Få hjælp i en nødsituation med din Pixel-telefon

Brug appen Personlig sikkerhed til at gemme dine oplysninger, som du vil dele i nødsituationer. Din telefon kan automatisk kontakte nødtjenester i visse lande og via udvalgte mobilselskaber.

Vigtigt!

Forbered dig på en eventuel nødsituation

Vigtigt! Alle, der kigger på din telefon, kan se din besked på låseskærmen og dine info til nødsituationer, også selvom din telefon er låst. Du kan deaktivere denne indstilling i appen Personlig sikkerhed.

Brug appen Personlig sikkerhed
Appen Personlig sikkerhed er tilgængelig på alle Pixel-telefoner. Pixel 4a og nyere enheder, herunder Fold, downloader appen automatisk.
Tip! Hvis du vil fjerne appen Personlig sikkerhed fra din liste over apps, kan du deaktivere den. Se, hvordan du deaktiverer apps, der fulgte med din Pixel-telefon.

Tilføj appen Personlig sikkerhed på Pixel 3a eller ældre modeller

 1. Tjek, at du har den nyeste Android-software. Se, hvordan du kan tjekke, hvilken Android-version du har.
 2. Gå til Indstillinger Indstillinger og derefter Om telefonen.
 3. Tryk på Info til nødsituationer.
 4. Tryk på Opdater på banneret øverst på skærmen.

Hvis du ikke kan se banneret, skal du tjekke, om appen Personlig sikkerhed Appen Sikkerhed allerede er på din telefon. Sørg for, at den er opdateret til den nyeste version i Play Butik.

Du kan gøre følgende

 • På Pixel 3a og ældre modeller, selvom du ikke har tilføjet appen på din telefon: Du kan logge ind med din Google-konto, tilføje nødkontakter og angive helbredsoplysninger.
 • Når appen er installeret: Du kan bruge Nødkald, Nøddeling, Sikkerhedstjek, Kriseunderretninger og Registrering af bilulykke. Registrering af bilulykke er tilgængelig på Pixel 4a og nyere modeller, herunder Fold.

Du skal bruge følgende

Appen Personlig sikkerhed kræver, at du har aktiveret Lokationstjenester og tilladelser. Lokationsdeling er kun tilgængelig i visse lande og for visse brugertyper. Få flere oplysninger om Lokationsdeling.

Din kan dele din lokation i realtid med andre fra dine enheder via Lokationsdeling. Når du deler din lokation med en person, kan vedkommende se dit navn, dit billede og din lokation i realtid i Google-produkter, bl.a. Google Maps. Dine delte lokationsoplysninger kan omfatte:

 • Din aktuelle lokation eller dine tidligere lokationer.
 • Dine aktuelle aktiviteter, f.eks. om du kører i bil eller går en tur.
 • Enhedsspecifikke oplysninger, f.eks. batteritid eller GPS-forbindelser.
 • Din opkaldsstatus, f.eks. "Startede et opkald" eller "Ringede til et lokalt alarmnummer".
 • Dine steder, f.eks. hjem, arbejde eller destinationer.
Tilføj info til nødsituationer i appen Personlig sikkerhed

Du kan tilføje personlige oplysninger i tilfælde af nødsituationer på din telefons låseskærm. Det kan f.eks. være oplysninger om blodtype, allergier og medicin.

 1. Åbn appen Personlig sikkerhed Appen Sikkerhed på din telefon.
 2. Log ind på din Google-konto, hvis du bliver bedt om det.
 3. Tryk på Dine oplysninger.
 4. Tilføj dine info til nødsituationer.
  • Sådan tilføjer du helbredsoplysninger:
   • Tryk på Helbredsoplysninger.
   • Tryk på det element på listen, du vil opdatere, for at tilføje oplysninger om f.eks. allergier eller medicin.
  • Sådan tilføjer du kontaktpersoner i nødsituationer:
   • Tryk på Kontaktpersoner i nødsituationer og derefter Tilføj kontakt og derefter Den eksisterende kontaktperson, du vil tilføje.
Se, hvordan du tilføjer oplysninger til brug i nødsituationer, i vores trinvise vejledning.

Tips!

 • Hvis dine info til nødsituationer skal vises, når din telefon er låst, skal du trykke på Giv adgang til info i nødsituationer Og så Vis, når enheden er låst
 • Konfigurer et SIM-kort eller et eSIM-kort med din telefon. Hvis ikke du gør det, kan din telefon ikke sende en besked til din kontaktperson ved nødsituationer senere. Se, hvordan du indsætter et SIM-kort.
 • Hvis du ikke har appen Personlig sikkerhed på din telefon, kan du se, hvordan du tilføjer appen.
Aktivér Registrering af bilulykke

Hvis din telefon registrerer, at du har været i en alvorlig bilulykke, kan den automatisk ringe til nødtjenester, f.eks. 911 i USA, og dele din lokation.

Vigtigt! Registrering af bilulykke fungerer kun, hvis din telefon har et SIM-kort. Se, hvordan du tilføjer et SIM-kort.

 1. Åbn appen Personlig sikkerhed Appen Sikkerhed på din telefon.
 2. Tryk på Funktioner.
 3. Rul til "Registrering af bilulykke".
 4. Tryk på Konfigurer.
  • Når du bliver bedt om at dele din lokation, skal du trykke på Tillad kun, mens appen er i brug.
  • Når du bliver bedt om at dele din mikrofon og fysiske aktivitet, skal du trykke på Tillad.

Sådan fungerer Registrering af bilulykke

Pixel 4a og nyere telefoner, herunder Fold, kan bruge oplysninger som f.eks. telefonens lokation, bevægelsessensorer og lyde i nærheden til at registrere en potentielt alvorlig bilulykke. Registrering af bilulykke fungerer kun, hvis tilladelserne for lokation, fysisk aktivitet og mikrofon er slået til. Hvis din telefon registrerer en bilulykke, kan den ringe til nødtjenester for dig. Dette opkald bruger Androids Lokationstjeneste i nødstilfælde og kan sende oplysninger om, hvor du er, og hvad der er sket. Se, hvordan du administrerer Pixel-telefonens tilladelser.

Vigtigt!

 • Registrering af bilulykke og Lokationstjeneste i nødstilfælde kan anvendes hver for sig.
 • Hvis Lokationstjeneste i nødstilfælde er aktiveret, kan funktionen bruges til alle nødopkald (hvis nødopkald er tilgængeligt i området) og sende dine lokationsoplysninger til nødtjenester.
 • Registrering af bilulykke anvender også Lokationstjeneste i nødstilfælde, når den automatisk foretager et opkald i nødsituationer.
 • Registrering af bilulykke fungerer, selvom Lokationstjeneste i nødstilfælde er deaktiveret.

Din telefon kan muligvis ikke registrere alle bilulykker. Voldsomme bevægelser kan også udløse registrering af bilulykke. I nogle tilfælde kan din Pixel-telefon muligvis ikke ringe til nødtjenester. Det kan f.eks. være, hvis telefonens forbindelse til et mobilnetværk er svagt, eller hvis du er midt i et opkald.

Interoperabilitet

Registrering af bilulykke fungerer på Pixel Watch-enheder og Pixel-telefoner, hvis enhederne er parret via Bluetooth. Når de aktivt er parret, foretager begge enheder et sikkerhedstjek, og du kan reagere på en af enhedernes anmodning én gang.

Tip! Hvis dit ur ikke har forbindelse til den parrede telefon via Bluetooth, og begge enheder er tændt, kører Registrering af bilulykke på begge enheder uafhængigt af hinanden.

Enheder med Registrering af bilulykke

På Pixel 4a og nyere, herunder Fold, er Registrering af bilulykke tilgængelig:

På følgende sprog:

 • Dansk
 • Nederlandsk
 • Engelsk
 • Fransk
 • Fransk (Canada)
 • Italiensk
 • Japansk
 • Kinesisk (mandarin)
 • Norsk
 • Spansk
 • Svensk

I følgende lande:

 • Australien
 • Østrig
 • Belgien
 • Canada
 • Danmark
 • Frankrig
 • Indien
 • Irland
 • Italien
 • Japan
 • Nederlandene
 • Norge
 • Portugal
 • Singapore
 • Spanien
 • Sverige
 • Schweiz
 • Taiwan
 • Storbritannien
 • USA
Konfigurer og aktivér eller deaktiver Alarm-SOS

Hvis du er i en nødsituation, kan du bruge din telefon til at starte nødhandlinger, f.eks. ringe efter hjælp, dele din lokation med dine kontaktpersoner i nødsituationer og optage video.

Vigtigt!

 • Registrering af bilulykke fungerer kun, hvis din telefon har et SIM-kort. Se, hvordan du tilføjer et SIM-kort.
 • Nødkald fungerer ikke i flytilstand, eller når batterisparefunktionen er aktiveret.
 • Nødkald er tilgængelig på Pixel 4a og nyere modeller, herunder Fold.

