Synchronizowanie w Search Ads 360 zmian wprowadzonych w wyszukiwarce

Informacje o synchronizowaniu kont wyszukiwarek w Search Ads 360

Ręczne synchronizowanie lub planowanie synchronizacji wielu kont

Gdy synchronizujesz obsługiwane konto wyszukiwarki, wszystkie wprowadzone na nim zmiany są importowane do Search Ads 360. Obejmuje to nowe i zaktualizowane elementy oraz ustawienia obsługiwanych funkcji.

Jeśli na przykład utworzysz w Google Ads nową kampanię, nie pojawi się ona w Search Ads 360, dopóki nie zsynchronizujesz kont.

Konta możesz synchronizować ręcznie lub możesz skonfigurować harmonogram synchronizacji dziennych, by synchronizowały się one automatycznie o określonej godzinie.

Dlaczego warto synchronizować konta w Search Ads 360

Synchronizacja kont:

 • Gwarantuje spójność między Search Ads 360 a wyszukiwarką. Dzięki synchronizacji masz pewność, że ustawienia w Search Ads 360 i wyszukiwarce są takie same. Ta zgodność jest szczególnie ważna dlatego, że to wyszukiwarka obsługuje wyświetlanie reklam. Regularna synchronizacja oznacza, że w Search Ads 360 korzystasz z najbardziej aktualnych ustawień.
 • Powoduje pobieranie wszystkich obsługiwanych obiektów i ich atrybutów z konta wyszukiwarki i odtwarzanie ich w Search Ads 360.
 • W wyszukiwarkach, które obsługują szablony udostępniane, Search Ads 360 generuje i trafikuje parametr niestandardowy dla każdego nowego słowa kluczowego i innego elementu możliwego do śledzenia. Parametr niestandardowy jednoznacznie identyfikuje ten element, więc Search Ads 360 może mu przypisać konwersje i inne aktywności.

  W przypadku kont wyszukiwarek, które nie obsługują szablonów udostępnianych, po ukończeniu synchronizacji Search Ads 360 wykona te czynności:

  1. Ponownie wygeneruje URL serwera kliknięć dla każdego elementu.
  2. Przetraffickuje elementy i adresy URL serwera kliknięć z powrotem do wyszukiwarki. Gdy wyświetlisz elementy w wyszukiwarce, zamiast zdefiniowanego adresu URL strony docelowej zobaczysz adres URL serwera kliknięć Search Ads 360. Pamiętaj, że Search Ads 360 zachowuje kopię oryginalnego adresu URL strony docelowej w kolumnie Strona docelowa.

  Dotyczy to każdego elementu, który określa własny adres URL strony docelowej, z wyjątkiem reklam. Search Ads 360 nie generuje adresów URL serwera kliknięć dla reklam.

   

 • Usuwa stare błędy trafikowania. Jeśli uruchomisz synchronizację i naprawisz wszystkie błędy trafikowania, wówczas kampanie, grupy reklam, reklamy oraz słowa kluczowe, których nie udało się przetrafikować na konto wyszukiwarki, zostaną usunięte z Search Ads 360. Wyeliminuje to wszystkie stare błędy trafikowania i pozwoli zsynchronizować wszystkie elementy na koncie.

  Przed uruchomieniem synchronizacji z naprawą wszystkich błędów trafikowania przejrzyj poniższą listę, by uzyskać więcej informacji o elementach, które zostaną usunięte.

   

  Napraw wszystkie błędy trafikowania:

  • Zastępuje istniejące elementy, które zostały nieprawidłowo zaktualizowane w Search Ads 360 (i nie zostały przetrafikowane), nowymi kopiami z wyszukiwarki. Zmiany wprowadzone w tych elementach w Search Ads 360 są usuwane.

   Jeśli na przykład podasz nieprawidłowy adres URL strony docelowej istniejącego słowa kluczowego i Search Ads 360 nie będzie w stanie przetrafikować tej zmiany do wyszukiwarki, wybierz tę opcję, by przywrócić temu słowu adres strony docelowej podany na koncie wyszukiwarki.

