Alışveriş kampanyası oluşturma

Ürün gruplarını manuel olarak yönetme

Ürün gruplarını manuel olarak yönetmede kullanılabilecek ipuçları

 • Yönettiğiniz çok sayıda ürün grubu varsa toplu e-tablo seçeneğinden yararlanarak bu ürün gruplarını yönetebilirsiniz.

 • Kampanyanızın performansını izlerken ürün gruplarını dilediğiniz zaman alt gruplara ayırabilirsiniz. Örneğin, Tüm ürünler grubunu Elektronik ve Müzik olmak üzere iki alt ürün grubuna ayırmak için Ürün Türü Düzey 1 özelliğini kullanabilirsiniz. Elektronik ürün grubunu Bilgisayarlar ve Video olarak başka alt gruplara ayırmak için Ürün Türü Düzeyi 2'yi kullanabilirsiniz. Video için yapılan reklamları artırmanız gerekiyorsa Video ürün grubuna ilişkin maks. TBM'yi artırabilirsiniz. Aynı ürün grubundaki farklı ürünler için birbirinden ayrı maks. TBM değerleri gerektiğini belirlerseniz ürün gruplarını da ürün kimliğine göre alt gruplara ayırabilirsiniz.

  Subdivide the Electronics product group into Computers and Video

  Yeni ürün gruplarınız için belirleyeceğiniz teklif konusunda kararsızsanız otomatik kuralları kullanmayı deneyin. Bu kurallar, belirli bir sayıda tıklama alan veya dönüşüm sağlayan ürün grupları için maks. TBM oranını otomatik olarak artırır ya da azaltır.

  Teklif vermeden hariç tutulan ürün gruplarının yer aldığı bir toplu düzenleme işlemi veya kural söz konusu olduğunda, ilgili ürün grubu teklif vermeden artık hariç tutulmayabilir. Daha fazla bilgi

Ürün grubu oluşturma

Envanterinizi ürün gruplarına odaklanarak alt gruplara nasıl ayıracağınız burada açıklanmaktadır:

 1. Bir Alışveriş kampanyasına gidin.

  Bir kampanyada gezinmeye ilişkin adımlar
  1. Sol gezinme bölmesinde Tüm hesaplar'ı tıklayın.
   Sol gezinme bölmesi görünmüyorsa ne yapılmalıdır?

  2. Gezinme seçeneklerini görüntülemek için gezinme çubuğunu tıklayın.

  3. Ajans listesinde, reklamvereni içeren ajansı tıklayın. Bir ajansı ada göre arayabilir veya listeye göz atabilirsiniz.

  4. Reklamveren listesinde, motor hesabını içeren reklamvereni tıklayın.

  5. Hesap listesinde, kampanyayı içeren motor hesabını tıklayın.
  6. Kampanya listesinde, kampanyayı tıklayın.

  7. Uygula'yı tıklayın veya Enter tuşuna basın.

  Search Ads 360, kampanya sayfasını görüntüler.

 2. Reklam grupları sekmesini, ardından bir reklam grubu adını tıklayın.

 3. Hedefler sekmesini, ardından Ürün grupları'nı (seçili değilse) tıklayın.
  Mevcut ürün gruplarının listesi tabloda gösterilir.

 4. Alt gruplara ayırmak istediğiniz ürün grubunu bulun ve grup adının yanındaki alt gruplara ayır simgesini  veya kurşun kalem simgesini  tıklayın.
  Alışveriş kampanyası/reklam grubu için Ürün grupları sekmesini ilk kez kullanıyorsanız Tüm ürünler adlı ürün grubunun yanındaki alt gruplara ayır simgesini  tıklamanız gerekir.

 5. Açılan pencerede [Ürün grubunun adı] temelinde alt gruplara ayır ifadesinin yanındaki listeyi tıklayın. Ardından, yeni ürün grubunuzu oluştururken dahil etmek istediğiniz değerlerin yanındaki artı işaretini tıklayın.

  Örneğin, kadın ayakkabısı satıyorsanız ve Ürün türü veya Kategori özelliğini seçtiyseniz, listelenen değerler arasında sandalet, abiye ayakkabı ve bot olabilir. Yeni ürün grubunuzu oluştururken dahil etmek istediğiniz Sandalet ve Bot gibi değerlerin yanındaki artı işaretini tıklayın.

 6. Kaydet'i tıklayın.

Ürün grupları sekmesine döndüğünüzde, Tüm ürünler'in yeni alt ürün gruplarına (Sandalet ile Bot) ve Diğer her şey ayrıldığını görürsünüz. Yine yukarıdaki adımları izleyerek Sandalet ve Bot gruplarını da alt gruplara ayırabilirsiniz.

İlgili kampanya/reklam grubu için ürün grupları oluşturduktan sonra, alt grubu olmayan ürün gruplarınıza yönelik tekliflerinizi ayarlayabilirsiniz.

Hangi ürünlerin bir ürün grubunda yer aldığını nasıl görebilirim?

Ürün grubundaki tüm ürünlerin listesini görmek istiyorsanız ürün grubunun yanındaki ayrıntılar simgesini More information icon tıklayın.

Click the details icon to see a list of product IDs.

Search Ads 360, ürün grubundaki tüm ürünlerin ürün kimliğine göre listelendiği bir pop-up açar.

Eksik ürünler için ürün grubu oluşturma

Feed'inizde şu anda eksik olan ürünleri veya ürün kategorilerini yeniden dahil etmeyi düşünüyorsanız aşağıdaki adımları izleyerek eksik ürünler için ürün grupları oluşturun:

 1. Ürün grubu oluşturmaya başlayın.
 2. Ürün grupları sekmesinde, alt gruplara ayırmak istediğiniz ürün grubunu bulun ve grup adının yanındaki alt gruplara ayır simgesini  veya kurşun kalem simgesini  tıklayın.

 3. Açılan pencerede [Ürün grubunun adı] temelinde alt gruplara ayır seçeneğinin yanındaki listeyi tıklayın. Ardından, Marka veya Ürün Kimliği gibi özel değerler içeren bir ürün özelliği seçin.

  Alt gruplara ayır menüsünde görünmeyen ürün özellikleri, üst ürün gruplarından birinde kullanılıyor olabilir. Böyle bir durum söz konusuysa üst ürün grubunun yanındaki kurşun kalem simgesini  tıklayarak, ilgili özelliğin görünüp görünmediğine bakın. En üst ürün grubuna kadar gitmenize rağmen özelliği yine de görmüyorsanız bu özellik envanter feed'inizde tanımlanmamış olabilir.

  Örneğin, yeni markaları manuel olarak eklemek ve bunlar için ürün grubu oluşturmak amacıyla Alt gruplara ayır menüsünden Marka'yı seçin. 

 4. Alt gruplara ayır penceresinin en altında "veya değerleri manuel olarak toplu bir şekilde ekleyin" bağlantısını tıklayın. Ardından, görünen metin alanına ek değerleri manuel olarak girip Ekle'yi tıklayın.

  Yukarıda belirtilen "veya değerleri manuel olarak toplu bir şekilde ekleyin" bağlantısını göremiyor musunuz? Bu bağlantı yalnızca Marka veya Ürün Kimliği gibi özel olarak belirlenmiş değerler içeren özellikler için görünür. Söz konusu bağlantı, Google'ın sağladığı Kategori düzey 1, Kanal veya Koşul gibi standart değerleri içeren ürün özellikleri için görünmez.

 5. Kaydet'i tıklayın.

Ürün grupları alt bölümlere ayrılırsa performans metriklerine ne olur?

Bir ürün grubu, manuel veya bir uyarlanabilir Alışveriş kampanyası tarafından otomatik olarak alt bölümlere ayrıldığında, Search Ads 360 tüm metriklerin ürün grubuyla ilişkilendirmesini korur. Alt gruplara ayırma işleminden önce var olanlar da dahil olmak üzere metrikler, alt gruplarla ilişkilendirilir. Örneğin:

 1. Nisan ayı için 500 tıklama alan Ayakkabılar adlı bir ürün grubunuz vardır.
  Search Ads 360, potansiyel alt gruplara ilişkin tıklamaları kaydeder ancak alt grupları göstermez.
 2. Mayıs ayının başında, Ayakkabılar ürün grubu, Botlar ve Spor Ayakkabılar alt bölümlerine ayrılmıştır.
 3. Mayıs ayı boyunca, Botlar ürün grubu 325 tıklama ve Spor Ayakkabılar grubu da 400 tıklama alır.
 4. Mayıs ayının sonunda, Ürün grupları sekmesini görüntülersiniz ve zaman aralığını Nisan ile Mayıs ayarlarını içerecek şekilde ayarlarsınız. Toplamlar, alt grupların oluşturulmasından önce gerçekleşen tıklamaları içerir. 
 5. Ayakkabılar grubu 1.225 tıklama raporlar. Bu tıklamaların 500'ü Nisan ayından, 725 tıklama da Mayıs ayında oluşturulan alt gruplardan gelir.
  Alt grup toplamları, alt gruplar oluşturulmadan önce kaydedilen tıklamaları da içerir. Bu durumda, Botlar alt grubu 625 tıklama raporlar. Bunun 300 tıklaması Nisan ayında, Botlar grubu oluşturulmadan önce ve 325 tıklama da Mayıs ayında gerçekleşmiştir. Spor Ayakkabılar alt grubu, Nisan ayındaki 200 tıklamayı ve Mayıs ayındaki 400 tıklamayı içerir.

Zaman aralığı: 1 Nisan 2015 — 31 M2015

Ürün grubu Alt grup Tıklama sayısı (Nisan) Tıklama sayısı (Mayıs) Tıklama sayısı (Nisan ve Mayıs)
Ayakkabılar   500  725 1225
  Botlar --  325   625
  Spor ayakkabılar --  400   600

 

Search Ads 360'ta alışveriş kampanyaları hakkında raporlama ile ilgili daha fazla bilgi edinin.

Ürün grubu için teklifleri ayarlama

 1. Alt grubu olmayan bir ürün grubuna gidin:

  1. Bir Alışveriş kampanyasına gidin.

  2. Reklam grupları sekmesini, ardından bir reklam grubu adını tıklayın.

  3. Önceden seçilmemişse Ürün grupları sekmesini tıklayın.

  4. Ürün grubu sütununda, alt grubu olmayan ürün gruplarının yanında alt gruplara ayır simgesi  görünür.

 2. Ürün grubu adının yanındaki Maks. TBM sütununu tıklayın.

 3. Görüntülenen pencerede teklif tutarını gözden geçirin.

 4. Kaydet'i tıklayın.

Bir ürün grubunu kampanyanın dışında tutma

Bir kampanyanın, bir ürün grubuna ilişkin reklamları görüntülemesini engellemek için:

 1. Alt grubu olmayan bir ürün grubuna gidin:

  1. Bir Alışveriş kampanyasına gidin.

  2. Reklam grupları sekmesini ve bir reklam grubunun adını tıklayın.

  3. Önceden seçilmemişse Ürün grupları sekmesini tıklayın.

  4. Ürün grubu sütununda, alt grubu olmayan ürün gruplarının yanında alt gruplara ayır simgesi  görünür.

 2. Ürün grubu adının yanındaki Maks. TBM sütununu tıklayın.

 3. Hariç tutuldu'yu tıklayın.

 4. Kaydet'i tıklayın.

 

Known issue with excluded product groups

Search Ads 360 reports visits and conversions without performance metrics for excluded product groups. You can ignore the visit and conversion data reported for excluded product groups. 

Excluded product group data also isn't used by Search Ads 360 bid strategies.

 

Search Ads 360 raporlarından hariç tutulan ürün gruplarını bulmak için filtreleri veya kuralları kullanabilirsiniz.

Ürün grubunu kaldırma

 1. Bir Alışveriş kampanyasına gidin.

  Bir kampanyada gezinmeye ilişkin adımlar
  1. Sol gezinme bölmesinde Tüm hesaplar'ı tıklayın.
   Sol gezinme bölmesi görünmüyorsa ne yapılmalıdır?

  2. Gezinme seçeneklerini görüntülemek için gezinme çubuğunu tıklayın.

  3. Ajans listesinde, reklamvereni içeren ajansı tıklayın. Bir ajansı ada göre arayabilir veya listeye göz atabilirsiniz.

  4. Reklamveren listesinde, motor hesabını içeren reklamvereni tıklayın.

  5. Hesap listesinde, kampanyayı içeren motor hesabını tıklayın.
  6. Kampanya listesinde, kampanyayı tıklayın.

  7. Uygula'yı tıklayın veya Enter tuşuna basın.

  Search Ads 360, kampanya sayfasını görüntüler.

 2. Reklam grupları sekmesini, ardından bir reklam grubu adını tıklayın.

 3. Önceden seçilmemişse Ürün grupları sekmesini tıklayın.

 4. Ürün grubunun dahil olduğu üst grubu bulup bunun yanındaki kurşun kalem simgesini  tıklayın.
  Click the edit icon for a product group

 5. Açılan pencerede, ürün grubu adının yanındaki X simgesini tıklayın.
  Click "X" to remove a product group.

 6. Kaydet'i tıklayın.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?