Kolumna Stan autoryzacji

Zawiera informacje o stanie autoryzacji obsługiwanych wyszukiwarek.

Stan autoryzacji

Opis Działanie 
Inicjowanie

(Tylko wyszukiwarki społecznościowe)
Search Ads 360 wewnętrznie konfiguruje konto.

Jeśli ten komunikat o stanie nie zniknie w ciągu dwóch dni od utworzenia konta wyszukiwarki społecznościowej, skontaktuj się z działem pomocy Search Ads 360.
Oczekuje na dane o ruchu (Tylko wyszukiwarki społecznościowe)
Search Ads 360 czeka na kliknięcie reklamy w mediach społecznościowych, by upewnić się, że otrzymuje dane raportowania.
Czekaj na kliknięcie.

OK

Wszystkie obsługiwane wyszukiwarki

W przypadku wyszukiwarek:
Konto wyszukiwarki jest prawidłowo powiązane z Search Ads 360.

W przypadku wyszukiwarek społecznościowych:

Ten stan pojawia się po wystąpieniu którejś z tych sytuacji:

 • Usługa Search Ads 360 otrzymała informacje o liczbie wizyt i może śledzić konwersje, korzystając z aktywności Floodlight.
 • Korzystasz z usługi PMD, która zweryfikowała swoje połączenie z Twoim kontem Search Ads 360. Nie wszystkie usługi PMD wysyłają tę weryfikację. Jeśli widzisz ten stan przed zastosowaniem linków monitorujących Search Ads 360 na koncie, skontaktuj się z usługą PMD, by sprawdzić, czy wysłała wizytę weryfikacyjną do Search Ads 360.
Twórz kampanie i zarządzaj nimi.

Nieprawidłowe dane logowania

 • Google Ads
 • Microsoft Advertising
 • Yahoo! Japan
 • Baidu
 • Yahoo! Gemini
Konto wyszukiwarki trzeba połączyć z Search Ads 360.
 • Google Ads
  Połącz identyfikator klienta Google Ads z kontem Search Ads 360 w MCK.

 • Microsoft Advertising
  Zaloguj się w Microsoft Advertising, by sprawdzić, czy dane logowania są prawidłowe i czy Search Ads 360 może z nich korzystać.

 • Yahoo! Japan i Baidu
  Zaloguj się w wyszukiwarce, by sprawdzić, czy dane logowania są poprawne.

 • Yahoo! Gemini 
  Zaloguj się w wyszukiwarce, by sprawdzić, czy dane logowania są poprawne, a potem autoryzuj konto w Search Ads 360.

Wymagana autoryzacja OAuth

Tylko Microsoft Advertising

Musisz autoryzować dostęp Search Ads 360 do konta Microsoft Advertising. Aby autoryzować konto, zaloguj się w Microsoft Advertising, by sprawdzić, czy dane logowania są prawidłowe i czy Search Ads 360 może z nich korzystać.
 
Wyświetlanie tej kolumny w raporcie
 1. Przejdź do reklamodawcy.
 2. Kliknij kartę Konta wyszukiwarek.

  Kolumna pojawi się w tabeli raportowania na poziomie reklamodawcy.

 3. Jeśli kolumny nie ma jeszcze w tabeli raportowania:

  1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  2. Wpisz nazwę kolumny w polu wyszukiwania.

  3. Kliknij + obok nazwy kolumny, by dodać ją do listy Wybrane kolumny.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?