Privacybeleid van Fitbit

Laatste update: 20 mei 2024

Opmerking: Als u uw Fitbit-apparaten en -services gebruikt met een Google-account, verwerken we uw gegevens zoals beschreven in het Privacybeleid van Google en zoals uitgebreider wordt uitgelegd in deze veelgestelde vragen over privacy.

Wij zijn van mening dat transparantie de sleutel is tot een gezonde relatie. Bij Fitbit draait alles om gezondheid. We stellen het op prijs dat u ons informatie toevertrouwt die belangrijk is voor u en we willen u transparantie bieden over hoe we deze gebruiken.

Hier beschrijven we de privacyprocedures voor onze apparaten, apps, software, websites, API's, producten en services (de 'Services'). U krijgt informatie over de gegevens die we verzamelen, hoe we deze gebruiken, op welke manieren u uw informatie kunt beheren, en de maatregelen die we treffen om uw gegevens te beschermen.

Meer specifiek behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Informatie die we verzamelen
 • Hoe we informatie gebruiken
 • Hoe informatie wordt gedeeld
 • Uw rechten met betrekking tot uw toegang tot en het beheer van uw persoonsgegevens
 • Bewaring van gegevens
 • Analyse- en advertentieservices die door anderen worden aangeboden
 • Ons beleid voor kinderen
 • Beveiliging van informatie
 • Onze internationale activiteiten en gegevensoverdrachten
 • Europese privacykennisgevingen
 • Privacykennisgevingen in Californië
 • Wijzigingen in dit beleid
 • Wie we zijn en hoe u contact met ons opneemt

INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

Als u gebruikmaakt van onze Services, verzamelen we de volgende soorten informatie.

INFORMATIE DIE U ONS VERSTREKT

ACCOUNTGEGEVENS
Bepaalde informatie is nodig om een account te maken in onze Services, zoals uw naam, e-mailadres, wachtwoord, geboortedatum, gender, lengte, gewicht en in sommige gevallen ook uw mobiele telefoonnummer. Dit is de enige informatie die u moet verstrekken als u een account wilt maken bij ons. U kunt ook andere soorten informatie verstrekken, zoals een profielfoto, biografie, landinformatie en community-gebruikersnaam.

AANVULLENDE INFORMATIE
U kunt ervoor kiezen extra informatie aan ons te verstrekken om uw gebruikerservaring te verbeteren of bepaalde functies van de Services aan te zetten, zoals logboeken voor voeding, gewicht, slaap, water of gezondheidsregistratie voor vrouwen, een alarm, en berichten op discussieforums of naar vrienden in de Services.

U kunt ook contact leggen met vrienden via de Services of vrienden uitnodigen die nog geen lid zijn, door hun e-mailadres te verstrekken, toegang te krijgen tot sociaalnetwerk-accounts, of door gebruik te maken van de contactenlijst op uw mobiele apparaat. We slaan uw contactenlijst niet op en verwijderen deze nadat deze is gebruikt voor het toevoegen van contacten als vrienden.

Als u contact met ons opneemt of deelneemt aan een enquête, wedstrijd of promotie, verzamelen we de informatie die u indient, zoals uw naam, contactgegevens en bericht.

BETALINGS- EN KAARTGEGEVENS
Sommige Fitbit-apparaten ondersteunen betalingen en transacties met derden. Als u deze functie activeert, moet u bepaalde informatie ter identificatie en verificatie geven, waaronder uw naam, het nummer van uw creditcard, pinpas of ander soort kaart, de vervaldatum van de kaart en de CVV-code. Deze informatie wordt versleuteld en naar uw kaartnetwerk gestuurd. Na goedkeuring wordt een token naar uw apparaat teruggestuurd. Dit zijn willekeurige cijfers voor het uitvoeren van transacties zonder uw creditcardnummer vrij te geven. We slaan de laatste vier cijfers van uw kaartnummer en de naam en contactgegevens van de kaartuitgever op. U kunt de token uit uw account verwijderen via uw accountinstellingen. We slaan uw transactiegeschiedenis niet op.

Als u Fitbit-merchandise aanschaft op onze website, verstrekt u uw betalingsgegevens, waaronder uw naam, het creditcard- of pinpasnummer, de vervaldatum van de kaart, de CVV-code en het factuuradres. We slaan deze betalingsgegevens niet op. We slaan uw verzendadres op zodat we uw bestelling kunnen verwerken. Houd er rekening mee dat externe betalingsverwerkers deze informatie in overeenstemming met hun eigen privacybeleid en voorwaarden kunnen bewaren.

