Åtgärda Pixel-telefoner som inte laddas eller inte går att slå på

Du kan använda självbetjäningsflödet om du vill felsöka problem med batteriet eller prestandaproblem på Pixel 7a och tidigare versioner, inklusive Pixel Fold.

Åtgärda batteri- eller prestandaproblem

På den här sidan hittar du anvisningar om hur du åtgärdar följande problem på telefonen:
 • Telefonen startar inte
 • Skärmen är svart eller helt vit
 • Telefonen startar men laddas inte
 • Telefonen startar men stänger sedan genast av sig

Håll strömbrytaren nedtryckt

Testa först att trycka på telefonens strömbrytare i 5–7 sekunder. Läs mer om hur du slår på Pixel-telefoner.

Felsök kabeln, nätadaptern, uttaget och skalet

Obs! Vi rekommenderar att du använder en 30 W USB-C-nätadapter från Google eller valfri nätadapter med Programmable Power Supply (PPS) som klassats för 30 W eller mer. Du kan även använda andra adaptrar med USB Power Delivery (PD) som klassats för 15 W eller mer, men de faktiska laddningshastigheterna bestäms av din Pixel. 

Kontrollera att nätadaptern och kabeln fungerar
 1. Testa att ladda en annan enhet med nätadaptern och kabeln.
 2. Kontrollera att kabeln sitter ordentligt i bägge ändar.
 3. Kontrollera att det inte finns damm eller smuts i porten på telefonen.
 4. Testa att ladda telefonen med en annan kabel eller nätadapter.
Kontrollera att laddningstillbehöret fungerar med din telefon

Om telefonen startar men du får en avisering om att kontrollera laddningstillbehöret kan det hända att kabeln eller den anslutna USB-nätadaptern inte stöds av telefonen eller att den är skadad. Detta resulterar i att telefonen laddas mycket långsamt eller inte alls. Åtgärda problemet genom att använda en annan kabel och en PPS-adapter som klassats för 30 W eller mer, eller en PD-adapter som klassats för 15 W eller mer.

Kontrollera att uttaget fungerar
 1. Anslut laddaren till ett vägguttag. 
 2. Koppla in något annat, till exempel en lampa.
 3. Kontrollera att inga tillbehör, som skal eller externa batterier, täcker telefonens sensorer eller kommer åt knapparna.

Felsöka batteriladdaren

Anslut telefonen till ett fungerande vägguttag med en sladd och laddare som fungerar och vänta sedan en minut.

 • Om en batteriikon visas är telefonen avstängd och laddas. Du kan starta om den direkt.
 • Du kan kontrollera om telefonen laddas genom att öppna appen Inställningar på telefonen och trycka på Batteri.
 • Om en röd lampa lyser på Pixel 2 eller Pixel (2016) är batteriet helt urladdat. Om den röda lampan blinkar går det inte att slå på enheten eftersom batterinivån är för låg. Ladda telefonen i minst 30 minuter innan du startar om den.

Felsöka skärmen

Obs! Om ingen batteriikon eller röd lampa syns till när du har anslutit Pixel-telefonen kan det vara skärmen som är problemet. 

 1. Tryck på strömbrytaren i ca 30 sekunder.
 2. Vänta i ca 2 minuter.
 3. Få telefonen att ringa. Du kan ringa den från en annan telefon eller använda Hitta min enhet. Läs mer
 4. Om telefonen ringer: Läs mer om hur du felsöker skärmen.. I annat fall fortsätter du med de avancerade anvisningarna (nedan).

Avancerad felsökning

Alternativ 1: Felsök genom att ansluta till en dator
 1. Kontrollera att datorn är påslagen och ansluten till en strömkälla.
 2. Anslut telefonen till datorns USB- eller USB-C-port med en kabel som fungerar.
 3. Vänta i ca 10–15 minuter.
 4. Koppla bort kabeln från telefonen och anslut den igen inom 10 sekunder.
 5. Om batteriikonen visas inom en minut är telefonen avstängd och laddas.
 6. Ladda telefonen i minst 30 minuter.
 7. Håll strömbrytaren nedtryckt tills telefonen startas om. Du kan behöva trycka på Starta om Starta om.
Alternativ 2: Felsök med knapparna på telefonen

Anslut telefonen och tryck på Volym ned-knappen och strömbrytaren samtidigt i minst 20 sekunder.

Om en röd lampa lyser är batteriet helt urladdat.

 1. Ladda telefonen i minst 30 minuter.
 2. Tryck på strömbrytaren i några sekunder.
 3. Tryck på Starta om Starta om på skärmen.

Om du ser en Android-robot och ordet Start med en pil runt gör du följande:

 1. Tryck på knappen som sänker volymen tills alternativet Stäng av visas. Välj Stäng av genom att trycka på strömbrytaren.
 2. Ladda telefonen i minst 30 minuter. 
 3. Tryck på strömbrytaren i några sekunder.
 4. Tryck på Starta om Starta om på skärmen eller tryck på strömbrytaren i cirka 30 sekunder tills telefonen startas om.

Har du fortfarande problem med Pixel-telefonen?

Läs mer om hur du kontaktar oss om du vill prata med en supportrepresentant om en telefon som inte laddas, slås på, går igång eller förblir påslagen.

Du kan hitta möjliga lösningar på andra problem med telefonens kamera genom att ställa frågor i våra forum i Pixel-communityn.

Relaterade resurser

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
701843792074360257
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
1634144