Konfigurer og aktivér Nødkald

 1. Åbn appen Indstillinger på telefonen.
 2. Tryk på Sikkerhed og nødsituationer og derefter Alarm-SOS.
 3. Tryk på Start konfiguration nederst på skærmen.
 4. Hvis du har brug for hjælp, kan din telefon starte nødhandlinger.
  1. Tryk på Start for at konfigurere dit alarmnummer.
   1. Tryk på Skift nummer, hvis du vil ændre det lokale alarmnummer.
   2. Tryk på Næste, når du har det korrekte lokale nummer.
  2. Hvis du ikke kan svare, kan du aktivere hjælp til nødopkald, så din telefon kan dele din lokation med nødtjenester.
   1. Tryk på Aktivér for at anvende hjælp til nødopkald.
    Tip! Tilgængeligheden af hjælp til nødopkald afhænger af lokationen.
  3. Du kan dele dine lokationsoplysninger med og sende opdateringer til dine nødkontakter ved at trykke på Start konfiguration og derefter Konfigurer.
   1. Tryk på Tilføj kontakt, og vælg derefter en kontakt, du vil dele oplysningerne med i en nødsituation.
   2. Vælg, hvilke oplysninger Alarm-SOS skal dele med din nødkontakt.
   3. Tryk på Næste.
  4. Hvis du vil dele din lokation i en nødsituation, skal du give appen Personlig sikkerhed adgang til din lokation, når du bruger appen.
   1. Tryk på Næste og derefter Mens appen bruges.
  5. Du kan få Alarm-SOS til at starte en optagelse i nødsituationer, mens du stadig bruger din telefons andre funktioner, ved at rulle ned og trykke på Start konfiguration.
   • Hvis du vil optage video i nødsituationer, skal du trykke på Aktivér og derefter Mens appen bruges.
   • Du kan vælge at dele din video automatisk med dine kontaktpersoner i nødsituationer, når den er sikkerhedskopieret til din enhed. Vælg Del automatisk efter sikkerhedskopiering og derefter Næste.
  6. Hvis du vil starte handlinger for Alarm-SOS, skal du vælge en af følgende muligheder:
   • Vælg Tryk og hold for at starte handlinger.
   • Vælg Start handlinger umiddelbart efter nedtællingen. Hvis du vil afspille en alarm i forbindelse med denne mulighed, skal du aktivere Afspil alarmlyd.
 5. Tryk på Udfør.

Vælg, hvordan du vil starte Alarm-SOS

Du kan konfigurere Alarm-SOS, så nødhandlingerne starter automatisk, eller du kan kræve et bekræftelsestrin, før handlingerne starter.

 1. Åbn appen Indstillinger på din telefon.
 2. Tryk på Sikkerhed og nødsituationer og derefter Alarm-SOS.
 3. Tryk på Indstillinger Indstillinger under "Sådan fungerer det".
 4. Du kan konfigurere Alarm-SOS på to måder:
  • Hvis du vil tilføje et bekræftelsestrin, før en nødhandling starter, skal du trykke på Tryk og hold for at starte handlinger.
  • Tryk på Start handlinger automatisk for at starte nødhandlinger automatisk efter en nedtælling på 5 sekunder.
Deaktiver Alarm-SOS
 1. Åbn appen Indstillinger på din telefon.
 2. Tryk på Sikkerhed og nødsituationer og derefter Alarm-SOS.
 3. Tryk på Indstillinger Indstillinger under "Sådan fungerer det".
 4. Tryk på Deaktiver Alarm-SOS.
Læg en besked på din låseskærm
 1. Åbn appen Indstillinger på din telefon.
 2. Tryk på Skærm Og så Låseskærm Og så Tilføj tekst på låseskærm.
 3. Skriv din besked. Det kan f.eks. være oplysninger, der kan hjælpe en person med at levere din telefon tilbage, hvis du mister den.
 4. Tryk på Gem.
Administrer dine notifikationer i forbindelse med nødudsendelser
Du kan bruge denne indstilling til at administrere visse beskeder i forbindelse med nødsituationer, f.eks. advarsler om katastrofer, notifikationer om trusler og advarsler om bortførelse af børn.

Du kan aktivere eller deaktivere underretningstyper, finde tidligere underretninger og styre lyd og vibration.

 1. Åbn appen Indstillinger på din telefon.
 2. Tryk på Notifikationer og derefter Trådløst advarselssystem.
 3. Vælg, hvor ofte du vil modtage underretninger, og hvilke indstillinger du vil aktivere.

Få hjælp i en nødsituation

Få hjælp efter en bilulykke (Pixel 3 og nyere, bl.a. Pixel Fold)

Vigtigt! Registrering af bilulykker fungerer ikke i flytilstand, eller når batterisparefunktionen er aktiveret. Registrering af bilulykke fungerer kun i det land, som din telefons SIM-kort stammer fra og ikke under roaming.

Når Registrering af bilulykke er aktiveret, kan din telefon vurdere, om du har været involveret i en alvorlig bilulykke. Din telefon vibrerer, afspiller en alarm og spørger, om du har brug for hjælp, både via tale og med tekst på din telefons skærm.

Hvis du svarer inden for 60 sekunder, kan du vælge at ringe til nødtjenester eller annullere opkaldet.

Ring til nødtjenester

 • Hvis Nøddeling er aktiveret, skal du sige "Nødsituation" eller trække skyderen til Ring 112, og giv kontakter besked.
 • Medhør aktiveres automatisk på din telefon.

Annuller opkaldet

 • Sig "Annuller", eller tryk på Jeg er okay.
 • Din telefon foretager ikke et nødopkald.

Hvis du ikke svarer inden for 60 sekunder

 • Din telefon vil automatisk aktivere medhør, prøve at ringe til nødtjenester, fortælle, at der er sket en bilulykke, og dele din enheds omtrentlige lokation.
 • Meddelelsen gentages, men du kan tale hen over den. Tryk på Annuller for at stoppe meddelelsen og holde opkaldet kørende.

Få flere oplysninger om nødopkald.

Brug Alarm-SOS til at ringe efter hjælp, underrette dine kontakter og optage video

Vigtigt! Alarm-SOS fungerer ikke i flytilstand, eller når Batterisparefunktion er aktiveret.

Hvis du er i en nødsituation, kan du bruge din telefon til at starte nødhandlinger, f.eks. ringe efter hjælp, dele din lokation med dine kontaktpersoner i nødsituationer og optage video.

 1. Tryk på afbryderknappen mindst 5 gange på din telefon.
 2. Afhængigt af dine indstillinger skal du holde fingeren nede på den røde cirkel i 3 sekunder eller vente på, at den automatiske nedtælling starter nødopkaldet.
 3. Når du starter et nødopkald, begynder andre nødhandlinger baseret på dine indstillinger.

Vigtigt! Hvis du har aktiveret deling i nødsituation og videooptagelse, starter disse handlinger, mens dit opkald til nødtjenester foretages. Få flere oplysninger om, hvordan du optager video i en nødsituation.

Sådan håndterer du utilsigtede nødopkald

Utilsigtede opkald

Hvis du ringer til en nødtjeneste ved en fejl, skal du ikke lægge på. Fortæl alarmcentralens operatør, at opkaldet var utilsigtet, og at du ikke har brug for hjælp.
Optag video i en nødsituation

Vigtigt! Videooptagelse er udviklet til at optage nødsituationer og relaterede hændelser for at øge din personlige sikkerhed. Når du bruger funktionerne i vores produkter til at optage, uploade og/eller dele video- og lydindhold, f.eks. optagelser af en nødsituation, kan vi i tillæg til vores privatlivspolitik logføre brug af programmet, deling med kontaktpersoner ved nødsituationer og visninger/downloads af videolinks. Optagelser af nødsituationer kan være foruroligende for dine kontaktpersoner ved nødsituationer og gøre dem meget bekymrede. Brug funktionen til videodeling med omtanke. Det er dit ansvar at sikre, at du overholder loven, når du bruger funktionen, herunder alle gældende statslige og føderale videooptagelser eller aflytningslove. Når du bruger denne funktion, accepterer du ovennævnte. Få flere oplysninger om vores vilkår og betingelser.

Sådan fungerer optagelse i nødsituation

Med funktionen til optagelse i nødsituation kan du stadig bruge din telefon til andre opgaver, f.eks. at dele din lokation med kontaktpersoner ved nødsituationer og få hjælp fra lokale nødtjenester.

Bemærk! Hvis du åbner en anden app, der bruger dit kamera, sættes optagelse i nødsituationer på pause. Når optagelse i nødsituationer er sat på pause, vises der en grå skærm. Hvis du vil gå tilbage til din optagelse i nødsituationer, skal du åbne appen Personlig sikkerhed igen eller trykke på notifikationen øverst på skærmen.

Optagelse i nødsituation kan optage og gemme video i op til 45 minutter. Kvaliteten af videoen er ca. 10 MB pr. minut.

Sådan fungerer automatisk deling

Hvis du aktiverer automatisk deling, deles et link til din video med alle dine kontaktpersoner ved nødsituationer efter hver optagelse. Hvis du ikke har konfigureret kontaktpersoner ved nødsituationer, deles din video ikke med nogen. Hvis du beslutter, at du ikke vil dele videoen, har du 15 sekunder efter optagelsen til at annullere delingen. Når du er færdig med at optage, afhænger den tid, det tager at uploade og dele din video, af din internetforbindelse. Alle kontaktpersoner ved nødsituationer, du deler med, kan downloade en kopi af din video.