LIVE COACHING-SERVICES
Onze live coaching-services bieden een platform waarmee u live kunt communiceren met een gezondheids-, fitness- of wellnesscoach ('Live coaching-services'). Coaches kunnen worden aangeleverd door derden, zoals uw werkgever of een verzekeringsmaatschappij, of coaching-dienstverleners die door derden worden ingezet. Als u gebruikmaakt van onze Live coaching-services, verzamelen we informatie over zulk gebruik, waaronder het abonnement, de doelen en acties die u registreert met uw coach, uw agenda-afspraken, communicatie met uw coach, notities die uw coach over u opslaat en andere informatie die door u of uw coach wordt ingediend.

INFORMATIE DIE WIJ ONTVANGEN DOOR UW GEBRUIK VAN ONZE SERVICES

APPARAATGEGEVENS
Uw apparaat verzamelt gegevens om verschillende statistieken te schatten, zoals het aantal stappen dat u zet, de afstand die u heeft afgelegd, het aantal verbrande calorieën, uw gewicht, hartslag, slaapfasen, actieve minuten en locatie. Welke gegevens er precies worden verzameld, hangt af van welk apparaat u gebruikt. Kom meer te weten over de functies van onze verschillende apparaten en hoe u MobileTrack gebruikt. Als uw apparaat synchroniseert met onze apps of software, worden de gegevens die op uw apparaat zijn opgeslagen, van uw apparaat naar onze servers gestuurd.

GEOLOCATIEGEGEVENS
De Services omvatten functies die gebruikmaken van nauwkeurige geolocatiegegevens, waaronder gps-signalen, apparaatsensoren, wifi-toegangspunten en ID's van zendmasten. We verzamelen dit soort gegevens als u ons toegang geeft tot uw locatie. U kunt onze toegang altijd uitzetten via uw Fitbit-apparaat of via de instellingen van uw mobiele apparaat. We kunnen uw geschatte locatie afleiden uit uw IP-adres.

GEBRUIKSINFORMATIE
Als u onze Services bezoekt of gebruikt, krijgen we bepaalde gebruiksgegevens of informatie over netwerkactiviteit. Dit omvat informatie over uw interactie met de Services, bijvoorbeeld als u content bekijkt of zoekt, apps of software installeert, een account maakt of erop inlogt, uw apparaat aan uw account koppelt, een app opent op uw Fitbit-apparaat of hiermee interactie heeft.

We verzamelen ook gegevens over de apparaten en computers die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services, waaronder IP-adressen, soort browser, taal, besturingssysteem (OS), gegevens over uw Fitbit- of mobiele apparaat (inclusief apparaat- en app-ID's), de doorverwijzende webpagina, bezochte pagina's, locatie (afhankelijk van welke rechten u ons heeft gegeven) en cookie-informatie.

INFORMATIE DIE WE VAN DERDEN ONTVANGEN

Als u ervoor kiest om uw account bij onze Services te koppelen aan uw account bij een andere service, kunnen we informatie krijgen van die andere service. Als u bijvoorbeeld uw account koppelt aan Facebook of Google, kunnen we informatie krijgen zoals uw naam, profielfoto, leeftijdscategorie, taal, e-mailadres en vriendenlijst. U kunt er ook voor kiezen om ons toegang te geven tot uw trainings- of activiteitsgegevens van een andere service. U kunt het delen van informatie van de andere service stoppen door onze toegang tot die andere service in te trekken.

We kunnen samenwerken met derden, zoals werkgevers en verzekeringsmaatschappijen die Fitbit-services aanbieden aan hun werknemers en klanten. In zulke gevallen kunnen deze bedrijven ons uw naam, e-mailadres of vergelijkbare informatie (zoals een telefoonnummer of abonnee-ID) verstrekken, zodat we u kunnen uitnodigen om deel te nemen of kunnen bepalen of u in aanmerking komt voor bepaalde voordelen, zoals kortingen en gratis services.

HOE WE INFORMATIE GEBRUIKEN

We gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden.

DE SERVICES AANBIEDEN EN ONDERHOUDEN
Met de informatie die we verzamelen, kunnen we de Services aan u leveren en ons Servicevoorwaarden-contract met u naleven. We hebben bijvoorbeeld uw informatie nodig zodat uw Fitbit-dashboard uw trainingen, activiteiten en andere trends kan bijhouden, om de communityfuncties van de Services mogelijk te maken en om klantenservice aan te bieden.

Voor communityfuncties van de Services kunnen we uw informatie gebruiken om u te helpen andere gebruikers te vinden en met hen in contact te komen. Ook kunnen andere gebruikers u op deze manier vinden en met u in contact komen. Aan de hand van de contactgegevens van uw account kunnen andere gebruikers u bijvoorbeeld als vriend toevoegen. Als een andere gebruiker uw e-mailadres of mobiele telefoonnummer in hun contactenlijst heeft, tonen we aan die gebruiker dat u een gebruiker van de Services bent.

