Ghi âm trên điện thoại Pixel

Bạn có thể ghi và lưu âm thanh, chuyển lời nói thành các từ có thể tìm kiếm trên màn hình, cũng như tìm kiếm trong những tệp âm thanh đã ghi. Ứng dụng Máy ghi âm hoạt động trên điện thoại Pixel 4, 3a, 3 và 2.

Các bản chép lời và cụm từ tìm kiếm trong bản ghi âm chỉ có bằng Tiếng Anh.

Tạo hoặc xóa bản ghi âm

 1. Trên điện thoại của bạn, hãy mở ứng dụng Máy ghi âm Ứng dụng Máy ghi âm.
 2. Nhấn vào biểu tượng Ghi âm Quay.
  • Điện thoại sẽ ghi âm, ngay cả khi màn hình chuyển sang chế độ ngủ.
  • Trong khi ghi âm, bạn sẽ thấy thông báo "Hiện đang ghi âm".
 3. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấn vào biểu tượng Tạm dừng Tạm dừng.
 4. Nhấn vào Lưu hoặc Xóa.

Mẹo: Để đặt tên cho bản ghi âm, hãy nhấn vào mục Thêm tiêu đề.

Tìm kiếm trong bản ghi âm hoặc đọc bản chép lời

Bạn có thể tìm kiếm các từ, cụm từ hoặc âm thanh, như nhạc hoặc tiếng vỗ tay. Bạn cũng có thể tìm thấy thời điểm chính xác mà một từ hoặc âm thanh xuất hiện.

 • Để tìm kiếm trong bản ghi âm, hãy nhấn vào biểu tượng Tìm kiếm Tìm kiếm.
 • Để đọc bản chép lời của một bản ghi âm, hãy nhấn vào bản ghi âm đó. Ở gần phần dưới cùng, hãy nhấn vào Bản chép lời.

Chia sẻ, lưu hoặc sao lưu bản ghi âm

Hệ thống sẽ lưu tất cả các bản ghi âm của bạn vào điện thoại Pixel, trừ khi bạn chia sẻ các tệp này với ai đó hoặc lưu tệp ở nơi khác, chẳng hạn như Google Drive.

Cách chia sẻ hoặc lưu bản ghi âm:

 1. Trên điện thoại của bạn, hãy mở ứng dụng Máy ghi âm Ứng dụng Máy ghi âm.
 2. Chạm và giữ một bản ghi âm.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Chia sẻ Chia sẻ.
 4. Chọn xem bạn muốn chia sẻ hay lưu bản ghi âm dưới dạng tệp âm thanh, tệp văn bản hay cả hai.
 5. Chọn một ứng dụng.
  • Để lưu bản ghi âm, hãy nhấn vào một ứng dụng lưu trữ tệp, chẳng hạn như Google Drive.

Tuân thủ quy định tại địa phương khi ghi âm

Có nhiều nơi áp dụng các quy định hoặc luật nghiêm cấm hoặc hạn chế việc ghi âm. Những nơi này cũng có thể quyết định xem bạn có cần phải được sự đồng ý của những người khác hoặc chủ nhà đất trước khi ghi âm không. Vui lòng đảm bảo tuân thủ tất cả các quy định và luật hiện hành, cũng như xin người khác cho phép trước khi ghi âm. Bạn không được ghi lại các tài liệu có bản quyền khi chưa được phép.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?