Kopiowanie kampanii

Kopiowanie kampanii i przeglądanie wyników

Kopiowanie i aktualizowanie kampanii

 1. Otwórz właściwości konta wyszukiwarki.

  Przechodzenie do konta wyszukiwarki
  1. panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Wszystkie konta.
   Co, jeśli nie widać lewego panelu nawigacyjnego?

  2. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  3. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  4. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę zawierającego konto wyszukiwarki.

  5. Na liście Konto kliknij konto wyszukiwarki.

  6. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę konta wyszukiwarki.

 2. Kliknij kartę Kampanie, jeśli nie jest wybrana.

 3. Wybierz kampanie źródłowe, wykonując dowolną z tych czynności:

 4. Kliknij przycisk Edytuj▼ na pasku narzędzi nad tabelą raportowania i wybierz Skopiuj i zaktualizuj kampanie.

 5. Na liście Kopiuj do wybierz docelowe konto wyszukiwarki.

  Jeśli kopiujesz kampanie z konta Google Ads, na liście znajdziesz wszystkie konta wyszukiwarek bieżącego reklamodawcy.

  Jeśli kopiujesz z konta Microsoft Advertising, Yahoo! Japan lub Baidu, możesz wybierać kampanie tylko w ramach danego konta wyszukiwarki. Oznacza to, że konto źródłowe jest tym samym kontem co konto docelowe.

 6. Jeśli docelowe konto wyszukiwarki zawiera już kopie kampanii źródłowych, Search Ads 360 pokaże listę ustawień, które możesz zaktualizować. Możesz wybrać zaktualizowanie lub pozostawienie bez zmian poszczególnych ustawień w kampanii docelowej.

  Więcej informacji o znajdowaniu i aktualizowaniu dotychczasowych elementów.

 7. Opcjonalnie: Aby wstrzymać dowolne nowe kampanie, grupy reklam lub inne elementy, które zostaną utworzone, wybierz Wstrzymaj utworzone kampanie, grupy reklam i inne elementy.

  Ważne informacje o tej opcji:

  • Search Ads 360 wstrzymuje tylko utworzone przez siebie elementy najwyższego poziomu. Wszelkie elementy podrzędne dziedziczą stan wstrzymania.
   Jeśli np. wybierzesz tę opcję i w wyniku kopiowania powstanie nowa kampania, Search Ads 360 ją wstrzyma. Grupy reklam i słowa kluczowe w tej kampanii odziedziczą stan wstrzymania. Jeśli wznowisz kampanię, tym samym spowodujesz wznowienie wszystkich jej grup reklam i  słów kluczowych.
  • Search Ads 360 nie wstrzymuje elementów, które aktualizuje.
   Jeśli np. wybierzesz tę opcję, a Search Ads 360 zaktualizuje ustawienie grupy reklam, nie wstrzyma tym działaniem grupy reklam.
 8. Aby zastosować etykiety do kampanii źródłowych i docelowych, kliknij Wybierz etykiety i wskaż etykiety.
  Search Ads 360 nie kopiuje etykiet z kampanii źródłowej do docelowej. Musisz kliknąć Wybierz etykiety i zaznaczyć etykiety, które chcesz zastosować zarówno do kampanii źródłowej, jak i docelowej.

 9. Kliknij Zapisz.

Search Ads 360 zacznie kopiować i aktualizować kampanie. Nad tabelą raportowania pojawi się komunikat Kopiuję kampanie... wskazujący stan procesu kopiowania.

Dalsze kroki:
Kliknij link wyświetl szczegóły, by sprawdzić operację kopiowania i rozwiązać problemy.
Aby zamknąć komunikat Kopiuję kampanie..., kliknij X na jego końcu.

Sprawdzanie operacji kopiowania i rozwiązywanie problemów

Na stronie „Operacje zbiorcze” możesz przejrzeć zmiany, jakie spowodowało kopiowanie lub aktualizowanie kampanii przez Search Ads 360:

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy, w ramach których nastąpiło kopiowanie kampanii.

  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. Kliknij Operacje zbiorcze w lewym panelu nawigacji.
  Pojawi się strona „Operacje zbiorcze”.

 3. W kolumnie Operacja odszukaj wiersz zawierający komunikat Kopiuję kampanie…
  Search Ads 360 tworzy jeden wiersz za każdym razem, gdy kopiujesz lub aktualizujesz kampanie.

 4. Jeśli kolumna Stan zawiera wartość gotowe, wszystkie kampanie objęte operacją kopiowania zostały utworzone lub zaktualizowane.
  Kolumna Wyniki zawiera liczbę utworzonych i zaktualizowanych elementów. Jeśli np. kopiowanie obejmowało jedną nową kampanię zawierającą jedną grupę reklam i jedno słowo kluczowe, w kolumnie „Wyniki” znajdzie się wpis Zmieniono: 3 elementy.

  Aby zobaczyć szczegóły utworzonych i zaktualizowanych elementów, kliknij link Pobierz szczegóły w kolumnie Wyniki. Search Ads 360 pobierze arkusz zbiorczy do katalogu pobierania przeglądarki. Arkusz zbiorczy zawiera po jednym wierszu dla każdego utworzonego lub zaktualizowanego elementu. Dla każdego utworzonego elementu w kolumnie Działanie w arkuszu zbiorczym znajduje się wartość utwórz.

  Dla każdego zaktualizowanego elementu w kolumnie Działanie w arkuszu zbiorczym znajduje się wpis edytuj.

 5. Jeśli kolumna Stan zawiera wartość niepowodzenie, nie udało się utworzyć lub zaktualizować co najmniej jednej kopiowanej kampanii.

  Search Ads 360 skopiuje wszystkie kampanie, które nie zawierają błędów. W przypadku pozostałych kampanii Search Ads 360 wygeneruje arkusz zbiorczy z błędami, by można je było przejrzeć.

  Aby sprawdzić, które elementy nie zostały utworzone lub zaktualizowane, kliknij link Pobierz szczegóły i raport o błędzie w kolumnie Wyniki. Pobierzesz arkusz zbiorczy zawierający jeden wiersz dla każdego elementu, który nie został utworzony lub zaktualizowany. Pierwsza kolumna arkusza zawiera opis błędu. Aby skopiować lub zaktualizować kampanie wymienione w takim arkuszu zbiorczym, musisz naprawić wszystkie błędy.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?