Witamy w Centrum pomocy Search Ads 360, platformy do zarządzania kampaniami marketingowymi w wyszukiwarkach.  Centrum pomocy jest dostępne dla wszystkich, ale do usługi Search Ads 360 mogą uzyskać dostęp tylko zalogowani subskrybenci. Aby zasubskrybować usługę lub dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży.

Edytowanie kampanii

Wyświetlanie stanu, historii zmian i historii wersji reguły

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy powiązanego z regułą.

  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Reguły.
  Tabela raportowania zawiera maksymalnie 2000 reguł.

 3. Na liście Pokaż nad tabelą raportowania wybierz jedną z tych opcji:

  Ta opcja Wyświetla do 2000 reguł spełniających te kryteria
  Pokaż wszystkie
  •  Active status button Obecnie aktywne
   Na przykład reguły cykliczne, które zgodnie z harmonogramem zostaną uruchomione w przyszłości, lub reguły niecykliczne, które nie zostały jeszcze uruchomione.
  • Paused status button Obecnie wstrzymane
  • White check mark with green background. Indicates sync completely successfully Reguły niecykliczne, które były uruchamiane w ciągu ostatnich 90 dni
  • Removed status button Reguły, które zostały usunięte w ciągu ostatnich 90 dni
   Na przykład reguła usunięta 91 dni wcześniej nie wyświetli się i nie będzie jej można uruchomić ponownie.
  Wyświetl wszystkie oprócz usuniętych
  • Obecnie aktywne
  • Obecnie wstrzymane
  • Reguły niecykliczne, które były uruchamiane w ciągu ostatnich 90 dni
  Pokaż włączone
  • Obecnie aktywne
  • Reguły niecykliczne, które były uruchamiane w ciągu ostatnich 90 dni

   

 4. Aby sprawdzić stan reguły, poszukaj ikony obok nazwy reguły. Jeśli na przykład obok nazwy reguły widać Active status button (zielone kółko), reguła jest aktywna i zostanie uruchomiona zgodnie z harmonogramem.

 5. Aby przejrzeć historię zmian reguły (listę poszczególnych przypadków zastosowania reguły wraz z wynikiem jej działania), wykonaj te czynności:

  1. Kliknij nazwę reguły w tabeli raportowania.

  2. Jeśli reguła została uruchomiona pomyślnie i zmieniła co najmniej jeden element, w kolumnie Raport widać link Pobierz raport. Kliknij go, by pobrać arkusz kalkulacyjny ze zmienionymi elementami, w tym pierwotnymi i nowymi wartościami.

Wyświetlanie starszych wersji reguły

Po zapisaniu zmian reguły Search Ads 360 usuwa starą regułę i tworzy jej nową wersję ze zaktualizowanymi ustawieniami. Aby wyświetlić ustawienia i historię zmian starych wersji reguły:

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy powiązanego z regułą.

  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. W panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Reguły.
  Search Ads 360 wyświetli do 2000 istniejących reguł.

 3. Kliknij nazwę reguły w tabeli raportowania.

 4. Nad historią zmian wybierz wersję reguły z listy Zobacz historię zmian.
  Click on an older version of the rule.

 5. Pojawią się ustawienia i historia zmian wybranej wersji.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
263
false