Kolumna Stan wyszukiwarki

Wskazuje stan kampanii, grupy reklam, słowa kluczowego lub innego elementu kampanii zgodnie z raportami na obsługiwanym koncie wyszukiwarki. Możliwe stany (w zależności od typu konta zewnętrznego) to: Odpowiednia, Odrzucone, Ograniczenie budżetowe itd.

Ta kolumna nie podaje informacji o stanie na potrzeby kont społecznościowych i kont śledzenia przez wyszukiwarkę.

Na przykład w kampanii na koncie wyszukiwarki Microsoft Advertising w tej kolumnie jest wyświetlany komunikat Wstrzymana przez budżet, gdy ustawisz budżet dzienny i zostanie on przekroczony przed końcem dnia.

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, podaj zmienną Engine_status.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Przejdź do dowolnej tabeli raportowania, takiej jak słowa kluczowe.

  2. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania wyników.

  3. Wpisz nazwę kolumny w polu wyszukiwania obok listy Dostępne kolumny i naciśnij Enter.

  4. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

    Myślnik (–) w kolumnie Stan wyszukiwarki zazwyczaj oznacza, że Search Ads 360 nie może uzyskać informacji o stanie z powodu błędu trafikowania.

 

Opisy stanów wyszukiwarek

Każdy typ konta wyszukiwarki może wyświetlać unikalny stan w Search Ads 360. W przypadku Google Ads stan wyszukiwarki kampanii może mieć postać Odpowiednia, natomiast na podobny stan wyszukiwarki Baidu wskazuje słowo Effective. Więcej informacji o stanach poszczególnych wyszukiwarek znajdziesz pod poniższymi linkami.

Stan wyszukiwarki Google Ads

Opisy stanów wyszukiwarki Google Ads znajdziesz w Centrum pomocy Google Ads.

Stan wyszukiwarki Microsoft Advertising

Search Ads 360 nie obsługuje informacji o stanie wyszukiwarki lub realizowania wyświetleń Microsoft Advertising. Zamiast tego usługa ta pokazuje w kolumnie Stan wyszukiwarki informacje o stanie kampanii, grupy reklam, słowa kluczowego lub reklamy. 

Zobacz opisy stanów elementów w dokumentacji Microsoft Developer Network.

Stan wyszukiwarki Yahoo! Japan

Zobacz opisy stanów wyszukiwarki Yahoo! Japan w Centrum pomocy Yahoo! Japan.

Stan wyszukiwarki Baidu

Stan wyszukiwarki Yahoo! Gemini

Opisy stanów wyszukiwarki Yahoo! Gemini znajdziesz w Centrum pomocy Yahoo! Gemini.

Usunięte kampanie i inne elementy

Jeśli usuniesz kampanię, grupę reklam, słowo kluczowe lub inny element, Search Ads 360 nie może dłużej sprawdzać jego stanu ani ustawień w wyszukiwarce. We wszystkich kolumnach będą wartości zgłoszone przez wyszukiwarkę przed usunięciem elementu. Dzieje się tak, gdy usuniesz element w Search Ads 360 lub po zalogowaniu się do wyszukiwarki.

Na przykład logujesz się do Google Ads i usuwasz kampanię ze stanem „Odpowiednia”. Po wyświetleniu kolumny Stan wyszukiwarki zobaczysz przy kampanii stan „Odpowiednia”, ponieważ jest to ostatni odczytany przez Search Ads 360 jej stan w wyszukiwarce.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?