Správa času stráveného na telefonu Pixel pomocí funkce digitální rovnováha

Můžete dostávat informace o tom, jak s telefonem Pixel trávíte čas, např. jak často ho odemykáte a jak dlouho používáte jednotlivé aplikace. Na základě toho můžete zapracovat na své digitální rovnováze. Můžete si např. nastavit časovače aplikací nebo naplánovat změny zobrazení.

Důležité:

 • Některé z těchto kroků fungují pouze v zařízeních s Androidem 10 nebo novějším. Jak zjistit verzi Androidu
 • Některé z těchto kroků vyžadují, abyste se dotkli obrazovky.
 • Titulky k hovorům fungují pouze na telefonech Pixel.

Nastavení digitální rovnováhy

Chcete-li najít aplikaci Digitální rovnováha, otevřete ji v aplikaci Nastavení a poté zapněte možnost Zobrazit ikonu v seznamu aplikací.

Při prvním spuštění funkce Digitální rovnováha je třeba nastavit profil.

 1. Otevřete v telefonu aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Digitální rovnováha a rodičovská kontrola.
 3. V sekci Nástroje pro digitální rovnováhu klepněte na Zobrazit data.

Tip: Můžete spravovat také účet dítěte, je-li váš účet v jeho zařízení nastaven jako výchozí účet rodiče. Další informace o službě Family Link

Správa času stráveného s aplikacemi

Zjištění, kolik času strávíte v jednotlivých aplikacích
 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Digitální rovnováha a rodičovská kontrola.
 3. Zobrazí se graf, který znázorňuje využití telefonu v tento den. Další informace zobrazíte klepnutím na graf. Příklad:
  • Čas strávený na zařízení: S jakými aplikacemi jste pracovali a jak dlouho.
  • Odemknutí: Jak často jste odemkli telefon a otevřeli určité aplikace.
  • Oznámení: Kolik oznámení jste dostali a z jakých aplikací.
 4. Chcete-li zobrazit další informace nebo změnit nastavení aplikace, klepněte na uvedenou aplikaci.
Omezení, kolik času chcete za den strávit v jednotlivých aplikacích

Poznámka: V některých pracovních a školních účtech nemusí časovače aplikací fungovat.

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Digitální rovnováha a rodičovská kontrola.
 3. Klepněte na graf.
 4. Vedle aplikace, kterou chcete omezit, klepněte na Nastavit časovač Časovač aplikace.
 5. Vyberte, kolik času můžete v dané aplikaci strávit. Poté klepněte na Nastavit.
Tip: Až čas vyprší, aplikace se zavře a její ikona zešedne. Nezapomeňte:
 • Časovače aplikací se restartují vždy o půlnoci.
 • Budete-li chtít aplikaci dále používat ještě před půlnocí, zopakujte kroky 1–4 a časovač aplikace smažte.

Správa času stráveného v prohlížeči Google Chrome

Zjištění, kolik času strávíte na webových stránkách
 1. Otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Digitální rovnováha a rodičovská kontrola.
 3. Klepněte na graf A pak Chrome Chrome.
  • Pokud tuto možnost nevidíte, klepněte na Zobrazit všechny aplikace.
 4. Přejděte dolů a klepněte na Zobrazit weby, které navštěvujete A pak Zobrazit. Zde naleznete webové stránky, které jste navštívili, a informaci, jak dlouho jste je každý den používali.
 5. Chcete-li o času stráveném na určitém webu zobrazit další informace, klepněte na příslušný web.

Skrytí předchozích návštěv webu

Chcete-li zastavit zobrazování dřívějších návštěv určitého webu, klepněte na příslušný web v seznamu. Dole klepněte na Odstranit předchozí návštěvy A pak Odstranit. Pokud web navštívíte v budoucnu, zobrazí se v seznamu znovu.

Omezení, kolik času chcete za den strávit na jednotlivých webových stránkách
 1. Otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Digitální rovnováha a rodičovská kontrola.
 3. Klepněte na graf A pak Chrome Chrome.
  • Pokud tuto možnost nevidíte, klepněte na Zobrazit všechny aplikace.
 4. Vedle webu, který chcete omezit, klepněte na Nastavit časovač webu Časovač aplikace.
 5. Vyberte časový limit a klepněte na OK.

Lepší spánek díky režimu nočního klidu

Data o kašlání a chrápání

Důležité upozornění: Aplikace Digitální rovnováha nebyla vytvořena k lékařským účelům. Jejím cílem je poskytovat informace, které vám pomohou najít rovnováhu v oblasti technologií. V případě nejasností ohledně vašeho zdraví se obraťte na svého lékaře. Společnost Google negarantuje, ani neposkytuje záruku, že tuto funkci lze použít k dosažení konkrétních výsledků.

Důležité upozornění: Tato funkce vyžaduje nejnovější verzi aplikace Digitální rovnováha. Jak aktualizovat aplikace z Obchodu Play

Kontrola dat v aplikaci Hodiny v telefonu

 1. V telefonu spusťte aplikaci Hodiny Hodiny.
 2. Klepněte na Noční klid .
  • Pokud používáte režim nočního klidu poprvé, v části Zobrazit kašlání a chrápání klepněte na Pokračovat a pak Povolit.

Tip: Když klepnete na Noční klid , můžete přepínat mezi aktivitou během nočního klidu a kašláním a chrápáním.

Kontrola dat v sekci Digitální rovnováha

 1. V telefonu klepněte na aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Digitální rovnováha a rodičovská kontrola.
 3. V sekci Zobrazit kašlání a chrápání klepněte na Pokračovat.

Tip: Při příštím otevření aplikace Digitální rovnováha najdete u režimu nočního klidu data o kašlání a chrápání.

Vyhledání dat

 1. V telefonu klepněte na aplikaci Nastavení.
 2. V horní části okna klepněte na Vyhledat Hledat.
 3. Zadejte „kašel“.
 4. Otevřete aplikaci Digitální rovnováha klepnutím na Kašel a chrápání.
Nastavení sledu činností Noční klid
 1. V telefonu spusťte aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Digitální rovnováha a rodičovská kontrola a pak Režim nočního klidu a pak Sled činností Noční klid.
 3. Zvolte, kdy se má zapnout režim nočního klidu.
 4. Sled činností Noční klid můžete vytvořit dvěma způsoby:
  • Podle plánu: Nastavte čas začátku a konce spánku a preferované dny v týdnu.
  • Při nabíjení: Nastavte dobu před a po a nabíjejte telefon v tomto intervalu.
Tip: Režim nočního klidu můžete rychle zapnout nebo vypnout pomocí rychlého nastavení. Jak rychle změnit běžná nastavení.
Dočasné pozastavení rušivých aplikací
 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Digitální rovnováha a rodičovská kontrola a pak Režim soustředění.
 3. Vyberte aplikace, které chcete pozastavit. Když je režim soustředění zapnutý, nemůžete tyto aplikace používat a nebudete od nich dostávat oznámení.
 4. Režim soustředění použijte, když nechcete být rušeni.
  • Chcete-li režim soustředění zapnout nebo vypnout, nahoře klepněte na Zapnout nebo Vypnout.
  • Chcete-li režim soustředění zapínat automaticky, klepněte na Nastavení plánu.
  • Chcete-li dočasně zrušit pozastavení aplikací, když je režim soustředění zapnutý, klepněte na Dejte si pauzu a zvolte časový limit.
Tip: V některých telefonech můžete režim soustředění přidat do Rychlého nastavení. Další informace o rychlém nastavení  
Omezení rozptylování při chůzi (Pixel 2 a novější)
Po zapnutí funkce Pozor na cestu! budete dostávat přátelská připomenutí, abyste se při chůzi nedívali na telefon.

Postup zapnutí nebo vypnutí funkce Pozor na cestu!:

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Digitální rovnováha a rodičovská kontrola a pak Pozor na cestu!
  • Nastavení funkce Pozor na cestu!: Postupujte podle pokynů na obrazovce.
  • Vypnutí funkce Pozor na cestu!: Klepněte na přepínač vedle možnosti Pozor na cestu!
Omezení vyrušení

Související možnosti můžete změnit v nastavení funkce Digitální rovnováha. Postup:

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
1634144
false
false