız ancak teklif stratejisinin kendisi de kaldırıldıysa şu adımları uygulayın:
  • Kaldırılan teklif stratejisini bulun ve tıklayın. 
  • Teklif stratejisinde değişiklik yaptıysanız Teklif stratejisini kaydet düğmesini tıklayın.
  • Hedef'i tıklayın.
  • Şimdi dönüşüm kaynağını veya referans verilen sütunu değiştirin.

Dönüşüm hedefi 

Dönüşüm hedefleri düzenlenemez. Dönüşüm hedefinde farklı bir özel sütun kullanmak istiyorsanız yeni bir hedef oluşturun ve dönüşüm kaynağı olarak özel sütunu seçin. Ardından, dönüşüm hedefini kampanyalarda ve teklif stratejisi fırsatlarında kullanabilirsiniz. Bir bütçe planında farklı bir dönüşüm hedefi seçemezsiniz.

Özel boyutlar içeren özel sütunlar dönüşüm hedeflerinde desteklenmez.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?