  • Usuwa nowe elementy, które zostały utworzone w Search Ads 360, ale nie zostały przetrafikowane z powodu błędów trafikowania. Takie elementy Search Ads 360 nie istnieją na koncie wyszukiwarki, więc jedynym sposobem na naprawienie błędu jest usunięcie ich z Search Ads 360.

   Jeśli na przykład utworzysz w Search Ads 360 nowe słowo kluczowe, ale adres URL jego strony docelowej będzie nieprawidłowy i nie zostanie przetrafikowany do wyszukiwarki, wybierz tę opcję, by usunąć je z Search Ads 360.

  Synchronizacja konta bez opcji naprawienia błędów trafikowania kopiuje i aktualizuje elementy z wyszukiwarki, a te z błędami trafikowania – ignoruje.

Synchronizowanie obsługiwanych kont wyszukiwarek

Operacja synchronizacji jest dostępna na wszystkich obsługiwanych kontach wyszukiwarek. Synchronizacja ignoruje konta wyszukiwarek typu „Inne”. Jeśli na przykład wybierzesz do synchronizacji 10 kont, z których dwa będą typu „Inne”, obejmie ona osiem obsługiwanych kont.

Synchronizowanie kont aktywnych i wstrzymanych

Możesz synchronizować zarówno konta aktywne, jak i wstrzymane. Synchronizację wstrzymanego konta możesz zaplanować tylko wtedy, gdy jest ono wstrzymane krócej niż 14 dni. Jeśli konto było wstrzymane przez ponad 14 dni, musisz zsynchronizować je ręcznie, zanim będzie można wznowić jego działanie.

W odróżnieniu od synchronizowania aktywnych kont, w przypadku których możesz opcjonalnie naprawić błędy trafikowania, synchronizacja wstrzymanego konta automatycznie naprawia takie błędy, usuwając wszystkie zmiany, które nie zostały jeszcze przetrafikowane. Pamiętaj, by wznowić konta wstrzymane po ich zsynchronizowaniu.

Sprawdzona metoda: planowanie synchronizacji

Aby mieć pewność, że nie zapomnisz zsynchronizować zmian w Search Ads 360, zaplanuj synchronizacje tak, by były uruchamiane automatycznie codziennie. Pamiętaj, że po zaplanowaniu synchronizacji konto zsynchronizuje się w pierwszym możliwym terminie.

Zanim zaplanujesz synchronizację, warto najpierw ręcznie zsynchronizować konto wyszukiwarki i naprawić wszystkie błędy trafikowania. Pierwsza synchronizacja ręczna potrwa kilka godzin. Dopiero wtedy możesz sprawdzić, czy na koncie nie ma błędów trafikowania.

 

Uwagi na temat synchronizacji: jak to działa

 • Możesz synchronizować konta aktywne i wstrzymane. (W przypadku wstrzymanych kont możliwa jest tylko synchronizacja ręczna).

 • Ręczne synchronizowanie lub planowanie synchronizacji wielu kont. Nawet jeśli zaplanujesz synchronizację wielu kont na tę samą godzinę, nie zostaną one zsynchronizowane jednocześnie. Konta są synchronizowane po kolei – po ukończeniu synchronizowania jednego konta synchronizowane jest następne.

 • Synchronizacja zaczyna się dopiero wtedy, gdy wszystkie oczekujące operacje zostaną przetrafikowane lub zakończone błędem. Jeśli na przykład kampania została przed chwilą zmodyfikowana, przed rozpoczęciem synchronizacji Search Ads 360 musi przetrafikować tę zmianę do wyszukiwarki lub wysłać błąd.