Der kan kun være ét aktivt link til deling pr. video ad gangen. Hvert link, du opretter, har en udløbsperiode på 7 dage for at beskytte dine personlige oplysninger. Du kan til enhver tid deaktivere et link. Hvis du vil opdatere timeren for udløb, skal du deaktivere det eksisterende link og oprette et nyt link. Sådan deaktiverer du et link til deling:

 1. Åbn appen Personlig sikkerhed Appen Sikkerhed på din telefon.
 2. Tryk på Dine oplysninger og derefter Dine videoer.
 3. Ud for en video skal du trykke på Mere Mere og derefter Slet og derefter Slet.

Optagelse i nødsituationer er beregnet til personlig brug i nødsituationer for at beskytte dig. Google deaktiverer automatisk et aktivt delt link, hvis det deles for meget. Overdreven deling defineres som mere end 120 besøg på det unikke delingslink.

Sådan fungerer automatisk backup

Optagelser i nødsituationer uploades automatisk til skyen. Dette hjælper med at beskytte dine data, hvis din telefon bliver væk eller ødelagt i en nødsituation. Det kræver en internetforbindelse at uploade til skyen og kan koste penge, hvis du er på et forbrugsafregnet netværk. Uploadede optagelser i en nødsituation kan til enhver tid administreres via en internetforbindelse. Sådan administrerer du dine videoer:

 1. Åbn appen Personlig sikkerhed Appen Sikkerhed på din telefon.
 2. Tryk på Dine oplysninger og derefter Dine videoer.
 3. Ud for en video skal du trykke på Mere Mere og derefter Del eller Slet.

Tip! Hvis du sletter en fil, slettes den permanent fra din Google-konto, og handlingen kan ikke fortrydes.

Find oplysninger til brug i nødsituationer
 1. På en låst skærm skal du stryge opad.
 2. Tryk på Nødsituation Og så Se info til nødsituationer.
Send automatisk din placering

Din telefons lokation kan blive sendt til nødbehandlere, når du ringer eller sender en sms-besked til et alarmnummer, f.eks. hvis du ringer 911 i USA eller 112 i Europa, så de hurtigt kan finde dig.

Hvis Android Lokationstjeneste i nødstilfælde (ELS, Emergency Location Service) fungerer i dit land eller område og på dit mobilnetværk, og du ikke har deaktiveret tjenesten, sender telefonen automatisk sin lokation til nødbehandlere ved hjælp af ELS. Hvis ELS er deaktiveret, kan dit mobilselskab muligvis stadig sende enhedens lokation under et nødopkald eller i en sms.

Aktivér eller deaktiver Placeringstjeneste i nødstilfælde

 1. Åbn appen Indstillinger på din telefon.
 2. Tryk på Lokation og derefter Lokationstjenester og derefter Lokationstjeneste i nødstilfælde eller Google Lokationstjeneste i nødstilfælde.
 3. Aktivér eller deaktiver Lokationstjeneste i nødstilfælde eller Google Lokationstjeneste i nødstilfælde.

Sådan fungerer Lokationstjeneste i nødstilfælde

Din telefon bruger kun Lokationstjeneste i nødstilfælde (ELS, Emergency Location Service), når du ringer eller sender en besked til et alarmnummer. 

Hvis du har aktiveret ELS på din telefon, anvender ELS muligvis Google Lokationstjenester og andre oplysninger til at fastslå den mest nøjagtige lokation for din telefon under et nødopkald. ELS sender muligvis også yderligere oplysninger som f.eks. det sprog, der er konfigureret på din enhed.

Din telefon gør disse data tilgængelige for autoriserede udrykningsberedskaber, så de bedre kan finde og hjælpe dig. Nødtjenester modtager disse data direkte fra din telefon, ikke fra Google.

Når du har afsluttet et opkald eller sendt en besked, mens ELS var aktiveret, sender din telefon analysedata samt data om brug og diagnostik til Google via Google Play-tjenester. Google bruger disse oplysninger til at analysere, hvor godt ELS fungerer, og modtager ikke nogen oplysninger, der kan identificere dig, herunder din lokation.

Når du sender din lokation via ELS, foregår det på en anden måde, end når du deler din lokation med Google Maps. Få flere oplysninger om Lokationsdeling med Google Maps.

Del din placering med dine kontaktpersoner ved nødsituationer

Du kan give dine kontaktpersoner ved nødsituationer mulighed for at se din lokation og modtage opdateringer om, hvor du er, og hvad dit batteriniveau er. Du skal give appen Personlig sikkerhed adgang til din lokation.