Als u Live coaching-services gebruikt, wordt deze informatie gebruikt om u in contact te brengen met coaches, zodat u met die coaches kunt communiceren via onze Services, en om u te helpen uw doelen voor een gezonder en actiever leven te bereiken. U kunt bijvoorbeeld met behulp van de door u aangegeven doelstellingen in overleg met uw coach een persoonlijk plan ontwikkelen en acties bepalen.

DE SERVICES VERBETEREN, PERSONALISEREN EN ONTWIKKELEN
We gebruiken de informatie die we verzamelen om de Services te verbeteren en te personaliseren, en om nieuwe Services te ontwikkelen. We gebruiken de informatie bijvoorbeeld voor probleemoplossing en bescherming tegen fouten, voor gegevensanalyses en tests, voor de uitvoering van onderzoek en enquêtes, en voor de ontwikkeling van nieuwe functies en Services.

Als u ons toestaat om exacte locatiegegevens te verzamelen, gebruiken we die informatie om functies van de Services te verstrekken en te verbeteren, zoals het registreren van de plaats van een training of het in kaart brengen van een activiteit.

We gebruiken uw informatie ook om conclusies te trekken en u meer relevante content te tonen. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

 • Informatie als uw lengte, gewicht, gender en leeftijd helpt ons bij het verbeteren van de nauwkeurigheid van uw dagelijkse trainingen en activiteitsstatistieken, zoals de hoeveelheid calorieën die u heeft verbrand en de afstand die u heeft afgelegd.
 • Op basis van uw slaapgegevens kunnen we conclusies trekken over uw slaappatronen en u aangepaste inzichten geven om uw slaap te verbeteren.
 • We kunnen de trainings- en activiteitsdoelen voor u personaliseren op basis van de doelen die u eerder heeft gesteld en op basis van uw historische trainings- of activiteitsgegevens.

COMMUNICEREN
Als dat nodig is, gebruiken we uw informatie om u Servicemeldingen te sturen en om te reageren als u contact met ons opneemt. We gebruiken uw informatie ook om nieuwe functies of producten te promoten waarvan we denken dat u hierin geïnteresseerd bent. U kunt de marketingberichten en de meeste Servicemeldingen beheren via uw meldingsvoorkeuren in de accountinstellingen of via de link Afmelden in een e-mail.

VEILIGHEID EN BEVEILIGING BEVORDEREN
We gebruiken de door ons verzamelde informatie om de veiligheid en beveiliging van de Services, onze gebruikers en andere partijen te verbeteren. We kunnen de informatie bijvoorbeeld gebruiken om gebruikers te verifiëren, beveiligde betalingen mogelijk te maken, te beschermen tegen fraude en misbruik, te reageren op een juridisch verzoek of juridische eis, audits uit te voeren, en om onze voorwaarden en ons beleid te handhaven.  

HOE INFORMATIE WORDT GEDEELD

We verkopen de persoonlijke informatie van onze gebruikers nooit. We delen uw persoonlijke informatie niet, behalve in de beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven.

ALS U AKKOORD GAAT OF ONS OPDRACHT GEEFT OM TE DELEN
U kunt ons opdracht geven om uw informatie bekend te maken aan anderen, bijvoorbeeld als u gebruikmaakt van onze communityfuncties zoals de forums, de 7-daagse ranglijst en andere sociale tools. Voor bepaalde informatie bieden we u privacyvoorkeuren in de accountinstellingen en andere tools om te bepalen hoe uw informatie zichtbaar is voor andere gebruikers van de Services.

U kunt ons ook opdracht geven om uw informatie op andere manieren te delen. Zo kunt u een app van derden toegang geven tot uw account of uw werkgever toegang geven tot informatie als u deelneemt aan een gezondheidsprogramma voor werknemers. Houd er rekening mee dat hun gebruik van uw informatie is onderworpen aan hun privacybeleid en voorwaarden. Via uw accountinstellingen kunt u uw toestemming intrekken om gegevens met apps van derden of gezondheidsprogramma's voor werknemers te delen.

VOOR EXTERNE VERWERKING
We geven informatie door aan onze zakelijke aangesloten entiteiten, serviceproviders en andere partners die deze informatie voor ons verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met dit beleid en eventuele andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Deze partners bieden ons wereldwijd services aan, waaronder voor klantenservice, informatietechnologie, betalingen, verkoop, marketing, gegevensanalyse, onderzoek en enquêtes.

