Witamy w Centrum pomocy Search Ads 360, platformy do zarządzania kampaniami marketingowymi w wyszukiwarkach.  Centrum pomocy jest dostępne dla wszystkich, ale do usługi Search Ads 360 mogą uzyskać dostęp tylko zalogowani subskrybenci. Aby zasubskrybować usługę lub dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży.

Edytowanie kampanii

Edytowanie poszczególnych kampanii i innych elementów

Jeśli chcesz zmienić ustawienia tylko jednego lub dwóch konkretnych elementów (np. kierowanie na lokalizację w 2 kampaniach), musisz osobno edytować kampanie i elementy. Wprowadzone zmiany zaczną obowiązywać od razu.

Niektóre typowe ustawienia możesz zmieniać zbiorczo w wielu kampaniach lub elementach naraz.
Możesz np. określić zwiększenie budżetu dziennego o 5% i zastosować tę zmianę jednocześnie w grupie kampanii.

Edytowanie ustawień pojedynczych kampanii i grup reklam

Aby edytować szczegółowe ustawienia kampanii lub grupy reklam:

 1. Otwórz właściwości konta wyszukiwarki, które zawiera kampanie lub grupy reklam.

  Przechodzenie do konta wyszukiwarki
  1. panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Wszystkie konta.
   Co, jeśli nie widać lewego panelu nawigacyjnego?

  2. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  3. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  4. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę zawierającego konto wyszukiwarki.

  5. Na liście Konto kliknij konto wyszukiwarki.

  6. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę konta wyszukiwarki.

 2. Kliknij kartę Kampanie lub Grupy reklam.

 3. Zaznacz pole obok kampanii lub grupy reklam, którą chcesz edytować.

 4. Na pasku narzędzi nad tabelą kliknij kolejno Edytuj ▼Edytuj szczegóły.

 5. Zmień ustawienia kampanii lub grupy reklam.

Edytowanie kampanii lub grupy reklam z użyciem paska „Ustawienia”

Nie musisz wykonywać podanych wyżej czynności. Gdy otworzysz w Search Ads 360 właściwości kampanii lub grupy reklam, u góry strony zobaczysz pasek „Ustawienia”. Zawiera on przegląd ustawień kampanii lub grupy reklam. Aby wprowadzić zmiany, kliknij ikonę ustawień kampanii lub grupy reklam Settings button i zmień ustawienia we wbudowanym panelu.

Specjalne uwagi dotyczące edytowania kampanii i grup reklam Microsoft Advertising

Podczas edytowania kampanii lub grupy reklam Microsoft Advertising pamiętaj o tych kwestiach:

Budżety kampanii

W kampaniach Microsoft Advertising można określić budżet dzienny lub miesięczny. Jeśli zmieniasz budżet kampanii z dziennego na miesięczny, pamiętaj o usunięciu dotychczasowego budżetu dziennego. Podobnie, jeśli zmieniasz budżet kampanii z miesięcznego na dzienny, pamiętaj o usunięciu dotychczasowego budżetu miesięcznego.

Kierowanie grup reklam

Grupy reklam Microsoft Advertising mogą zastępować wszystkie ustawienia kierowania kampanii. Jednak w Search Ads 360 możesz zastąpić tylko kierowanie na urządzenia i niektóre rodzaje kierowania geograficznego. Jeśli podasz te dodatkowe ustawienia kierowania w Microsoft Advertising, a następnie zmienisz którekolwiek z ustawień kierowania grupy reklam w Search Ads 360, usługa ta przekaże do Microsoft Advertising wszystkie bieżące ustawienia kierowania grupy reklam. To może mieć niezamierzone skutki:

 • Dostosowania stawek: wszystkie dostosowania stawek dla grup reklam podane w Microsoft Advertising zostaną ustawione na 0.

 • Docelowe lokalizacje: Search Ads 360 nie zmieni większości tych ustawień. Jeśli podasz docelowe lokalizacje oparte na konkretnym obszarze i zapomnisz zsynchronizować zmiany z Search Ads 360, usługa ta podczas trafikowania zmian do Microsoft Advertising usunie cele związane z zasięgiem kierowania. Dowiedz się więcej o ustawieniach kierowania w grupie reklam Microsoft Advertising.

 • Kierowanie na system operacyjny: jeśli określisz w Microsoft Advertising kierowanie na system operacyjny, Search Ads 360 usunie te ustawienia z grupy reklam podczas traffickowania zmian do Microsoft Advertising.

Przykład:

 1. Otwierasz Microsoft Advertising, ustawiasz dla grupy reklam cele lokalizacji oparte na konkretnym obszarze i zapominasz zsynchronizować zmiany z Search Ads 360.

 2. W Search Ads 360 zmieniasz grupę reklam w taki sposób, że kierowanie na urządzenia dziedziczy ona po kampanii.

 3. Podczas traffickowania zmian do Microsoft Advertising Search Ads 360:

  • Zmieni ustawienia grupy reklam tak, że zgodnie z oczekiwaniami ustawienia kierowania na urządzenia będzie dziedziczyć po kampanii.

  • Usunie ustawione lokalizacje docelowe oparte na konkretnym obszarze.

Edytowanie pojedynczych reklam

W przypadku niektórych wyszukiwarek zmiana tekstu lub adresów URL reklamy powoduje usunięcie istniejącej reklamy i utworzenie nowej. Nowa reklama nie będzie zawierać historii skuteczności poprzedniej reklamy, ale wciąż możesz generować raporty dotyczące starej, usuniętej reklamy.

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy lub wybierz węższy zakres.
  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. Kliknij kartę Reklamy.
 3. W kolumnie Reklama najedź kursorem na reklamę i kliknij ikonę ustawień Settings icon.
 4. W panelu edycji zmień ustawienia reklamy i kliknij Zapisz.

Search Ads 360 skopiuje zmiany do wyszukiwarki. Jeśli zmienisz tekst lub adresy URL reklamy, wyszukiwarka przekaże reklamę do weryfikacji.

Edytowanie pojedynczych słów kluczowych

W przypadku wszystkich wyszukiwarek zmiana tekstu lub typu dopasowania słowa kluczowego powoduje usunięcie istniejącego słowa i utworzenie nowego. Dowiedz się więcej o edytowaniu słów kluczowych.

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy lub wybierz węższy zakres.
  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. Kliknij kartę Słowa kluczowe.
 3. W tabeli raportowania dodaj dowolną z tych kolumn (jeśli jeszcze nie ma jej w tabeli):
  • Słowo kluczowe: zawiera tekst słowa kluczowego.
  • Typ dopasowania: zawiera typ dopasowania słowa kluczowego.
  • Maksymalny CPC: zawiera stawkę za słowo kluczowe. Jeśli słowo kluczowe dziedziczy stawkę z grupy reklam, w kolumnie wyświetlą się: odziedziczona wartość i ikona dziedziczenia .
  • Strona docelowa: zawiera adres URL strony docelowej słowa kluczowego, jeśli został określony.
  • Parametry niestandardowe (w wyszukiwarkach z obsługą parametrów niestandardowych przez Search Ads 360): zawiera parametry niestandardowe zdefiniowane dla słowa kluczowego.
 4. Najedź kursorem na właściwość, którą chcesz edytować, i kliknij ikonę edycji .
  Przykład: aby zmienić stronę docelową słowa kluczowego, najedź kursorem na kolumnę „Strona docelowa” słowa kluczowego i kliknij ikonę edycji .
 5. Zmień wartość, która wyświetli się w wyskakującym okienku, i kliknij Zapisz.

Search Ads 360 skopiuje zmiany do wyszukiwarki.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
263
false