Hvis du vil bruge Deling i nødsituation, skal du:

 • Have mindst én kontaktperson i nødsituationer.
 • Give appen Personlig sikkerhed adgangstilladelser til lokation af typen "Mens du bruger appen".
  • Vigtigt! Hvis Lokationsdeling ikke er tilgængelig i dit land, vises en meddelelse i appen Personlig sikkerhed.
 • Sørge for, at du har internetforbindelse, og at Lokationstjenester er aktiveret.
 • Aktivere deling af status via opkald i nødsituationer.

Start Nøddeling

 1. Åbn appen Personlig sikkerhed Appen Sikkerhed på din telefon.
 2. Tryk på Nøddeling.
 3. Vælg, hvem du vil dele din realtidslokation med.
  • Du kan også vælge at tilføje en meddelelse.
 4. Tryk på Del.
 5. Tryk på notifikationsbanneret for at se oplysninger om din nøddeling.

Stop Nøddeling

 1. Åbn appen Personlig sikkerhed Appen Sikkerhed på din telefon.
 2. Tryk på oplysningerne om din nøddeling.
 3. Tryk på Stop.
  • Du kan tilføje en note, hvor du forklarer, hvorfor du har stoppet din nøddeling.

Tip! Nøddeling afsluttes automatisk efter 24 timer.

Nøddeling ved registrering af bilulykke

Hvis Registrering af bilulykke er aktiveret, kan du indstille din telefon til at starte Nøddeling i tilfælde af en bilulykke.

Aktivér Nøddeling sammen med Registrering af bilulykke

 1. Åbn appen Personlig sikkerhed Appen Sikkerhed på din telefon.
 2. Tryk på Funktioner nederst på skærmen.
 3. Tryk på Registrering af bilulykke.
 4. Vælg din telefons nødhjælp, hvis der registreres en bilulykke.
  • Tryk på Nøddeling for at sende en besked med din lokation og opdateringer til dine nødkontakter.

Hvis Registrering af bilulykke er aktiveret, ringer din telefon automatisk til nødtjenester.

 • Hvis der registreres en bilulykke, og du reagerer inden for 60 sekunder, kan du:
  • Trykke på Jeg er okay for at annullere opkaldet.
  • Tryk på Ring til 112, og giv kontaktpersoner besked.

Tip! Du kan bede Google Assistent om at starte Nøddeling ved at sige "Hey Google, start Nøddeling".

 
Brug Google Assistent til Sikkerhedstjek og Nøddeling

Med Google Assistent kan du bruge din stemme til at dele din lokation med kontaktpersoner i nødsituationer eller planlægge en timer for tryghedstjek. Der er nogle forskelle i forhold til, hvornår du bruger appen Personlig sikkerhed:

 • Når du starter Timer for tryghedstjek med Assistent, sender Personlig sikkerhed ikke en besked til dine kontaktpersoner i nødsituationer.
 • Når du starter Deling i nødsituation med Assistent, kan du ikke vælge mellem dine kontaktpersoner. Deling i nødsituation sender oplysninger til alle dine kontaktpersoner i nødsituationer.

Du kan starte eller stoppe en timer for tryghedstjek ved at sige følgende til Google Assistent:

 • "Hey Google, start en timer for tryghedstjek."
 • "Hey Google, start en timer for tryghedstjek i [varighed]."

Tip! Din timer for tryghedstjek kan vare fra 1 minut til 24 timer.

 • "Hey Google, stop timer for tryghedstjek."

Du kan starte eller stoppe en deling i nødsituation ved at sige følgende til Google Assistent:

 • "Hey Google, start Deling i nødsituation."
 • "Hey Google, stop Deling i nødsituation."
Planlæg et tryghedstjek

Hvis du vil have din telefon til at køre et tryghedstjek og underrette dine kontaktpersoner ved nødsituationer, hvis noget er galt, kan du planlægge et tryghedstjek. Du kan f.eks. køre et tryghedstjek, hvis du skal gå igennem et ukendt område, eller du skal til fest. Du skal give appen Personlig sikkerhed adgangstilladelser til lokation af typen "Mens du bruger appen".

 1. Åbn appen Personlig sikkerhed Appen Sikkerhed på din telefon.
 2. Tryk på Sikkerhedstjek.
 3. Vælg Årsag og Varighed. Du kan indstille tjekket til at vare mellem 15 minutter og 8 timer.
 4. Tryk derefter på Næste.
 5. Vælg dine kontaktpersoner ved nødsituationer.
 6. Tryk på Start.

Hvis du aktiverer notifikationer for dine kontaktpersoner ved nødsituationer, får de en besked med:

 • Dit navn.
 • Varigheden af dit sikkerhedstjek.
 • En årsag (hvis du har angivet en).

Der kan være tekstbegrænsninger.

