Använda batterisparläget på Pixel-telefoner

Du kan få batteriet att räcka längre genom att ställa in att batterisparläget ska aktiveras automatiskt. Du kan även aktivera batterisparläget när du vill. Om du vill minska enhetens strömförbrukning ytterligare kan du aktivera det effektivare batterisparläget.

Viktigt! När batterisparläget är aktiverat ansluter en Pixel-telefon med 5G i stället till 4G. Läs mer om vad som händer när batterisparläget är aktiverat.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 11 eller senare. Ta reda på vilken version av Android du har.

Hur vet jag om batterisparläget är på eller av?

När batterisparläget är aktiverat visas Batterisparläge på Batterisparläge högst upp på skärmen. Så här aktiverar eller inaktiverar du batterisparläget:

 1. Svep nedåt från skärmens överkant.
 2. Tryck på Batterisparläge Batterisparläge.

Aktivera batterisparläget automatiskt

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Batteri Följt av Batterisparläge Följt av Schema och påminnelser.
 3. Kontrollera att Aktivera utifrån batterinivå är aktiverat.
 4. Dra procentstapeln till nivån du vill ha.
Tips! Batterisparläget aktiveras automatiskt nästa gång batterinivån når det procentvärde du angett.

Låta batterisparläget inaktiveras när telefonen är laddad

Batterisparläget kan inaktiveras automatiskt när telefonens batterinivå når 90 %.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Batteri Följt av Batterisparläge Följt av Schema och påminnelser.
 3. Kontrollera att Inaktivera vid 90 % är aktiverat.

Aktivera påminnelser om battersparläget

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Batteri följt av Batterisparläge följt av Schema och påminnelser.
 3. Aktivera Påminnelser om battersparläget.

Tips!

 • Batterisparläget inaktiveras när telefonen laddas.
 • Telefonen skickar påminnelser om batterisparläget när telefonen når 20 % och igen när den når 10 %.

Hur minskar jag strömförbrukningen ytterligare med effektivare batterisparläge?

På Pixel 3 eller senare, inklusive Fold, kan du minska strömförbrukningen ytterligare med det effektivare batterisparläget. Det effektivare batterisparläget gör att batterisparläget inaktiverar fler funktioner, pausar de flesta appar och saktar ned processer så att tiden mellan laddningar ökar.

Obs! Du får inga aviseringar från pausade appar. Läs mer om vad som ändras när det effektivare batterisparläget är aktiverat.

Välja när det effektivare batterisparläget ska användas
 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Batteri följt av Batterisparläge följt av Effektivare batterisparläge.  
Välj vilka appar som ska förbli aktiva med det effektivare energisparläget

Du kan välja vilka appar som ska köras när det effektivare batterisparläget är aktiverat. Välj bara de allra viktigaste apparna så att batteriet räcker så länge som möjligt.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Batteri följt av Batterisparlägeföljt av Effektivare batterisparlägeföljt av Viktiga appar
 3. Välj vilka appar som inte ska pausas.
Använda pausade appar tillfälligt i det effektivare batterisparläget

De flesta appar pausas när det effektivare batterisparläget är aktiverat. Aktivera en pausad app genom att återuppta den.

 1. Tryck på en pausad app.
 2. Tryck på Återuppta tillfälligt i meddelandet som visas.
  • Appen kommer då inte att pausas förrän nästa gång du använder det effektivare batterisparläget.

Vad begränsas när vanligt och effektivare batterisparläge är på?

Det vanliga batterisparläget begränsar appar och funktioner för att spara batteri. På Pixel 3 och senare modeller, inklusive Fold, begränsar det effektivare batterisparläget samma saker som det vanliga batterisparläget, och gör dessutom följande:

 • pausar de flesta appar
 • inaktiverar funktioner
 • saktar ner processer.

Batterisparlägena inaktiverar aldrig viktiga systemappar som Telefon, Meddelanden, Klocka eller Inställningar.

Vad det vanliga batterisparläget begränsar
 • Startskärmens bakgrund tonas ned något.
 • Innehållet i en app, till exempel e-post eller nyheter, uppdateras bara när du öppnar appen.
 • Platstjänsterna stängs av när skärmen är avstängd.
 • Appar gör inte saker i bakgrunden, såvida du inte har inaktiverat batterioptimering.
 • Assistenten lyssnar inte efter ”Hey Google” och kan inte fortsätta ett samtal. Tryck i stället på Google Assistent Assistent varje gång.
 • Mörkt tema aktiveras.
 • Aviseringar med låg prioritet kan fördröjas.
 • Alternativet Visa alltid klocka och info inaktiveras.
 • Det går inte att använda klämrörelsen på Pixel-telefoner med Active Edge.
 • På Pixel 3, Pixel 4 och senare Pixel-telefoner inaktiveras identifiering av bilolyckor.
 • På Pixel 4-telefoner inaktiveras Motion Sense.
 • På Pixel 4 och senare Pixel-telefoner inaktiveras Smooth Display.
 • Pixel-telefoner med 5G återgår till 4G.
Vilka begränsningar innebär det effektivare batterisparläget (Pixel 3 och senare, inklusive Fold)?

Med det effektivare batterisparläget får du ytterligare begränsningar än med batterisparläget. Du kan aktivera det i appen Inställningar när du vill.

 • De flesta appar pausas. Du får inga aviseringar från pausade appar.
 • Telefonens CPU saktar ned.
 • Wi-Fi och Bluetooth fungerar, men Wi-Fi- och Bluetooth-sökning efter platsdata inaktiveras.
 • Jobbprofilen inaktiveras.
 • Skärmens tidsgräns sänks till 30 sekunder.
 • Alla pågående surfzoner och internetdelning stoppas.
 • Återuppta Google-appen om du vill använda startskärmen längst till vänster.

Relaterade resurser

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny