Kopiowanie kampanii

Konto docelowe Google Ads

Kopiowanie z Google Ads do Google Ads

Gdy w ramach operacji kopiowania Search Ads 360 tworzy nowe kampanie, grupy reklam, reklamy, słowa kluczowe i wykluczające słowa kluczowe, tylko niektóre z ustawień są kopiowane z kampanii źródłowej (jak opisano to poniżej). (Zobacz listę ustawień, które możesz zaktualizować w istniejących kopiach).

Ustawienia kampanii w Google Ads

Jeśli docelowe konto wyszukiwarki nie zawiera jeszcze kampanii o danej nazwie, Search Ads 360 utworzy nową i skopiuje ustawienia wymienione poniżej.

Ustawienia Google Ads

Nazwa

Budżet dzienny:

 • W razie potrzeby Search Ads 360 konwertuje budżet dzienny na walutę powiązaną z docelową wyszukiwarką.

Metoda wyświetlania reklam

Daty rozpoczęcia i zakończenia:

 • Jeśli źródłowa data rozpoczęcia lub zakończenia przypada w przeszłości, Search Ads 360 ustawia w kampanii docelowej bieżącą datę.

Rotacja reklam

Dopasowanie słów kluczowych

Lokalizacje docelowe:

 • Kraj

 • Region (Region)

 • Obszar miejski

 • Miasto

Search Ads 360 kopiuje lokalizacje docelowe tylko do nowych kampanii. Nie są one aktualizowane w żadnych istniejących kopiach kampanii.

Języki

Sieć

Szablon URL

Dostosowanie stawek mobilnych

Dostosowanie stawek na tablety
Dostosowanie stawek na komputery

Stan

Jeśli zmienisz stan kampanii źródłowej na Usunięta, nie jest on aktualizowany w kampanii docelowej. Aby miała ona taki stan, musisz zmienić go ręcznie.

Linki do podstron

Na konto docelowe są kopiowane tylko linki do podstron zastosowane bezpośrednio w kampanii lub grupie reklam. Obejmuje to linki do podstron na poziomie konta, które zostały zastosowane bezpośrednio w kampanii lub grupie reklam.
W pozostałych przypadkach są kopiowane wyłącznie ustawienia linków do podstron.
Parametry niestandardowe

 

Te ustawienia nie są kopiowane do docelowej kampanii:

 • Strategia ustalania stawek

 • Etykiety

 • Rozszerzenia inne niż rozszerzenia linków do podstron

 • Cele remarketingowe 

Ustawienia grup reklam w Google Ads

Jeśli kampania docelowa nie zawiera jeszcze grupy reklam o tej samej nazwie co grupa źródłowa, Search Ads 360 tworzy nową grupę reklam i kopiuje do niej wymienione tutaj ustawienia.

Ustawienia Google Ads

Nazwa

Domyślny CPC w sieci wyszukiwania

Dostosowanie stawek mobilnych

Dostosowanie stawek na tablety
Dostosowanie stawek na tablety

Szablon URL

Stan

Linki do podstron

Na konto docelowe są kopiowane tylko linki do podstron zastosowane bezpośrednio w kampanii lub grupie reklam. Obejmuje to linki do podstron na poziomie konta, które zostały zastosowane bezpośrednio w kampanii lub grupie reklam.
W pozostałych przypadkach są kopiowane wyłącznie ustawienia linków do podstron.
Parametry niestandardowe

 

Te ustawienia nie są kopiowane do docelowej grupy reklam:

 • Strategia ustalania stawek

 • Etykiety

 • Rozszerzenia inne niż rozszerzenia linków do podstron

 • Cele remarketingowe lub dynamiczne

Ustawienia reklam w Google Ads

Jeśli docelowa grupa reklam nie zawiera jeszcze reklamy o tej samej nazwie co reklama w grupie źródłowej, Search Ads 360 tworzy nową reklamę i kopiuje do niej wymienione tutaj ustawienia.

Kopiowane są tylko rozszerzone reklamy tekstowe. Standardowe reklamy tekstowe istniejące w kampanii źródłowej nie są kopiowane do kampanii docelowej. Poza tym Search Ads 360 nie aktualizuje reklam. Jeśli reklama źródłowa zostanie zaktualizowana, Search Ads 360 nie skopiuje aktualizacji do docelowej grupy reklam.

Rozszerzone reklamy tekstowe

Ustawienia Google Ads

Nazwa reklamy

Nagłówek
Nagłówek 2

Linia tekstu 1

Docelowy URL

Ścieżka 
Ścieżka 2

Szablon URL

Parametry niestandardowe

Stan

 

Te ustawienia nie są kopiowane do docelowej reklamy:

 • Etykiety

Ustawienia słów kluczowych w Google Ads

Jeśli docelowa grupa reklam nie zawiera jeszcze słowa kluczowego o tej samej nazwie i typie dopasowania co słowo w grupie źródłowej, Search Ads 360 tworzy nowe słowo kluczowe i kopiuje do niego wymienione tutaj ustawienia. To oznacza, że jeśli w docelowej grupie reklam nie ma jeszcze dokładnie takiego samego słowa kluczowego, Search Ads 360 tworzy w niej nowe słowo.

Ustawienia Google Ads

Tekst

Typ dopasowania

Stawka minimalna

Stawka maksymalna

Szablon URL

URL strony docelowej

Parametry adresu URL

Parametry niestandardowe

Stan

Te ustawienia nie są kopiowane do docelowego słowa kluczowego:

 • Strategia ustalania stawek

 • Etykiety

 • Udział w teście strony docelowej

Ustawienia wykluczających słów kluczowych w Google Ads

Jeśli docelowa kampania lub grupa reklam nie zawiera jeszcze wykluczającego słowa kluczowego o tej samej nazwie (i typie dopasowania w Google Ads) co słowo w kampanii źródłowej, Search Ads 360 tworzy nowe wykluczające słowo kluczowe i kopiuje do niego wymienione tutaj ustawienia.

Ustawienia Google Ads

Tekst

Typ dopasowania

Stan

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?