Angiv, at du er i sikkerhed

Når det er tid til at køre tjekket, får du en underretning, der varer i 60 sekunder, før nødråbet starter. Hvis du angiver, at du er i sikkerhed, annulleres nødråbet. Du kan til enhver tid stoppe tryghedstjekket via notifikationen. Hvis du ikke vælger en af mulighederne inden for 60 sekunder, starter nødråbet.

 1. Når du modtager notifikationen, skal du vælge en af mulighederne:
  • Jeg er OK. Del ikke.
  • Start nødråb nu. Denne mulighed afslutter fremtidige tryghedstjek.
  • Ring til 911.
 2. Hvis din telefon er låst, skal du muligvis låse den op.

Hvis din telefon slukker eller mister signalet, kører tryghedstjekket videre. Tjekket starter et nødråb med din sidst kendte lokation på det planlagte tidspunkt for tryghedstjekket.

Sådan underrettes kontaktpersoner ved nødsituationer

Når en nøddeling starter, sender Google en besked til dine nødkontakter med følgende:

 • Dit navn
 • Et link, så de kan se din lokation i realtid i Google Maps
 • Dit resterende batteriniveau
 • En meddelelse (hvis du har skrevet en)

Du kan stoppe nøddelingen og sikkerhedstjekket manuelt eller angive, at du er i sikkerhed. Når de stopper, sender Google en ny besked til dine kontaktpersoner ved nødsituationer for at fortælle dem, at tryghedstjekket er afsluttet.

Der kan være tekstbegrænsninger.

Få kriseunderretninger
Når du har tilvalgt kriseunderretninger, får du besked om nødsituationer eller lokale kriser som f.eks. naturkatastrofer i appen Personlig sikkerhed. Kriseunderretningerne indeholder et link til startsiden for appen Personlig sikkerhed, hvor du kan finde yderligere oplysninger om hændelsen.

Kriseunderretninger er tilgængelige i alle lande og på alle sprog. Hvis din telefon er indstillet til et andet sprog end det lokale sprog, vises underretningen muligvis på det officielle sprog for din aktuelle lokation i stedet for dit angivne sprog.

Aktivér eller deaktiver kriseunderretninger.

 1. Åbn appen Personlig sikkerhed Appen Sikkerhed på din telefon.
 2. Tryk på Funktioner og derefter Kriseunderretninger.
 3. Aktivér eller deaktiver Kriseunderretninger.

Sådan sender Google kriseunderretninger

Google administrerer kriseoplysninger fra officielle lokale kilder. Hvis der opstår en krise, der påvirker den lokation, hvor du befinder dig, får du besked via appen Personlig sikkerhed. Google sender kriseunderretninger på baggrund af en række forskellige faktorer, f.eks. internetforbindelsen i det pågældende område, offentlige oplysninger fra myndigheder og andre autoriserede organisationer samt krisens omfang. Underretningerne leveres normalt på det sprog, der tales i det pågældende område, eller på engelsk. Få flere oplysninger om kriseunderretninger.

Brug funktionen til hurtigopkald i nødsituationer til at kontakte nødtjenester

Du kan hurtigt ringe til nødtjenester, når du bruger din telefon – også selvom den er låst.

Konfigurer nødopkald

Vælg forbindelsesmuligheder til nødtjenester i appen Personlig sikkerhed Appen Sikkerhed :

 • Med funktionen til hurtigopkald i nødsituationer (FED, Fast Emergency Dialer) kan du hurtigt ringe efter hjælp ved at stryge med skyderen. Alarmnumre for dit område vises automatisk.
 • Funktionen til traditionelle opkald i nødsituationer (TED, Traditional Emergency Dialer) viser et tastatur, som du kan bruge til at ringe til alarmnumre.

Pixel-telefoner er indstillet til automatisk at bruge funktionen til hurtigopkald i nødsituationer, når den er tilgængelig. Få flere oplysninger om tilgængeligheden af funktionen til hurtigopkald i nødsituationer.

Funktioner ved hurtigopkald i nødsituationer

 • Hurtig adgang: Hvis du vil ringe til et alarmnummer med én handling, skal du bruge skyderen.
 • Automatiske alarmnumre: Din telefon finder automatisk alarmnumre – også når du rejser.
 • Flere alarmnumre: Din telefon finder tilgængelige numre for dit område såsom til politiet, brandvæsenet eller sundhedstjenester. Brug skyderen for at vælge den relevante nødtjeneste.

Sådan bruger du funktionen til hurtigopkald i nødsituationer

Med afbryderknappen (Android 11 og ældre samt Android 12 på Pixel 5 og ældre):

 1. Hold afbryderknappen nede i 5 sekunder.
 2. Tryk på Nødsituation.
 3. Brug skyderen i menuen til nødsituationer.

Med afbryderknappen og lydstyrkeknapperne (standard i Android 12 og på Pixel 6 og nyere):

 1. Tryk på afbryderknappen og Lydstyrke op på samme tid.
 2. Tryk på Nødsituation.
 3. Brug skyderen i menuen til nødsituationer.

Tip! Se, hvordan du tjekker din Android-version.

Tilgængeligheden af funktionen til hurtigopkald i nødsituationer

Vigtigt! Funktionen til hurtigopkald i nødsituationer er ikke tilgængelig i alle områder. Dit mobilselskab og andre omstændigheder kan begrænse funktionen til hurtigopkald i nødsituationer og tilgængeligheden af den, selv i områder med dækning.

Når funktionen til hurtigopkald i nødsituationer ikke er tilgængelig: Din telefon anvender automatisk funktionen til hurtigopkald i nødsituationer, som vil vise et tastatur, du kan bruge til at ringe til alarmnumre. Når funktionen til hurtigopkald i nødsituationer ikke er tilgængelig, ændres indstillingerne for opkald i nødsituationer ikke.

Foretag opkald med nødfunktioner 

Når du ringer til et alarmnummer på en Pixel-telefon (f.eks. 112 i Danmark), vises skærmen "Alarmnummer", som giver dig oplysninger og funktioner, der kan hjælpe i nødsituationer.

 • De fleste medarbejdere på alarmcentraler bør kende til disse funktioner, og du kan vende tilbage til almindeligt taleopkald, hvis du vil.
 • Du behøver ingen internetforbindelse
 • Der kræves ingen konfiguration
Registrerer din lokation i en nødsituation

Du kan læse placeringen på din skærm op for alarmcentralens medarbejder. Alt efter hvad din telefon registrerer, kan du se:

 • Den fulde adresse
 • En pluskode (f.eks. "CWC8+JH")
  • Pluskoder er en nem måde at angive længde- og breddegrad på.
  • Alarmcentralens medarbejdere kender dem.
 • Længdegrad og breddegrad (f.eks. "37.4216105, -122.0857449")
 • Kort
Underret alarmcentralen lydløst (udvalgte steder)

Vigtigt! Denne funktion er kun tilgængelig i Australien, Canada, Danmark, Frankrig, Irland, Italien, Japan, Nederlandene, Norge, Puerto Rico, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Taiwan og USA.

Du kan underrette alarmcentralen uden at sige noget ved at trykke på enten Ambulance, Brandvæsen eller Politi.
Din telefon laver ingen lyde. Alarmcentralens medarbejder hører dog følgende:

 • At dette er en automatisk taletjeneste
 • Den slags hjælp, du anmodede om
 • Din lokation (kun Australien, Storbritannien og USA)
 • Dit navn (hvis det er angivet under Nødoplysninger eller er tilgængeligt via andre kilder på enheden)

Se, hvordan du tilføjer nødoplysninger på din låseskærm.

Få flere oplysninger om jordskælv i dit område

Din telefon kan registrere jordskælv i dit område. Du kan få flere oplysninger om jordskælv i nærheden ved at åbne Google Søgning og søge efter "jordskælv i [din by eller region]".

Hvis du ikke vil have, at din telefon bidrager til registrering af jordskælv, kan du deaktivere Google Lokationsnøjagtighed.

Få varsler om jordskælv i nærheden

Californien, Oregon og Washington

Din telefon kan anvende din omtrentlige placering til at sende dig varsler om jordskælv i nærheden, som måler 4,5 eller derover. Disse varsler om jordskælv leveres på baggrund af data fra ShakeAlert.

Grækenland og New Zealand

Din telefon kan anvende din omtrentlige placering til at sende dig varsler om jordskælv i nærheden, som måler 4,5 eller derover. Disse varsler om jordskælv er baseret på Android-systemet til varsler om jordskælv.

Slå varsler om jordskælv til eller fra

Vigtigt! Din Wi-Fi- eller mobildataforbindelse skal være aktiveret, for at du kan modtage varsler.
 1. Åbn appen Indstillinger på telefonen.
 2. Tryk på Sikkerhed og nødsituationer Og så Varsler om jordskælv. 
 3. Slå varsler om jordskælv til eller fra.
Varsler om jordskælv er som standard aktiveret. Du får muligvis ikke varsler om alle jordskælv i dit område, og du får kun underretninger i understøttede lande. Nogle gange kan du modtage en varsel, uden at du mærker et jordskælv i dit område.

Relaterede ressourcer

Har du brug for mere hjælp?

Prøv følgende næste trin:

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu