Ağırlıklı işlemler hakkında rapor oluşturma

Search Ads 360 raporlamada, bir Floodlight etiketine öncelik veya ağırlık uygulayarak belirli işlemlere daha fazla önem verilmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin, Floodlight etiketine göre belirli bir web sayfasından kaynaklanan işlemlere dört ağırlığı uygulanabilir. Ağırlıklı işlemler sütunu, bu sayfadaki her bir işlemi dört işlem olarak kaydeder. Diğer ağırlıklı sütunlar da değerlerini hesaplarken, bunu dört işlem olarak işler.

Önceden ağırlıklı işlemleri kullanmadıysanız bunun yerine formül sütunları oluşturmanızı öneririz. Formül sütunları daha fazla esneklik sunar, herhangi bir veri türüne uygulanabilir (yalnızca Floodlight verilerine değil) ve teklif optimizasyonu için kullanılabilir.

Ağırlıklı işlemler hakkında rapor oluşturmak için ilk olarak istenen ağırlıklı işlemlere ilişkin Floodlight talimatları ayarlayın.

Floodlight talimatları yapılandırıldıktan sonra, Search Ads 360 raporlamada ağırlıklı performansı görmek için aşağıdaki sütunların herhangi birini seçebilirsiniz:

Lütfen şunları unutmayın:

  • Ağırlıklı işlemler, Search Ads 360'ta teklif vermeyi etkilemez. Bu yalnızca bir raporlama özelliğidir.

  • Floodlight talimatları (ağırlıklı işlemler dahil) geriye dönük olarak uygulanmaz.

  • Ağırlıklı işlemlere ilişkin Floodlight talimatlarının ayarlanması, İşlemler sütununu ve işlemlerle ilgili diğer sütunları etkilemez. Ağırlıklı işlemler için herhangi bir talimat ayarlanmadıysa İşlemler ve Ağırlıklı işlemler sütunları aynı değere sahip olur.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?