İlişkilendirme modellerini yönetme

İlişkilendirme modelleri hakkında

Varsayılan olarak, Search Ads 360 bir dönüşümle ilgili tüm krediyi, müşteriyi sitenize yönlendiren son tıklamaya verir. Ancak dönüşümlerin önemli bir kısmı birkaç etkileşim içeren bir yoldan kaynaklanabilir. Bu etkileşimler görüntülü reklamların tıklanmasının yanı sıra alışveriş kampanyaları, genel veya marka anahtar kelimeleri ve diğer teklif verilebilir öğelere dayalı ücretli arama tıklamaları olabilir. Bu etkileşimleri analiz ederek, bazı anahtar kelime türlerinin veya diğer teklif verilebilir öğelerin, dönüşümleri artırmada basit son tıklama ilişkilendirmesinin ortaya çıkarabildiğinden daha büyük bir rol oynadığını öğrenebilirsiniz. Önceden az değer verilen bu anahtar kelimelerden bazıları için teklifleri artırırsanız, reklam harcamalarınızın verimini artırabilirsiniz.

Bir dönüşüm yolundaki tüm teklif verilebilir öğelere bir miktar kredi vermek için Campaign Manager veya Google Analytics'ten ilişkilendirme modellerini içe aktarın veya Search Ads 360'ta veriye dayalı bir model oluşturun. Ardından modelleri, Search Ads 360'taki özel dönüşüm sütunlarına uygulayın ve modellerden birinin bildirdiği dönüşüm sayısını son tıklama ilişkilendirmesiyle karşılaştırın. Floodlight tarafından kaydedilen dönüşümlere Campaign Manager veya Search Ads 360 ilişkilendirme modellerini ve Google Analytics tarafından kaydedilen dönüşümlere Google Analytics modellerini uygulayabilirsiniz.

Unutmayın:

 • Search Ads 360 varsayılan olarak son tıklama ilişkilendirme modelini kullanır ve Campaign Manager zamana bağlı azalma modelini sağlar.

  Campaign Manager veya Google Analytics'te başka alternatif ilişki modelleri kullansanız da bir ajans yöneticisi ya da reklamveren yöneticisi Search Ads 360'a ekleyene dek bu modelleri Search Ads 360'ta kullanamazsınız.

 • Teklif stratejileri yalnızca Campaign Manager'dan eklenen veya Search Ads 360'ta oluşturulan ilişkilendirme modellerini kullanabilir.

Önceden tanımlanmış modeller

Hem Campaign Manager hem Google Analytics, Search Ads 360'a ekleyebileceğiniz bir dizi temel ilişkilendirme modeli sağlar. Ek olarak Campaign Manager veya Google Analytics'te özel modeller oluşturabilir ve bunları Search Ads 360'a ekleyebilirsiniz.

Temel ilişkilendirme modelleri

Hem Campaign Manager hem Google Analytics, Search Ads 360'a ekleyebileceğiniz özel bir dizi temel ilişkilendirme modeli sağlar:

 • Zamana bağlı azalma: En fazla krediyi, dönüşüm zamanına en yakın zamanda gerçekleşen etkileşimlere verir. Değer kaybının yarı ömrü 7 gündür. Yani dönüşümden 7 gün önce gerçekleşen tıklamalar kredinin yarısını, daha önceki tıklamalar yarıdan daha azını ve daha sonraki tıklamalar yarıdan daha fazlasını alır. Reklamlarınız ve kampanyalarınız genellikle kısa süreli ve promosyon amaçlı oluyorsa bu modeli kullanın. Campaign Manager zamana bağlı azalma modeli sizin için eklendi.

 • Doğrusal: Dönüşüm yolundaki her bir etkileşim tıklamasına eşit kredi verir. Örneğin, tüketici dönüşümden önce bir görüntülü reklam, ücretli arama ağı reklamı ve doğal arama sonucunu tıklarsa işlemleri gösteren Floodlight veya Google Analytics etkinlik sütunu, ücretli arama tıklamasından sorumlu anahtar kelimeye işlemin %33'ü oranında kredi verir Sütun, dönüşümden önce anahtar kelimeyle 200 işlemi ilişkilendirmişse dönüşümden sonra göstereceği işlem değeri, 200,33 olacaktır. Amacınız, reklamlarınız ve kampanyalarınız için satış döngüsü boyunca iletişim ve farkındalığı korumaksa bu modeli kullanın.

 • İlk etkileşim: Dönüşüme giden dönüşüm hunisindeki ilk tıklama bir ücretli arama reklamında gerçekleştiyse bu tıklama dönüşüme ilişkin kredinin %100'ünü alır. İlk tıklama bir görüntülü reklamdan veya doğal arama sonucundan geldiyse dönüşüm bildirilmez.

 • İlk ücretli arama etkileşimi: Dönüşüm kredisinin %100'ünü bir ücretli arama reklamının ilk tıklamasıyla ilişkilendirir. Müşteri, ücretli arama reklamını tıklamadan önce bir görüntülü reklamı veya doğal arama sonucunu tıklasa bile tüm kredi ücretli arama reklamına verilir. Dönüşüm hunisinde hiç ücretli arama tıklaması yoksa dönüşüm bildirilmez. Yani bir dönüşüm hunisi yalnızca görüntülü reklamlara ve doğal arama sonuçlarına yapılan tıklamaları içeriyorsa Search Ads 360 bir dönüşüm bildirmez. Dönüşüm hunilerini başlatmada ücretli arama tıklamalarının rolünü vurgulamak için bu modeli kullanın.

 • Son ücretli arama etkileşimi: Bir dönüşüm kredisinin %100'ünü bir ücretli arama reklamındaki son tıklamayla ilişkilendirir. Müşteri, ücretli arama reklamını tıkladıktan sonra bir görüntülü reklamı veya doğal arama sonucunu tıklasa bile tüm kredi ücretli arama reklamına verilir. Dönüşüm hunisinde hiç ücretli arama tıklaması yoksa dönüşüm bildirilmez. Yani bir dönüşüm hunisi yalnızca görüntülü reklamlara ve doğal arama sonuçlarına yapılan tıklamaları içeriyorsa Search Ads 360 bir dönüşüm bildirmez. Dönüşümlerin kapatılmasında ücretli aramanın rolünü vurgulamak için veya diğer modellerle karşılaştırma temeli olarak bu modeli kullanın.

 • Konuma dayalı: Dönüşüm yolundaki ilk ve son etkileşimler en yüksek oranda, aradaki etkileşimler ise daha düşük düzeyde kredilendirilir. Tam olarak belirtecek olursak, bu model ilk ve son tıklamaların her birine dönüşümün %40'ını verir. Kalan %20'lik krediyi de aradaki tıklamalar arasında eşit bir şekilde dağıtır. Dönüşümlerin başlatılmasında ücretli aramanın rolüne değer veriyorsanız, ancak aynı zamanda dönüşümle sonuçlanan kanallara da önemli miktarda kredi atamak istiyorsanız bu modeli kullanın.

 • Yardımlar: Krediyi, son tıklama haricindeki tüm tıklamalar arasında eşit bir şekilde ilişkilendirir. En yüksek değeri, dönüşüme yardımcı olan tüm tıklamalara veriyorsanız bu modeli kullanın.

Campaign Manager modellerinin yalnızca Floodlight sütunlarıyla ve Google Analytics modellerinin yalnızca Google Analytics sütunlarıyla kullanılabildiğini unutmayın. Örneğin hem Floodlight etkinlik sütunlarında hem de Google Analytics etkinlik sütunlarında Doğrusal modeli kullanmak istiyorsanız Campaign Manager doğrusal modelinin ve Google Analytics doğrusal modelinin her ikisini de eklemeniz gerekir.

Google Analytics Son Google Ads Tıklaması ve Doğrudan Olmayan Son Tıklama ilişkilendirme modelleri Search Ads 360'a eklenemez.

Floodlight ilişkilendirme modellerine ilişkin ölçeklendirilmiş dönüşüm verileri

Campaign Manager'ın temel ilişkilendirme modelleri, doğrudan ölçülemeyen dönüşüm verilerini dahil etmek üzere ölçeklendirmeyi kullanır. Daha fazla bilgi

Özel ilişkilendirme modelleri

Campaign Manager ve Google Analytics'te özel ilişkilendirme modelleri oluşturabilir ve bunları Search Ads 360'a ekleyebilirsiniz. Campaign Manager ve Google Analytics'te belirtebileceğiniz bazı seçenekler ve kurallar Search Ads 360 ile uyumlu değildir.

Özel ilişkilendirme modelleri, ölçeklendirilmiş dönüşümleri içermez. Daha fazla bilgi

Özel modeller oluşturmadan önce şu konulara bakın:

60 günlük geçmiş performansını senkronize etme

ilişkilendirme modeli eklediğinizde Search Ads 360, modeli önceki 60 günlük performans verilerine ve daha sonraki tüm performans verilerine uygular. Search Ads 360'ın işlemi gerçekleştirmesi için o günkü performans verilerinin tamamlanıp kullanılabilir hale gelmesi gerektiğinden senkronizasyon işlemi ertesi güne dek bitmeyebilir.

Veriye dayalı ilişkilendirme modelleri

Search Ads 360, arama kampanyalarınıza özgü gerçek verileri analiz edebilir ve veriye dayalı ilişkilendirme (DDA) modeli oluşturmak üzere verileri kullanabilir. DDA modeli, dönüşümlere ilişkin krediyi, arama kampanyalarınıza dayalı gerçek etkileşimleri esas alarak bir dönüşüm yolundaki tüm etkileşimlere nasıl dağıtacağını öğrenir. (Campaign Manager'da da veriye dayalı ilişkilendirme modeli oluşturulabilir ancak Campaign Manager'da oluşturduğunuz model, Search Ads 360 modellerinden tamamıyla ayrıdır. Search Ads 360'a aktarılamaz, bu nedenle yalnızca Campaign Manager'daki performans verilerine uygulanabilir.)

Veriye dayalı ilişkilendirme, doğrudan ölçülemeyen dönüşüm verilerinin hesaba katılması için ölçeklendirmeden yararlanır. Daha fazla bilgi

Search Ads 360'taki DDA modelleri hakkında daha fazla bilgi

İlişkilendirme modelleri ve gösterimler

İlişkilendirme modelleri arama reklamlarının gösterimlerini her zaman yoksayar. Bu durum, Search Ads 360 ve Campaign Manager'daki temel ve özel modeller için geçerlidir.

Search Ads 360'ta kullanmak üzere oluşturduğunuz tüm özel ve temel modellerde, görüntülü reklamların gösterimleri yoksayılır. Ancak Campaign Manager'da, aynı temel modeller görüntülü reklamların gösterimlerini içerir ve görüntülü reklam gösterimleri içeren özel modeller oluşturabilirsiniz. Buna göre, Search Ads 360 ve Campaign Manager'daki raporlar eşleşmeyebilir. Örneğin, Doğrusal ilişkilendirme modelinin kullanıldığı bir Search Ads 360 raporunda görüntülü gösterimlerle kredi ilişkilendirilmez. Doğrusal ilişkilendirme modelinin kullanıldığı bir Campaign Manager raporunda görüntülü gösterimlerle kredi ilişkilendirilir.

En iyi uygulama: kullanılmayan ilişkilendirme modellerini kaldırın

Hacmin yoğun olduğu zamanlarda raporlama gecikme süresini azaltmak için artık kullanmadığınız tüm ilişkilendirme modellerini kaldırmanız önerilir.

Reklamveren başına toplam ilişkilendirme modeli sayısı

Her Search Ads 360 reklamvereni, toplam 15 model için Campaign Manager'dan en fazla 5 ilişkilendirme modeli, Google Analytics'ten en fazla 5 ilişkilendirme modeli ve 5 veriye dayalı ilişkilendirme modeli içerebilir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?