Kolumna Docelowy ERS

Displays the ERS target that has been set for a bid strategy with an effective revenue share (ERS) goal. To reach the ERS target percentage, Search Ads 360 raises or lowers the bid based on how the actual ERS compares to the target ERS.

Docelowy ERS jest określany podczas tworzenia lub edytowania strategii ustalania stawek.

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, podaj zmienną Bid_strategy_target_ERS.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

  2. panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.

  3. Wybierz zakres dat.

  4. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  5. Wpisz nazwę kolumny w polu wyszukiwania obok listy Dostępne kolumny.

  6. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?