VANWEGE JURIDISCHE REDENEN OF OM SCHADE TE VOORKOMEN
We kunnen informatie over u bewaren of verstrekken om te voldoen aan een wet, voorschrift, juridische procedure of overheidsverzoek, om wettelijke rechten te doen gelden of om ons te verdedigen tegen juridische eisen, of om illegale activiteiten, fraude, misbruik, schendingen van onze voorwaarden of bedreigingen van de beveiliging van de Services of de fysieke veiligheid van iemand te voorkomen, op te sporen of te onderzoeken.

Let op: Het is ons beleid om u op de hoogte te stellen van juridische procedures die toegang tot uw informatie willen hebben, zoals huiszoekingsbevelen, rechterlijke bevelen of dagvaardingen, tenzij het ons bij wet verboden is dit te doen. In gevallen waarin een rechterlijk bevel een geheimhoudingstermijn vaststelt, geven we een uitgestelde kennisgeving na het verstrijken van de geheimhoudingstermijn. Uitzonderingen op ons kennisgevingsbeleid zijn onder meer urgente of contraproductieve omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een noodsituatie met levensgevaar of gevaar voor ernstig lichamelijk letsel voor iemand.

We delen misschien niet-persoonlijke informatie in verzamelde of geanonimiseerde vorm, zodat deze redelijkerwijs niet kan worden gebruikt om iemand te identificeren. We kunnen dergelijke informatie openbaar maken en vrijgeven aan derden, bijvoorbeeld in openbare rapporten over lichaamsbeweging en activiteiten, aan partners die een overeenkomst met ons hebben gesloten of als onderdeel van de benchmark-informatie van de community die wij aan gebruikers van onze abonnementsservices verstrekken.

Indien we betrokken zijn bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijven we maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie te beschermen en stellen we de betrokken gebruikers op de hoogte voordat we persoonlijke informatie aan een nieuwe entiteit overdragen.

VOOR DE GEZAMENLIJKE VERWERKING VAN PROFIELGEGEVENS
Vanaf 6 juni 2023 hebben Fitbit-gebruikers de mogelijkheid om hun account naar Google over te zetten. Dit betekent dat sommige Fitbit-gebruikers deel gaan uitmaken van de Google-service, terwijl anderen deel kunnen blijven uitmaken van de Fitbit-service. Fitbit en Google delen beperkte profielinformatie met elkaar over hun Fitbit-gebruikers, met name de naam, foto en vriendenlijst, om te zorgen dat deze nog steeds hun vriendenlijsten kunnen bekijken (inclusief wanneer vrienden hun service naar Google verplaatsen). Ga voor meer informatie naar het gedeelte GEZAMENLIJKE VERWERKING VOOR PROFIELGEGEVENS hieronder.

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW TOEGANG TOT EN HET BEHEER VAN UW PERSOONSGEGEVENS

We geven u accountinstellingen en tools voor toegang tot en beheer van uw persoonsgegevens, zoals hieronder beschreven, ongeacht uw woonplaats. Als u in bepaalde jurisdicties woont, heeft u misschien wettelijke rechten met betrekking tot uw informatie. Deze kunt u uitoefenen via uw accountinstellingen en tools, zoals hieronder beschreven.

Toegang krijgen tot gegevens en deze exporteren. Door in te loggen op uw account, krijgt u toegang tot veel van uw persoonlijke informatie, waaronder uw dashboard met uw dagelijkse trainings- en activiteitsstatistieken. Via uw accountinstellingen kunt u ook informatie in een veelgebruikte bestandsindeling downloaden, waaronder gegevens over uw activiteiten, lichaam, voeding en slaap. Hier vindt u meer informatie.

Gegevens bewerken en verwijderen. Door in te loggen op uw account en uw accountinstellingen te gebruiken, kunt u uw persoonlijke informatie wijzigen en verwijderen. U kunt de profielgegevens die u heeft verstrekt bijvoorbeeld bewerken of verwijderen en als u wilt, kunt u uw account verwijderen. Hier vindt u meer informatie.

Als u besluit om uw account te verwijderen, houd er dan rekening mee dat, hoewel de meeste van uw gegevens binnen 30 dagen worden verwijderd, het tot 90 dagen kan duren voordat al uw gegevens zijn verwijderd. Denk hierbij aan gegevens die zijn opgeslagen op uw Fitbit-apparaat en andere gegevens die zijn opgeslagen in onze back-upsystemen. Dit komt door de omvang en complexiteit van de systemen die we gebruiken om gegevens op te slaan. We kunnen gegevens ook bewaren om juridische redenen of om schade te voorkomen, onder andere zoals beschreven in het gedeelte Hoe informatie wordt gedeeld.