 • Synchronizacja pomija:
  • elementy, których Search Ads 360 nie obsługuje (np. reklamy graficzne);
  • ustawienia, których Search Ads 360 nie zna (np. harmonogram wyświetlania reklam w Google Ads);
  • usunięte kampanie, grupy reklam, reklamy, słowa kluczowe i inne elementy, w tym produkty usunięte z plików danych kampanii produktowych.
 • Synchronizacja dużego konta może trwać od kilku minut do kilku godzin, w zależności od ilości danych zmienionych na koncie zewnętrznym.

 • Synchronizacja importuje niektóre typy danych szybciej niż inne. Oznacza to, że może minąć kilka godzin, zanim dane raportowane w Search Ads 360 będą dokładnie odzwierciedlać dane raportowane przez wyszukiwarkę.

 • Pierwsza synchronizacja importuje dane z maksymalnie ostatnich 30 dni i trwa dłużej od późniejszych synchronizacji.

 • Zamknięcie okna przeglądarki nie ma wpływu na synchronizację.

 • Jeśli zsynchronizujesz konto, na którym trwa korekta redakcyjna tekstów niektórych reklam, Search Ads 360 zaimportuje zaktualizowane teksty, które nie zostały jeszcze zatwierdzone.

 • Konta wyszukiwarki nie można synchronizować częściowo.

 • Tylko Bing Ads. Synchronizacja spowoduje usunięcie wiernych kopii reklamy z Search Ads 360, jeśli każda kopia jest połączona z tą samą reklamą na koncie Bing Ads.

 • Jeśli logujesz się w wyszukiwarce i wpisujesz adres URL w szablonie śledzenia, podczas synchronizacji tej zmiany Search Ads 360 automatycznie zmienia adres URL na HTTPS. Ta zmiana ma na celu zapewnienie zgodności ze śledzeniem równoległym.

  Pamiętaj, że Search Ads 360 wstawia HTTPS tylko w pierwszym adresie URL w szablonie śledzenia. Jeśli w szablonie śledzenia jest wiele linków monitorujących, sprawdź, czy wszystkie zawierają ciąg HTTPS. Śledzenie równoległe wymaga HTTPS we wszystkich linkach monitorujących.

  Po zakończeniu synchronizacji Search Ads 360 dodaje adres URL serwera kliknięć na początku linku monitorującego i trafikuje zaktualizowany link monitorujący do wyszukiwarki.

 

Dodatkowo:

 • Jeśli utworzysz słowa kluczowe bezpośrednio na koncie wyszukiwarki bez określania adresów URL stron docelowych, to w zależności od typu tego konta Search Ads 360 podczas synchronizacji wykonuje te czynności:

  • Google Ads, Bing Ads i Yahoo! Japan: nic. Adresy URL stron docelowych dla słów kluczowych na kontach tych wyszukiwarek są opcjonalne.
  • Baidu: jeśli nie masz określonego adresu URL strony docelowej na urządzenia mobilne, Search Ads 360 korzysta z adresu słowa kluczowego na urządzenia niemobilne. Jeśli nie masz określonego dla słowa kluczowego niemobilnego adresu URL, Search Ads 360 kopiuje losowy URL strony docelowej z aktywnej reklamy w grupie reklam i dodaje go do słowa kluczowego.
  • Wszystkie pozostałe konta wyszukiwarek: Search Ads 360 kopiuje losowy URL strony docelowej z aktywnej reklamy w grupie reklam i dodaje go do słów kluczowych.

  Jeśli chcesz, by słowa kluczowe miały określone strony docelowe, ustaw adresy URL tych stron, zanim wykonasz synchronizację.
   

 • Jeśli utworzysz w Google Ads wiele końcowych adresów URL dla jednego słowa kluczowego, Search Ads 360 podczas synchronizacji zastąpi adres strony docelowej słowa kluczowego pierwszym zdefiniowanym przez Ciebie adresem końcowym. Po synchronizacji URL strony docelowej w Search Ads 360 jest taki sam jak pierwszy końcowy URL w Google Ads. Pozostałe adresy końcowe słowa kluczowego są widoczne w Google Ads, ale nie w Search Ads 360. Możesz nimi zarządzać tylko w Google Ads. Więcej informacji
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?