Använda batterisparläget på Pixel-telefoner

Du kan ställa in att batterisparläget ska aktiveras automatiskt när telefonens batterinivå är låg. Du kan även aktivera batterisparläget när du vill. Du kan minska strömförbrukningen ytterligare på Pixel 3 eller senare genom att aktivera det effektivare batterisparläget.

Viktigt! När batterisparläget är aktiverat ansluter en Pixel-telefon med 5G i stället till 4G. Läs mer om vad som händer när batterisparläget är aktiverat.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 11 eller senare. Så här tar du reda på vilken version av Android du har.

Aktivera eller inaktivera batterisparläget

När batterisparläget är aktiverat visas Batterisparläge på Batterisparläge på högst upp på skärmen. Så här aktiverar eller inaktiverar du batterisparläget:

 1. Svep nedåt från skärmens överkant.
 2. Tryck på Batterisparläge Batterisparläge.

Ställa in att batterisparläget ska aktiveras automatiskt

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Batteri Följt av Batterisparläge Följt av Ställ in ett schema. 
 3. Ställ in när batterisparläget ska aktiveras.
  • Inget schema: Endast när du aktiverar batterisparläget manuellt.
  • Utifrån din rutin: Om det är troligt att batteriet tar slut före nästa rutinmässiga laddning.
  • Utifrån procent: När batterinivån når en viss gräns.
Tips! Batterisparläget inaktiveras när telefonen laddas.

Låta batterisparläget inaktiveras när telefonen är laddad

Batterisparläget kan inaktiveras automatiskt när telefonens batterinivå når 90 %.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Batteri Följt av Batterisparläge.
 3. Aktivera Inaktivera när batteriet är laddat.

Minska strömförbrukningen ytterligare med det effektivare batterisparläget

På Pixel 3 eller senare kan du minska strömförbrukningen ytterligare med det effektivare batterisparläget. Effektivare batterisparläge gör att batterisparläget inaktiverar fler funktioner, pausar de flesta appar och saktar ned processer så att tiden mellan laddningar ökar.

Efter att du har valt när det effektivare batterisparläget ska användas får du en avisering varje gång det aktiveras.

Obs! Du får inga aviseringar från pausade appar. Läs mer om vad som ändras när det effektivare batterisparläget är aktiverat.

Välja när det effektivare batterisparläget ska användas
 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Batteri följt av Batterisparläge följt av Effektivare batterisparlägeföljt av När det ska användas
 3. Välj när det effektivare batterisparläget ska aktiveras.
  • Fråga varje gång: När batterisparläget aktiveras får du en fråga om du vill aktivera det effektivare batterisparläget.
  • Använd alltid: När batterisparläget aktiveras, aktiveras det effektivare batterisparläget.
  • Använd aldrig: Det effektivare batterisparläget aktiveras aldrig.
Välj vilka appar som ska förbli aktiva med det effektivare energisparläget

Du kan välja vilka appar som ska köras när det effektivare batterisparläget är aktiverat. Välj bara de allra viktigaste apparna så att batteriet räcker så länge som möjligt.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Batteri följt av Batterisparlägeföljt av Effektivare batterisparlägeföljt av Viktiga appar
 3. Välj vilka appar som inte ska pausas.
Använda pausade appar tillfälligt i det effektivare batterisparläget

De flesta appar pausas när det effektivare batterisparläget är aktiverat. Aktivera en pausad app genom att återuppta den.

 1. Tryck på en pausad app.
 2. Tryck på Återuppta tillfälligt i meddelandet som visas.
 3. Du får en avisering efter några minuter.
  • Om du vill pausa appen igen gör du ingenting eller sveper bort aviseringen.
  • Tryck på Vänta till om du vill fortsätta pausa.
  • Om du inte vill pausa appen trycker du på Pausa inte appen. Appen kommer då inte att pausas till nästa gång du använder det effektivare batterisparläget.

Vad händer när batterisparläget och det effektivare batterisparläget är aktiverade?

Batterisparläget begränsar appar och funktioner för att spara batteri. Utöver vad som begränsas av batterisparläget, innebär det effektivare batterisparläget på Pixel 3 och senare att de flesta appar pausas, funktioner stängs av och processer blir långsammare.

Batterisparläge och Effektivare batterisparläge inaktiverar aldrig viktiga systemappar som Telefon, Meddelanden, Klocka och Inställningar.

Vilka begränsningar innebär batterisparläget?
 • Innehållet i en app, till exempel e-post eller nyheter, uppdateras bara när du öppnar appen.
 • Platstjänsterna stängs av när skärmen är avstängd.
 • Appar gör inte saker i bakgrunden, såvida du inte har inaktiverat batterioptimering.
 • Assistenten lyssnar inte efter ”Hey Google” och kan inte fortsätta ett samtal. Tryck i stället på Google Assistent Assistent varje gång.
 • Mörkt tema aktiveras.
 • Det kan hända att aviseringarna fördröjs.
 • Alternativet Visa alltid klocka och info inaktiveras.
 • Det går inte att använda klämrörelsen på Pixel-telefoner med Active Edge.
 • På Pixel 3, Pixel 4 och senare Pixel-telefoner inaktiveras identifiering av bilolyckor.
 • På Pixel 4-telefoner inaktiveras Motion Sense.
 • På Pixel 4 och senare Pixel-telefoner inaktiveras Smooth Display.
 • Pixel-telefoner med 5G återgår till 4G.
Vilka begränsningar innebär det effektivare batterisparläget (Pixel 3 och senare)

Med det effektivare batterisparläget får du ytterligare begränsningar än med batterisparläget. Du kan aktivera det i appen Inställningar när du vill.

 • De flesta appar pausas. Du får inga aviseringar från pausade appar.
 • Telefonens CPU saktar ned.
 • Wi-Fi och Bluetooth fungerar, men Wi-Fi- och Bluetooth-sökning efter platsdata inaktiveras.
 • Jobbprofilen inaktiveras.
 • Skärmens tidsgräns sänks till 30 sekunder.
 • Alla pågående surfzoner och internetdelning stoppas.
 • Återuppta Google-appen om du vill använda startskärmen längst till vänster.

Relaterade resurser

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
1634144