Bezwaar tegen het gebruik van gegevens. We bieden u accountinstellingen en tools waarmee u ons gebruik van uw gegevens kunt beheren. Via uw privacyinstellingen kunt u bijvoorbeeld beperken hoe uw gegevens zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de Services, via de instellingen voor meldingen kunt u beperken hoeveel meldingen u van ons krijgt en via uw app-instellingen kunt u de toegang intrekken van apps van derden die u eerder aan uw Fitbit-account heeft gekoppeld. U kunt de Fitbit-app ook altijd gebruiken om uw apparaat te ontkoppelen van uw account.

BEWARING VAN GEGEVENS

We bewaren uw accountgegevens, waaronder uw naam, e-mailadres en wachtwoord, zolang uw account blijft bestaan omdat we dit nodig hebben om uw account te laten functioneren. In sommige gevallen, als u ons informatie verstrekt voor een functie van de Services, verwijderen we de gegevens als deze niet meer nodig zijn voor die functie. Als u ons bijvoorbeeld toegang tot uw contactenlijst geeft om vrienden in de Services te vinden, verwijderen we de lijst nadat deze is gebruikt om contacten als vrienden toe te voegen. We bewaren andere informatie, zoals uw trainings- of activiteitsgegevens, totdat u de gegevens of uw account verwijdert via de accountinstellingen of tools. We hebben deze gegevens immers nodig om u persoonlijke statistieken en andere aspecten van de Services aan te bieden. We bewaren ook informatie over u en uw gebruik van de Services zo lang als nodig is voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen, om juridische redenen en om schade te voorkomen, onder andere zoals beschreven in de gedeelten 'Hoe we informatie gebruiken' en 'Hoe informatie wordt gedeeld'.

ANALYSE- EN ADVERTENTIESERVICES DIE DOOR ANDEREN WORDEN AANGEBODEN

We vinden het belangrijk om extra maatregelen te treffen ter bescherming van de privacy van kinderen.

Fitbit stelt ouders in staat om voor hun kinderen accounts te maken die met bepaalde Fitbit-apparaten kunnen worden gebruikt ('Kinderaccount'). Kinderaccounts vallen onder een afzonderlijk Privacybeleid voor kinderaccounts, waarin wordt uitgelegd welke informatie we verzamelen om deze accounts in te stellen, welke informatie we verzamelen als gevolg van het gebruik van onze Services door een kind en hoe we deze informatie gebruiken en delen. Ouders of voogden moeten toestemming geven voor het gebruik van de gegevens van hun kind in overeenstemming met het Privacybeleid voor kinderaccounts om een dergelijk account te maken.

Personen onder de 13 jaar of een hogere minimumleeftijd binnen de jurisdictie waar deze persoon woont, mogen geen account maken zonder toestemming van hun ouder, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Als we erachter komen dat we persoonlijke informatie van een kind onder de betreffende minimumleeftijd hebben verzameld zonder ouderlijke toestemming, ondernemen we stappen om deze gegevens zo snel mogelijk te verwijderen. Ouders die van mening zijn dat hun kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt en deze informatie willen laten verwijderen, kunnen contact met ons opnemen via privacy@fitbit.com.

ONS BELEID VOOR KINDEREN

We vinden het belangrijk om extra maatregelen te treffen ter bescherming van de privacy van kinderen.

Fitbit stelt ouders in staat om voor hun kinderen accounts te maken die met bepaalde Fitbit-apparaten kunnen worden gebruikt ('Kinderaccount'). Kinderaccounts vallen onder een afzonderlijk Privacybeleid voor kinderaccounts, waarin wordt uitgelegd welke informatie we verzamelen om deze accounts in te stellen, welke informatie we verzamelen als gevolg van het gebruik van onze Services door een kind en hoe we deze informatie gebruiken en delen. Ouders of voogden moeten toestemming geven voor het gebruik van de gegevens van hun kind in overeenstemming met het Privacybeleid voor kinderaccounts om een dergelijk account te maken.

Personen onder de 13 jaar of een hogere minimumleeftijd binnen de jurisdictie waar deze persoon woont, mogen geen account maken zonder toestemming van hun ouder, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Als we erachter komen dat we persoonlijke informatie van een kind onder de betreffende minimumleeftijd hebben verzameld zonder ouderlijke toestemming, ondernemen we stappen om deze gegevens zo snel mogelijk te verwijderen. Ouders die van mening zijn dat hun kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt en deze informatie willen laten verwijderen, kunnen contact met ons opnemen via data-protection-office@fitbit.com.

