นโยบายสำหรับพื้นที่โฆษณาวิดีโอ

การสร้างรายได้จากพื้นที่โฆษณาวิดีโอเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเนื้อหาวิดีโอ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เผยแพร่โฆษณา ผู้ใช้ และผู้ลงโฆษณา ทั้งนี้เพื่อให้พื้นที่โฆษณาวิดีโอที่สร้างรายได้ด้วยโค้ดโฆษณา Google ("พื้นที่โฆษณาวิดีโอ") มอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับผู้เผยแพร่โฆษณา ผู้ใช้ และผู้ลงโฆษณา เราจึงตั้งข้อกำหนดลักษณะและการใช้งานพื้นที่โฆษณาวิดีโอตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

อธิบายพื้นที่โฆษณาได้อย่างถูกต้อง

 1. พื้นที่โฆษณาวิดีโอต้องมีการประกาศที่มีสัญญาณที่ถูกต้อง (สําหรับ Ad Manager โปรดดูพารามิเตอร์ของ URL แท็กโฆษณา VAST) ซึ่งรวมถึง
  • ความสามารถในการแสดงเสียงของตำแหน่งโฆษณา: ได้ยินโดยค่าเริ่มต้นหรือปิดเสียง (สำหรับ Ad Manager โปรดดูพารามิเตอร์ vpmute parameter)
  • ประเภทของตำแหน่งโฆษณา: โฆษณาวิดีโอที่แสดงในโปรแกรมเล่นวิดีโอที่มีเนื้อหาวิดีโอต้องได้รับการประกาศอย่างถูกต้องว่าเป็นตำแหน่งโฆษณา "ในสตรีม" หรือ "เนื้อหาประกอบ" (สำหรับ Ad Manager โปรดดูพารามิเตอร์ plcmt) โฆษณาวิดีโอที่แสดงในตำแหน่งที่ไม่ใช่วิดีโอเพลเยอร์ไม่จำเป็นต้องมีการประกาศ และ Google จะกำหนดอัตโนมัติโดยอิงตามรูปแบบพื้นที่โฆษณาเป็นตำแหน่งโฆษณา "โฆษณาคั่นระหว่างหน้า" หรือ "สแตนด์อโลน"
   • "ในสตรีม" หมายถึงโฆษณาวิดีโอหรือเสียงที่เล่นภายในสตรีมของเนื้อหาวิดีโอหรือเสียง โดยมีวิดีโอหรือเสียงเป็นจุดสนใจที่ผู้ใช้เข้าชมหรือขออย่างชัดเจน

    ตัวอย่าง: โฆษณาวิดีโอที่เล่นก่อน ระหว่าง หรือหลังสตรีมเนื้อหาวิดีโอที่ผู้ใช้ขอ

   • "เนื้อหาประกอบ" หมายถึงโฆษณาวิดีโอที่เล่นในสตรีมของเนื้อหาวิดีโอ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาหลักที่ผู้ใช้เข้าชม โดยที่เนื้อหาวิดีโอไม่ใช่จุดสนใจของการเข้าชมของผู้ใช้และผู้ใช้ไม่ได้ขออย่างชัดเจน ตำแหน่งเนื้อหาประกอบจะต้องโหลดภายในเนื้อหาของหน้าและปิดเสียงไว้โดยค่าเริ่มต้น

    ตัวอย่าง: โฆษณาวิดีโอที่เล่นก่อน ระหว่าง หรือหลังสตรีมเนื้อหาวิดีโอแบบปิดเสียงที่ใช้พื้นที่เล็กน้อยของหน้าบทบรรณาธิการหลัก

   • "โฆษณาคั่นระหว่างหน้า" หมายถึงโฆษณาวิดีโอที่เล่นโดยไม่มีเนื้อหาวิดีโอสตรีมอื่นอยู่ในการเปลี่ยนระหว่างเนื้อหา ซึ่งโฆษณาวิดีโอเป็นเนื้อหาหลักของหน้าเว็บและกินพื้นที่ส่วนใหญ่ของวิวพอร์ต

    เช่น โฆษณาวิดีโอที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับเนื้อหาอื่นๆ ในวิดีโอสตรีมมิงและแสดงในมุมมองแบบเต็มในจุดพักตามปกติหรือช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างเนื้อหา

   • "สแตนด์อโลน" หมายถึงโฆษณาวิดีโอที่เล่นโดยไม่มีเนื้อหาวิดีโอสตรีมมิงอื่นๆ โดยที่โฆษณาวิดีโอไม่ได้เป็นจุดสนใจของหน้าเว็บ

    เช่น โฆษณาวิดีโอที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับเนื้อหาอื่นๆ ในวิดีโอสตรีมมิงและแสดงในแบนเนอร์ที่แถบข้างขวาของหน้าบทความ

หมายเหตุ: สำหรับ Ad Manager คำว่า "ในสตรีม" ในหน้าศูนย์ช่วยเหลือและการควบคุมในผลิตภัณฑ์จะหมายถึงทั้ง "ในสตรีม" และ "เนื้อหาประกอบ" ตามที่ระบุไว้ในนโยบายเหล่านี้ พื้นที่โฆษณาวิดีโอของ Ad Manager ที่มีตำแหน่งโฆษณาเป็น "ในสตรีม" หรือ "เนื้อหาประกอบ" ตามนโยบายเหล่านี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในนโยบายเหล่านี้

ติดตั้งใช้งานวิดีโอตามรูปแบบที่รองรับ

 1. ตำแหน่งเนื้อหาในสตรีมหรือเนื้อหาประกอบต้องใช้ SDK โฆษณาสื่ออินเทอร์แอกทีฟของ Google หรือไลบรารีการเข้าถึงแบบเป็นโปรแกรมของ Google ในแพลตฟอร์มที่รองรับ ยกเว้นกรณีผ่านโปรแกรม Google Beta ที่เป็นทางการ
  • พาร์ทเนอร์และผู้เผยแพร่โฆษณาไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์โฆษณาสื่ออินเทอร์แอกทีฟเพื่อสร้างรายได้จากเนื้อหาบน YouTube สำหรับเนื้อหาบน YouTube พาร์ทเนอร์และผู้เผยแพร่โฆษณาต้องสร้างรายได้ผ่านโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube
 2. ตำแหน่งโฆษณาคั่นระหว่างหน้าหรือแบบสแตนด์อโลนต้องใช้โซลูชันที่ Google จัดหาให้ ได้แก่ แท็กผู้เผยแพร่โฆษณาผ่าน Google บนเว็บ หรือ Google Mobile Ads SDK (สำหรับ Ad Manager, สำหรับ AdMob) ในแอป
  • ไม่อนุญาตให้ใช้ SDK โฆษณาสื่ออินเทอร์แอกทีฟของ Google สำหรับตำแหน่งโฆษณาคั่นระหว่างหน้าหรือแบบสแตนด์อโลน ยกเว้นตำแหน่งโฆษณาในเกม

ปกป้องคุณค่าของผู้ลงโฆษณา

 1. เนื้อหาหรือการควบคุมพื้นที่โฆษณาวิดีโอ (เช่น เล่น หยุดชั่วคราว ปิดเสียง ข้าม หรือปิด) รวมถึงเนื้อหาโฆษณาหรือการควบคุม (หากมี) ต้องไม่ถูกบดบัง ซ่อน หรือไม่ทำงาน
 2. สำหรับตำแหน่งโฆษณาในสตรีม ต้องไม่มีการขอโฆษณาเสียงหรือไม่แสดงโฆษณาเสียงในตำแหน่งที่ปิดเสียง

เคารพผู้ใช้

 1. พื้นที่โฆษณาวิดีโออาจเล่นอัตโนมัติ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  • พื้นที่โฆษณาวิดีโอเพียง 1 รายการในตำแหน่งโฆษณาทุกประเภทสามารถเล่นอัตโนมัติพร้อมเสียงได้ทุกเมื่อ
   • นอกจากนี้ ตำแหน่งโฆษณาในสตรีมหรือเนื้อหาประกอบจะมีโปรแกรมเล่นวิดีโอเพียงรายการเดียวที่เล่นอัตโนมัติในการแสดงผลได้ตลอดเวลา
  • โฆษณาต้องไม่เล่นอัตโนมัติจนกว่าหน่วยโฆษณาจะปรากฏขึ้นอย่างน้อย 50%
 2. พื้นที่โฆษณาวิดีโอสามารถเป็นแบบติดหนึบได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  • ตัวเลือกการปิดจะปรากฏตลอดระยะเวลาของเนื้อหาวิดีโอหรือโฆษณา ตัวเลือกนี้ต้องมองเห็นได้ชัด ใช้งานได้จริง หรือไม่มีสิ่งบดบัง
  • สำหรับตำแหน่งโฆษณา "ในสตรีม" หรือ "เนื้อหาประกอบ" วิดีโอเพลเยอร์ต้องเริ่มแสดงเนื้อหาหลักและเปลี่ยนเป็นตำแหน่งโฆษณาแบบติดหนึบเมื่อผู้ใช้เลื่อนวิดีโอเพลเยอร์ออกจากหน้าเท่านั้น
หมายเหตุ: นโยบายของเรากำหนดประเภทเนื้อหาที่ครีเอเตอร์และผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถใช้สร้างรายได้ด้วยโค้ดโฆษณา Google ข้อกำหนดข้างต้นไม่ได้เป็นการรับประกันคุณภาพของตำแหน่งโฆษณาที่ซื้อให้กับผู้ลงโฆษณา

เคล็ดลับการทําความเข้าใจนโยบายนี้

แม้ว่านโยบายเหล่านี้จะกำหนดหลักเกณฑ์ขั้นต่ำในการสร้างรายได้จากพื้นที่โฆษณาวิดีโอ แต่ระดับดีมานด์จริงจากผู้ลงโฆษณาในการลงโฆษณาในตำแหน่งโฆษณาวิดีโอจะขึ้นอยู่กับการติดตั้งใช้งานและสัญญาณของวิดีโอที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น สัดส่วนภาพมาตรฐาน (4:3 หรือ 16:9 สำหรับวิดีโอแนวนอน, 3:4, 4:5 หรือ 9:16 สำหรับวิดีโอแนวตั้ง หรือ 1:1 สำหรับวิดีโอสี่เหลี่ยมจัตุรัส) และตำแหน่งที่มีเสียงมักจะช่วยให้ได้รับรายได้สูงกว่า เราขอแนะนำให้พาร์ทเนอร์ทดสอบเพื่อหาการตั้งค่าที่เหมาะกับตนเองมากที่สุด

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกําหนดของนโยบายที่ใช้กันทั่วไปและความหมายได้ในอภิธานศัพท์ 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก