Kalite puanı, İlk sayfa teklifleri ve Sayfanın üstü teklifleri hakkında rapor oluşturma

Ajans olarak, negatif anahtar kelime listeleri, sıkı eşleme türleri ve bir reklamverenin kalite puanını artıracak ve reklamlarınıza yüksek bir konum sağlayacak diğer bileşenleri eklemek için çok çaba sarf edersiniz. Çalışmanızın etkisini göstermek için Google Ads ve Microsoft Advertising Kalite puanını (QS) Search Ads 360 raporlarınıza dahil edebilirsiniz. Google Ads hesaplarına, İlk sayfa teklifleri ve Sayfa başı teklifleri verilerini de ekleyebilirsiniz. Bu verilerle aşağıdakileri yapabilirsiniz:

 • Geçerli kalite puanına, ilk sayfa teklifine veya sayfanın üstü teklifine göre teklifleri ayarlayan, anahtar kelimeleri duraklatan ya da uyarı gönderen bir otomatik kural oluşturabilirsiniz.

 • Hesabın tamamı için zaman genelinde ortalama kalite puanının veya ilk sayfa ve sayfanın üstü tekliflerinin grafiğini oluşturabilirsiniz.

 • Zaman genelinde kalite puanındaki değişmeleri karşılaştırabilirsiniz. Bu, değişikliklerinizin kalite puanını gerçekten iyileştirip iyileştirmediğini izlemenize yardımcı olur.

 • Değişiklikleri tıklama başına maliyet (TBM) olarak açıklamak için kalite puanındaki değişiklikleri, tıklamalardaki ve maliyetteki değişikliklere göre izleyin.

Geçerli kalite puanını ve ilk sayfa ve sayfanın üstü tekliflerini görme

 1. Bir reklamverene, Google Ads veya Microsoft Advertising arama motoru hesabına ya da daha alt düzeydeki bir kapsama gidin.
  Reklamverene gitme adımları
  1. Gezinme seçeneklerini görüntülemek için gezinme çubuğunu tıklayın.

  2. Ajans listesinde, reklamvereni içeren ajansı tıklayın. Bir ajansı ada göre arayabilir veya listeye göz atabilirsiniz.

  3. Reklamveren listesinde, reklamvereni tıklayın.

  4. Uygula'yı tıklayın veya Enter tuşuna basın.

  Search Ads 360'ta, reklamverenin tüm arama motoru hesaplarıyla ilgili veriler içeren reklamveren sayfası görüntülenir.


  Not: Birden fazla reklamverene erişiminiz varsa, kalite puanının yanı sıra ilk sayfa ve sayfanın üstü için verilen teklifleri ajans düzeyinde de görebilirsiniz.
 2. Motor Hesapları, Kampanyalar, Reklam grupları veya Anahtar Kelimeler sekmesini tıklayın.

 3. İsterseniz, yalnızca ilgilendiğiniz kampanyaları veya reklam gruplarını görmek için bir filtre kullanın.

 4. Raporlama tablosuna aşağıdaki sütunları ekleyin:

Geçerli kalite puanını veya ilk sayfa teklifini, rapor için seçtiğiniz zaman aralığına bakılmaksızın göreceğinizi unutmayın.

Bu sütunları sütun listesinde göremiyor musunuz?

 • ReklamverenlerMotor HesaplarıKampanyalarReklam grupları veya Anahtar kelimeler sekmesinde bulunduğunuzdan emin olun. Bu metrikler; belirli reklamlar, ürün grupları veya diğer teklif hedefleri için kullanılamamaktadır. Buna ek olarak, kapsamınızı belirli bir arama motoru hesabına ayarlarsanız bunun bir Microsoft Advertising veya Google Ads motoru hesabı olduğunu doğrulayın.

 • Rapora tarih segmentleri (günler, haftalar veya bir gün ya da daha uzun olan diğer zaman aralıkları) dışında herhangi bir segment eklemediğinizden emin olun. Search Ads 360; Kalite puanını, İlk sayfa tekliflerini ve Sayfa başı tekliflerini saate veya gün, hafta ya da bir gün veya daha uzun olan diğer zaman aralıklarının dışında bir segment türüne göre segmentlere ayıramaz.

Zaman genelinde ortalama kalite puanının veya ilk sayfa tekliflerinin grafiğini oluşturma

Anahtar kelime, reklam grubu, kampanya ve daha yüksek düzeylerde, geçmişe dönük, gösterim ağırlıklı Ortalama KP veya İlk sayfa tekliflerini görebilir ve bunların grafiğini oluşturabilirsiniz. Bu, geçerli raporda görmekte olduğunuz tüm günler ve tüm anahtar kelimelerle ilgili gösterim ağırlıklı bir ortalamadır.

 1. Bir reklamverene, Google Ads veya Microsoft Advertising arama motoru hesabına ya da daha alt düzeydeki bir kapsama gidin.
  Reklamverene gitme adımları
  1. Gezinme seçeneklerini görüntülemek için gezinme çubuğunu tıklayın.

  2. Ajans listesinde, reklamvereni içeren ajansı tıklayın. Bir ajansı ada göre arayabilir veya listeye göz atabilirsiniz.

  3. Reklamveren listesinde, reklamvereni tıklayın.

  4. Uygula'yı tıklayın veya Enter tuşuna basın.

  Search Ads 360'ta, reklamverenin tüm arama motoru hesaplarıyla ilgili veriler içeren reklamveren sayfası görüntülenir.

 2. Motor Hesapları, Kampanyalar, Reklam grupları veya Anahtar Kelimeler sekmesini tıklayın.

 3. Rapor için bir zaman aralığı seçin.
  Örneğin, son çeyrekte kalite puanının değişimini görmek için zaman aralığını Son çeyrek olarak değiştirin.

 4. Performans özeti grafiğinin sağ üst köşesindeki mevcut bir metriği (aşağıdaki örnekteki Göstr.▼ gibi) veya Metrik seçin▼ öğesini tıklayın.
  Daha sonra, Kalite puanı (ort.) veya İlk sayfa teklifi (ort.) seçeneğini belirleyin.
  Add a metric to the performance summary graph.
  Performans özeti grafiğinde, ortalama kalite puanının veya ilk sayfa teklifinin raporun zaman aralığı genelinde geçerli kapsamdaki tüm öğeler için nasıl değiştiği gösterilir. Örneğin, Kampanyalar sekmesinde, ortalama kalite puanının zaman içinde tüm kampanyalar için nasıl değiştiğini görürsünüz.

  Bu metrikleri listede göremiyor musunuz? Nedenini öğrenin

 5. İsteğe bağlı olarak, yalnızca belirli öğelere dair verileri göstermek için bir filtre uygulayabilirsiniz.
  Örneğin, yalnızca Alışveriş kampanyalarına ilişkin verileri görüntülemek için bir filtre kullanabilirsiniz.

 6. Raporlama tablosundaki her bir öğenin ortalama kalite puanını veya ilk sayfa teklifini görmek için tabloya aşağıdaki sütunları ekleyin:

  Örneğin, Kampanyalar sekmesindeki her bir kampanya için raporun zaman aralığı süresince kampanyadaki teklif verilebilir tüm öğelerin ortalama kalite puanını görürsünüz.

Kalite puanı değişikliklerini karşılaştırma

 1. Bir reklamverene, Google Ads veya Microsoft Advertising arama motoru hesabına ya da daha alt düzeydeki bir kapsama gidin.
  Reklamverene gitme adımları
  1. Gezinme seçeneklerini görüntülemek için gezinme çubuğunu tıklayın.

  2. Ajans listesinde, reklamvereni içeren ajansı tıklayın. Bir ajansı ada göre arayabilir veya listeye göz atabilirsiniz.

  3. Reklamveren listesinde, reklamvereni tıklayın.

  4. Uygula'yı tıklayın veya Enter tuşuna basın.

  Search Ads 360'ta, reklamverenin tüm arama motoru hesaplarıyla ilgili veriler içeren reklamveren sayfası görüntülenir.

 2. Motor Hesapları, Kampanyalar, Reklam grupları veya Anahtar Kelimeler sekmesini tıklayın.

 3. Raporlama tablosuna aşağıdaki sütunları ekleyin:

  Bu sütunları listede göremiyor musunuz? Nedenini öğrenin

 4. Zaman aralığına göre performansı karşılaştırmak için zaman aralığı seçiciyi kullanın.

  Örneğin, geçerli çeyrekle önceki çeyreği karşılaştırmak üzere geçerli zaman aralığı için Bu çeyrek'i seçin, ardından bunu Son çeyrek ile karşılaştırın.
  dokunun.Compare current quarter to last quarter.

Ortalama kalite puanı ve ilk sayfa teklifleriyle ilgili ayrıntılar:

 • Ortalamalar, tarih aralığındaki tüm günler dikkate alınarak, sütunlar için etkinleştirdiğiniz günden başlayarak kullanıma sunulan verilerle hesaplanır. Daha önceki tarihleri içeren bir tarih aralığı seçerseniz bu gösterimler, ortalama hesabına katılmaz.

 • Kalite puanı (ort.), şu anda yalnızca anahtar kelime düzeyindeki son 60 gün için kullanılabilmektedir. 60 gün öncesini geçen bir tarih aralığı seçerseniz sütunda herhangi bir değer gösterilmez.

 • Microsoft Advertising hesaplarındaki Kalite puanı (ort) grafiği, geçerli tarih aralığının son iki gününe ait verileri içermez. Örneğin, bir aylık ortalama Kalite puanı grafiğini oluşturmak üzere zaman aralığı seçicisinde Son 30 gün'ü seçerseniz söz konusu dönemin son iki günü sıfır olarak bildirilir. Grafiği birkaç gün sonra kontrol ettiğinizde, sıfır değerinin gösterildiği günlere ilişkin verileri görürsünüz.

 • Ortalamalar, raporun kapsama aldığı tüm nesneleri içerir. Örneğin:
  • Tek bir anahtar kelimeye göre filtreleme yaptıysanız ve son aya ilişkin Kalite puanı (ort.) grafiğini oluşturduysanız grafikteki gün işaretçileri, o ay her gün alınan geçmiş KP değerlerini gösterir. Grafikteki her gün için bu, ilgili günde söz konusu anahtar kelime için aldığımız ve sakladığımız KP sayısıdır. Puan kartındaki Kalite puanı (ort.) değeri, bu grafiği tek bir sayı olarak toplar.
  • Daha sonra, anahtar kelime üzerindeki filtreyi kaldırır ve bir kampanyanın tamamına bakarsanız grafik, her gün için tüm anahtar kelimelerin gösterim ağırlıklı ortalama kalite puanını gösterir (bunun için yukarıda açıklanan hesaplama geçerlidir). Daha sonra, puan kartı kampanyaya ilişkin Kalite puanı (ort.) değerini ve tarih aralığında seçilen sürenin tümünü gösterir.
 • Bu metrikler için "--" değerinin bildirildiğini görürseniz, değeri doğru bir şekilde belirlemek için yeterince gösterim veya tıklama yoktur.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?