BEVEILIGING VAN INFORMATIE

We doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. We gebruiken een combinatie van technische, administratieve en fysieke middelen om uw gegevens te beveiligen. Dit omvat onder meer Transport Layer Security ('TLS') om veel van onze Services te versleutelen. Toch is geen enkele methode voor het overdragen of opslaan van gegevens helemaal beveiligd. Als u zorgen heeft met betrekking tot de beveiliging van gegevens, neemt u contact op met onze klantenservice.

ONZE INTERNATIONALE ACTIVITEITEN EN GEGEVENSOVERDRACHTEN

We zijn een internationaal bedrijf dat informatie verstuurt naar de Verenigde Staten en andere landen voor de doeleinden zoals omschreven in dit beleid. Let erop dat landen waar we actief zijn privacy- en gegevensbeschermingswetten kunnen hebben die verschillen van en misschien minder bescherming bieden dan de wetten in uw land. Neem contact met ons op voor een lijst met de locaties waar we kantoren hebben.

Wij vertrouwen op meerdere rechtsgronden om persoonsgegevens op wettige wijze over te dragen aan andere landen over de hele wereld. Hieronder valt het volgende:

1. Adequaatheidsbesluiten

De adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

2. Europees-Amerikaans Kader voor gegevensbescherming
Zoals beschreven in deze certificering voor het Kader voor gegevensbescherming, voldoet Fitbit LLC aan de Europees-Amerikaanse en Zwitsers-Amerikaanse Kaders voor gegevensbescherming (Data Privacy Framework, DPF) en de uitbreiding naar het Verenigd Koninkrijk van het Europees-Amerikaanse DPF, zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel voor de verzameling, het gebruik en de bewaring van persoonlijke informatie uit respectievelijk de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Fitbit LLC heeft verklaard dat het bedrijf zich aan de DPF-principes houdt via Google LLC en verantwoordelijk blijft voor al uw persoonlijke informatie die volgens het overdrachtsprincipe wordt gedeeld met derden voor externe verwerking namens Fitbit, zoals beschreven in het gedeelte 'Hoe informatie wordt gedeeld' van ons Privacybeleid. Ga naar de DPF-website voor meer informatie over het DPF en om de certificering te bekijken.

Als u een vraag heeft over onze privacyprocedures in verband met de DPF-certificering van Fitbit, raden we u aan contact met ons op te nemen. Fitbit valt onder de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission. U kunt ook een klacht indienen bij uw lokale autoriteit op het gebied van gegevensbescherming, zodat we het probleem samen met die instantie kunnen oplossen. Onder bepaalde omstandigheden voorziet het DPF in het recht om bindende arbitrage in te roepen om klachten op te lossen die niet op andere manieren kunnen worden opgelost, zoals beschreven in Bijlage I van de DPF-principes.

3. Modelcontractbepalingen
We baseren ons op Modelcontractbepalingen en aanvullende maatregelen. U kunt een exemplaar van de modelcontractbepalingen verkrijgen door contact met ons op te nemen.

EUROPESE PRIVACYKENNISGEVINGEN

Als u in de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland woont, neemt u deze aanvullende privacykennisgevingen onder de Algemene verordening gegevensbescherming ('AVG') van de Europese Unie door.

UW VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
Fitbit International Limited, een Iers bedrijf, is uw verwerkingsverantwoordelijke en levert de Services als u in de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland woont. Ga naar het gedeelte Wie we zijn en hoe u contact met ons opneemt voor onze contactgegevens.

GEZAMENLIJKE VERWERKING VOOR PROFIELGEGEVENS
Vanaf 6 juni 2023 hebben Fitbit-gebruikers de mogelijkheid om hun account naar Google over te zetten. Dit betekent dat sommige Fitbit-gebruikers deel gaan uitmaken van de Google-service, terwijl anderen deel kunnen blijven uitmaken van de Fitbit-service.

Fitbit en Google delen met elkaar beperkte profielinformatie over hun Fitbit-gebruikers, met name de naam, foto en vriendenlijst, om te zorgen dat deze nog steeds hun vriendenlijsten kunnen bekijken, inclusief wanneer vrienden hun service naar Google verplaatsen ('Gezamenlijke verwerking').

(1) Fitbit International Limited en Google Ireland Limited (voor gebruikers in de EER of Zwitserland) en (2) Fitbit International Limited en Google LLC (voor gebruikers in het Verenigd Koninkrijk) zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor deze Gezamenlijke verwerking, waarbij Fitbit en Google verantwoordelijk blijven voor hun respectieve verplichtingen op grond van wetgeving voor gegevensbescherming. Als u uw rechten met betrekking tot de Gezamenlijke verwerking wilt uitoefenen, waaronder uw recht op bezwaar (zie UW WETTELIJKE RECHTEN UITOEFENEN), neemt u contact op met Fitbit via de gegevens hieronder. [U kunt hier ook de veelgestelde vragen over privacy van Google bekijken.]

GEZONDHEID EN ANDERE SPECIALE CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS
Als de informatie die we verzamelen gezondheidsgegevens of een andere speciale categorie persoonsgegevens omvat die onder de AVG valt, vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming om de gegevens te verwerken. We verkrijgen deze toestemming afzonderlijk als u acties onderneemt die ertoe leiden dat we gegevens verkrijgen, bijvoorbeeld als u uw apparaat aan uw account koppelt, ons vanuit een andere service toegang geeft tot uw trainings- of activiteitsgegevens, of gebruikmaakt van de functie voor gezondheidsregistratie voor vrouwen. U kunt uw accountinstellingen en tools altijd gebruiken om uw toestemming te herroepen, onder meer door een functie niet meer te gebruiken, door onze toegang tot een service van derden te verwijderen, door uw apparaat te ontkoppelen of door uw gegevens of account te verwijderen.

ONZE JURIDISCHE BASIS VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Voor persoonsgegevens die onder de AVG vallen, vertrouwen we op verschillende rechtsgronden om de gegevens te verwerken, waaronder:

 • als u uw toestemming heeft gegeven, die u op elk moment kunt herroepen via uw accountinstellingen en andere tools,
 • als de verwerking nodig is om een contract met u uit te voeren, zoals de Servicevoorwaarden, en
 • onze gerechtvaardigde zakelijke belangen, zoals het verbeteren, personaliseren en ontwikkelen van de Services, het promoten van nieuwe functies of producten die misschien interessant zijn en het bevorderen van de veiligheid en beveiliging zoals beschreven in het gedeelte Hoe we informatie gebruiken.

UW WETTELIJKE RECHTEN UITOEFENEN
Neem het gedeelte 'Uw rechten met betrekking tot uw toegang tot en het beheer van uw persoonsgegevens' door voor informatie over hoe u via uw accountinstellingen en tools uw rechten op grond van de AVG kunt uitoefenen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en deze te beheren.

Naast de verschillende beheermogelijkheden die we bieden, kunt u in bepaalde omstandigheden proberen onze verwerking van uw gegevens te beperken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen, onder andere zoals beschreven in het gedeelte Hoe we informatie gebruiken. Op grond van de AVG heeft u een algemeen recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor directmarketing-doeleinden. Ga naar uw instellingen voor meldingen om onze marketingberichten over Fitbit-producten te beheren. In onze Verklaring over het gebruik van cookies worden de opties beschreven om te beheren hoe wij en onze partners cookies en vergelijkbare technologieën voor advertenties gebruiken. U kunt uw account altijd en op elk moment verwijderen.

Als u meer hulp nodig heeft met betrekking tot uw rechten, neemt u contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via data-protection-office@fitbit.com. We nemen uw verzoek dan in behandeling in overeenstemming met de toepasselijke wetten. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit op het gebied van gegevensbescherming of bij de Ierse Data Protection Commission, onze belangrijkste toezichthoudende autoriteit, waarvan de contactgegevens hier beschikbaar zijn.

PRIVACYKENNISGEVINGEN IN CALIFORNIË

Als u in Californië woont, neemt u de volgende aanvullende privacykennisgevingen onder de privacywet voor consumenten in Californië (CCPA) door.

UW WETTELIJKE RECHTEN UITOEFENEN
U heeft het recht om inzicht te krijgen in de manier waarop we uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en verstrekken, om toegang tot uw informatie te krijgen, om ons te vragen bepaalde informatie te verwijderen en om niet gediscrimineerd te worden vanwege de uitoefening van uw privacyrechten. U kunt deze rechten uitoefenen via uw accountinstellingen en -tools, zoals beschreven in het gedeelte 'Uw rechten met betrekking tot uw toegang tot en het beheer van uw persoonsgegevens', bijvoorbeeld:

 • Door in te loggen op uw account en uw accountinstellingen te gebruiken, kunt u gebruikmaken van het recht op toegang tot uw persoonlijke informatie en de manier waarop we deze verzamelen, gebruiken en verstrekken. Hier vindt u meer informatie.
 • Uw accountinstellingen geven u ook het recht om persoonlijke informatie te verwijderen. Hier vindt u meer informatie.

Als u meer hulp nodig heeft met betrekking tot uw rechten, neemt u contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via data-protection-office@fitbit.com. We nemen uw verzoek dan in behandeling in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

CATEGORIEËN INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN, GEBRUIKEN EN VERSTREKKEN VOOR ZAKELIJKE DOELEINDEN

Zoals beschreven in het gedeelte Informatie die we verzamelen, verzamelen we de hieronder genoemde categorieën persoonlijke informatie. We krijgen deze informatie van u, uw apparaat, uw gebruik van de Services, uw coach als u gebruikmaakt van onze Live coaching-services, derden (zoals de andere services die u aan uw Fitbit-account heeft gekoppeld, of uw werkgever of verzekeringsmaatschappij als deze u als werknemer of klant Fitbit-services aanbieden) en zoals anderszins beschreven in dit beleid. We gebruiken en verstrekken deze categorieën informatie voor de zakelijke doeleinden die worden beschreven in de gedeelten Hoe we informatie gebruiken en Hoe informatie wordt gedeeld. De categorieën zijn:

 • ID's, zoals uw naam of gebruikersnaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, IP-adres, account-ID, apparaat-ID, cookie-ID en andere vergelijkbare ID's.
 • Demografische gegevens, zoals uw gender, leeftijd, medische gegevens en fysieke kenmerken of beschrijving, die misschien wettelijk zijn beschermd.
 • Commerciële informatie, waaronder uw betalingsgegevens en gegevens van de Services of apparaten die u heeft gekocht, verkregen of overwogen (bijvoorbeeld als u ze in de online Fitbit-winkel aan uw winkelwagentje heeft toegevoegd maar niet heeft gekocht).
 • Biometrische gegevens, zoals informatie over uw trainingen, activiteit, slaap of gezondheid, waaronder het aantal stappen dat u zet, de afgelegde afstand, verbrande calorieën, gewicht, hartslag, slaapfasen, actieve minuten, gegevens over vrouwelijke gezondheid, gegevens van Live coaching-services en soortgelijke informatie waartoe u ons toegang verleent vanuit een andere service.
 • Informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteit, zoals de gebruiksgegevens die we ontvangen als u onze Services opent of gebruikt. Dit omvat informatie over uw interacties met de Services en over de apparaten en computers die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services.
 • Geolocatiegegevens, waaronder gps-signalen, apparaatsensoren, wifi-toegangspunten en ID's van zendmasten, als u ons toegang heeft gegeven tot die informatie.
 • Elektronische, visuele of vergelijkbare informatie, zoals uw profielfoto of andere foto's.
 • Informatie over loopbaan of beroep, waaronder informatie (zoals uw naam, e-mailadres of vergelijkbare informatie) die uw werkgever ons verstrekt zodat we u kunnen uitnodigen om deel te nemen aan of te bepalen of u in aanmerking komt voor Fitbit-services die deze werkgevers aanbieden aan hun werknemers.
 • Andere informatie die u verstrekt, waaronder accountgegevens zoals uw biografie of land, informatie voor functies van de Services, bijvoorbeeld een alarm, informatie over uw vrienden en logboeken voor voedsel, gewicht, slaap, water of gezondheidsregistratie voor vrouwen; gegevens van Live coaching-services (verstrekt door u of uw coach), berichten in de Services, en gegevens die door uw apparaat worden vastgelegd, wat kan variëren afhankelijk van het apparaat dat u gebruikt.
 • Conclusies die worden getrokken uit een van de bovenstaande zaken, waaronder het calorieverbruik, afgelegde afstand, slaapinzichten en gepersonaliseerde trainings- en activiteitsdoelen.

We verkopen de persoonlijke informatie van onze gebruikers nooit. We werken samen met partners die ons advertentieservices leveren zoals beschreven in het gedeelte Analyse- en advertentieservices die door anderen worden aangeboden. Voor meer informatie over hoe deze partners gegevens verzamelen en wat uw mogelijkheden zijn om het gebruik van uw informatie voor op interesses gebaseerd adverteren te beheren, leest u onze Verklaring over het gebruik van cookies.

WIJZIGINGEN IN DIT BELEID

We informeren u voordat we wezenlijke veranderingen aanbrengen aan dit beleid en geven u de mogelijkheid om het aangepaste beleid in te zien voordat u beslist of u gebruik wilt blijven maken van onze Services.

WIE WE ZIJN EN HOE U CONTACT MET ONS OPNEEMT

Als u vragen heeft over dit beleid of hulp nodig heeft bij het uitoefenen van uw privacyrechten, neemt u contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via data-protection-office@fitbit.com.

Als u in de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland woont, kunt u ook contact met ons opnemen via:

Fitbit International Limited
Attn: Legal Department (Privacy Policy)
Gordon House, 4 Barrow St, Grand Canal Dock
Dublin 4, D04 V4X7, Ierland

Als u ergens anders woont, kunt u contact met ons opnemen via:

Fitbit LLC
Attn: Legal Department (Privacy Policy)
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
Verenigde Staten

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu