Kolumna Koszt optymalny

Określa na podstawie ustawień strategii ustalania stawek, ile należało wydać na konwersje ze słów kluczowych.

Dodawanie tej kolumny do raportu
 1. Wykonaj jedną z tych czynności:

 2. Wybierz zakres czasowy.

 3. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

 4. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny.

 5. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

Na przykład:

 • W przypadku strategii CPA koszt optymalny to iloczyn docelowego CPA × liczbę konwersji (na przykład docelowy CPA równy 10 USD × 100 konwersji = koszt optymalny w wysokości 1000 USD).
 • W przypadku strategii ERS koszt optymalny to iloczyn docelowego ERS × kwotę przychodów (na przykład docelowy ERS równy 15% × przychody 10 000 USD = koszt optymalny w wysokości 1500 USD).
 • W przypadku strategii ROAS koszt optymalny to iloraz kwoty przychodów / docelowy ROAS (na przykład przychody 5000 USD / docelowy ROAS równy 200% = koszt optymalny w wysokości 2500 USD.
 • W przypadku strategii Floodlight docelowe wartości CPA, ERS i ROAS są szacowane na podstawie poszczególnych aktywności. Załóżmy, że zarządzasz zestawem słów kluczowych, które dotyczą wypożyczania samochodów, oraz masz skonfigurowane ustalanie stawek za tagi Floodlight związane z wypożyczaniem samochodów, rezerwowaniem pokoi hotelowych oraz kupowaniem biletów lotniczych i rejsów wycieczkowych. Search Ads 360 oblicza optymalny koszt w ten sposób:
  • 20 konwersji związanych z wypożyczaniem samochodów × cel CPA równy 9 USD = koszt optymalny w wysokości 180 USD
  • 5 konwersji związanych z rezerwowaniem pokoi hotelowych × cel CPA równy 20 USD = koszt optymalny w wysokości 100 USD
  • 5 konwersji związanych z zakupem biletów lotniczych × cel CPA równy 30 USD = koszt optymalny w wysokości 150 USD
  • 1 konwersja związana z zakupem biletu na statek wycieczkowy × cel CPA równy 700 USD = koszt optymalny w wysokości 700 USD
  • Łączny koszt optymalny to 1130 USD

 

Rozbieżności na stronie przeglądu strategii ustalania stawek

Koszt optymalny jest obliczany codziennie na podstawie danych z bieżącego dnia. Jeśli np. zmienisz cel dzisiaj, Search Ads 360 nie zaktualizuje kosztu optymalnego z zeszłego tygodnia. Koszt optymalny zawsze odzwierciedla stan ustawień z konkretnego dnia.

Kwota w kolumnie Koszt optymalny może nie być równa wartości z kolumny Przychody, jeśli strategia ustalania stawek korzysta z modelu atrybucji na podstawie pierwszej interakcji, a konwersja i pierwsze kliknięcie nie odbywają się tego samego dnia. Kolumna Przychody będzie zawierać wartość konwersji, ale nie znajdzie się ona w kolumnie Koszt optymalny. Na przykład słowo kluczowe jest dodawane do strategii ustalania stawek Search Ads 360 pierwszego dnia miesiąca, a konwersja przypisana do tego słowa kluczowego zachodzi dziesiątego dnia miesiąca. Pierwsze kliknięcie słowa kluczowego odbyło się kilka miesięcy przed jego uwzględnieniem w strategii ustalania stawek Search Ads 360. 

W tym przypadku kolumna Przychody zawiera wartość konwersji, ale w kolumnie Koszt optymalny ta wartość nie jest uwzględniona. Poznaj więcej powodów, które mogą być przyczyną różnic w raportowaniu na stronie przeglądu strategii ustalania stawek.

W przypadku strategii ustalania stawek z celami Pozycja Search Ads 360 wyświetla koszt optymalny równy 0, bo nie mają one powiązanego CPA, ERS ani ROAS.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?