Kolumna Maksymalna stawka w strategii ustalania stawek

Podaje maksymalną stawkę w strategii ustalania stawek, czyli maksymalną kwotę, jaką chcesz płacić za słowa kluczowe, którymi zarządza ta strategia. Możesz zastąpić to maksimum, podając indywidualnie stawkę maksymalną dla wybranych słów kluczowych.

Stawkę maksymalną określasz podczas tworzenia lub edytowania strategii ustalania stawek.

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, podaj zmienną Bid_strategy_max_bid.

Dodawanie tej kolumny do raportu
 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

 2. W prawym górnym rogu wybierz zakres dat.

 3. panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.

 4. Jeśli kolumny nie ma jeszcze w tabeli raportowania:

  1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  2. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny.

  3. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

 5. Kliknij Zastosuj.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem