Tìm thông tin trợ giúp liên quan đến điện thoại Pixel

Bạn có thể yêu cầu trợ giúp về điện thoại theo nhiều cách:

Quan trọng: Trong những bước này, có một số bước chỉ thực hiện được trên Android 8.0 trở lên. Tìm hiểu cách xem phiên bản Android.

Trò chuyện với chúng tôi

Nếu bạn ở Hoa Kỳ, hãy đổi ngôn ngữ hiển thị sang tiếng Anh Mỹ để xem các tùy chọn liên hệ của bạn.

 1. Cuộn xuống cuối cùng của trang này.
 2. Nhấn vào ngôn ngữ hiện tại của bạn.
 3. Chọn Tiếng Anh.

Lưu ý: Không chọn "Tiếng Anh (Anh)".

Hỏi các chuyên gia trong cộng đồng Pixel

Bạn có thể đặt câu hỏi và chia sẻ câu trả lời với những người dùng thiết bị Pixel khác. Bạn cũng có thể cung cấp ý kiến phản hồi cho chúng tôi về các tính năng của thiết bị Pixel.

Hãy truy cập vào Cộng đồng Pixel "Điện thoại của Google".

Yêu cầu trợ giúp trên X (trước đây là Twitter)

Tweet với @MadeByGoogle về điện thoại của bạn.

Đọc thông tin về điện thoại của bạn

Tìm hiểu về tùy chọn cài đặt mà bạn đang xem

Khi kiểm tra hoặc thay đổi một chế độ cài đặt trên điện thoại của mình, bạn có thể tìm thấy thông tin trợ cho chế độ cài đặt đó.

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào chế độ cài đặt đó.
 3. Nhấn vào biểu tượng Trợ giúp Trợ giúp.
  • Nếu không thấy biểu tượng "Trợ giúp", tức là bạn đang chạy một phiên bản Android khác. Nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm.
Tìm kiếm theo chủ đề hoặc từ khóa

Để đọc thông tin về những điều bạn có thể làm với điện thoại của mình và tìm hiểu cách khắc phục sự cố, hãy làm như sau:

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào Mẹo và hỗ trợ.
 3. Chọn cách bạn muốn tìm kiếm thông tin.
 4. Để đọc bài viết được đề xuất, hãy nhấn vào bài viết đó.
 5. Để tìm kiếm một chủ đề, hãy nhấn vào nơi có nội dung "Mô tả vấn đề của bạn".
 6. Để xem những chủ đề có sẵn, hãy nhấn vào Duyệt qua tất cả bài viết.

Bạn cũng có thể truy cập vào Trung tâm trợ giúp điện thoại Pixel từ bất kỳ thiết bị nào bằng trình duyệt web, chẳng hạn như Chrome hoặc Firefox.

Mẹo: Để tìm một tùy chọn cài đặt thay vì thông tin, hãy mở ứng dụng Cài đặt rồi nhấn vào biểu tượng Tìm kiếm Tìm kiếm.

Giai đoạn hỗ trợ

Điện thoại Pixel sẽ được hỗ trợ trực tuyến hoặc qua điện thoại chừng nào thiết bị còn nhận được bản cập nhật bảo mật. Tìm hiểu về thời điểm bạn sẽ nhận được bản cập nhật trên điện thoại Pixel.

Tài nguyên liên quan

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính