Khắc phục sự cố một ứng dụng đã cài đặt không hoạt động trên điện thoại Pixel

Hãy thử các bước sau đây nếu ứng dụng cài đặt trên điện thoại của bạn gặp bất kỳ sự cố nào bên dưới:

Sau mỗi bước, hãy khởi động lại điện thoại để xem đã khắc phục được sự cố chưa.

Lưu ý: Trong những bước này, có một số bước chỉ áp dụng được trên Android 8.1 trở lên. Tìm hiểu cách kiểm tra phiên bản Android.

Bước 1: Khởi động lại và cập nhật

Khởi động lại điện thoại
 1. Trên hầu hết các điện thoại, hãy nhấn vào nút nguồn trong khoảng 30 giây cho đến khi điện thoại khởi động lại.
 2.  Trên màn hình, bạn có thể cần phải nhấn vào biểu tượng Khởi động lại Khởi động lại.
Kiểm tra các bản cập nhật Android
 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Gần phía dưới cùng, hãy nhấn vào Hệ thống sau đó Nâng cao sau đó Bản cập nhật hệ thống.
 3. Trạng thái cập nhật của bạn sẽ xuất hiện. Hãy làm theo mọi bước trên màn hình.
Cập nhật ứng dụng
 1. Trên điện thoại, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Ứng dụng và trò chơi của tôi.
 3. Ứng dụng có bản cập nhật sẽ được gắn nhãn "Cập nhật".
  • Nhấn vào Cập nhật nếu có một bản cập nhật.
  • Nếu có nhiều bản cập nhật, hãy nhấn vào Cập nhật tất cả.

Bước 2: Kiểm tra để tìm sự cố ứng dụng lớn hơn

Buộc dừng ứng dụng
 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào Ứng dụng và thông báo Sau đó ứng dụng bạn muốn. Nếu cần, hãy nhấn vào Xem tất cả ứng dụng hoặc Thông tin ứng dụng phía trước ứng dụng đó.
 3. Nhấn vào Buộc dừng  Sau đó OK.
Mẹo: Nếu sự cố tiếp diễn sau khi bạn buộc dừng ứng dụng, thì bạn có thể phải liên hệ với nhà phát triển ứng dụng. Tìm hiểu cách liên hệ với nhà phát triển.
Xóa bộ nhớ đệm của ứng dụng

Việc xóa dữ liệu đã lưu vào bộ nhớ đệm (bằng cách xóa các tệp tạm thời) có thể giải phóng dung lượng cần thiết. Đây là giải pháp ngắn hạn. Theo thời gian, dữ liệu đã lưu vào bộ nhớ đệm sẽ lại đầy lên.

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào mục Ứng dụng và thông báo.
 3. Nhấn vào ứng dụng. Nếu bạn không thấy ứng dụng đó, trước tiên, hãy nhấn vào Xem tất cả ứng dụng hoặc Thông tin ứng dụng.
 4. Nhấn vào Bộ nhớ và bộ nhớ đệm sau đó Xóa bộ nhớ đệm.
Mẹo: Nếu sự cố tiếp diễn sau khi bạn buộc dừng ứng dụng, thì bạn có thể phải liên hệ với nhà phát triển ứng dụng. Tìm hiểu cách liên hệ với nhà phát triển.
Xóa dữ liệu của ứng dụng

Chú ý: Mọi dữ liệu lưu trong ứng dụng này sẽ bị xóa.

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào Ứng dụng và thông báo.
 3. Nhấn vào ứng dụng. Nếu bạn không thấy ứng dụng đó, thì trước tiên, hãy nhấn vào Xem tất cả ứng dụng hoặc Thông tin ứng dụng.
 4. Nhấn vào Bộ nhớ và bộ nhớ đệm sau đó Xóa bộ nhớ hoặc Xóa dữ liệu sau đó OK.
Mẹo: Nếu sự cố tiếp diễn sau khi bạn buộc dừng ứng dụng, thì bạn có thể phải liên hệ với nhà phát triển ứng dụng. Tìm hiểu cách liên hệ với nhà phát triển.
Liên hệ với nhà phát triển ứng dụng

Nếu tải ứng dụng từ Cửa hàng Google Play, bạn có thể:

 • Đọc các bài đánh giá về ứng dụng để tìm hiểu xem những người khác có gặp sự cố tương tự hay không.
 • Liên hệ với nhà phát triển ứng dụng để được trợ giúp. Tìm hiểu cách liên hệ với nhà phát triển.
Gỡ cài đặt ứng dụng

Chú ý: Mọi dữ liệu lưu trong ứng dụng này sẽ bị xóa.

 1. Chạm và giữ ứng dụng mà bạn muốn gỡ cài đặt.
 2. Để xem các tùy chọn của bạn, hãy bắt đầu kéo ứng dụng đó.
 3. Kéo ứng dụng đó tới mục Gỡ cài đặt ở đầu màn hình. Nếu không thấy mục "Gỡ cài đặt", thì điều đó có nghĩa là bạn không thể gỡ cài đặt ứng dụng đó.
 4. Nhấc ngón tay lên.

Mẹo: Nếu muốn dùng lại ứng dụng, thì bạn có thể thử cài đặt lại. Tìm hiểu cách cài đặt lại ứng dụng.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?