Tìm hiểu về thời điểm bạn nhận được bản cập nhật phần mềm trên điện thoại Google Pixel

Chúng tôi đảm bảo sẽ cung cấp bản cập nhật phần mềm cho điện thoại Pixel theo thông tin dưới đây. Nếu bạn dùng một thiết bị Android khác, hãy liên hệ với nhà sản xuất hoặc nhà mạng để biết thông tin về bản cập nhật. Nếu bạn dùng thiết bị Nexus, hãy tìm hiểu về các bản cập nhật Android trên Nexus.

Giới thiệu về bản cập nhật Pixel

Điện thoại Pixel sẽ thường xuyên nhận được các bản cập nhật phần mềm, bao gồm các điểm cải tiến về bảo mật, tính năng mới, bản cập nhật hệ điều hành, bản sửa lỗi, v.v.

Nếu bạn mua thiết bị từ Google Store, thì các bản cập nhật sẽ thường được gửi đến thiết bị của bạn trong vòng 2 tuần. Nếu bạn mua thiết bị ở nơi khác, thì thời gian nhận được bản cập nhật có thể sẽ lâu hơn.

Điện thoại Pixel sẽ nhận được bản cập nhật cho các vấn đề về bảo mật nêu trong Bản tin công khai về bảo mật Android.

Thời điểm bạn sẽ nhận được bản cập nhật Pixel

Pixel 8a, Pixel 8 và Pixel 8 Pro

Lưu ý quan trọng: Các bản cập nhật cho điện thoại Pixel trong vòng 7 năm kể từ thời điểm thiết bị có mặt trên Google Store tại Hoa Kỳ.

Điện thoại Pixel 8a, Pixel 8 và Pixel 8 Pro sẽ nhận được các bản cập nhật bảo mật và hệ điều hành trong vòng 7 năm, đồng thời cũng có thể có các tính năng mới và nâng cấp thông qua Bản cập nhật tính năng.

Điện thoại

Đảm bảo cung cấp bản cập nhật phiên bản Android ít nhất đến:

Đảm bảo cung cấp bản cập nhật bảo mật ít nhất đến:

Pixel 8a Tháng 5 năm 2031 Tháng 5 năm 2031
Pixel 8 và Pixel 8 Pro Tháng 10 năm 2030 Tháng 10 năm 2030
Pixel 7a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 6a, Pixel 6, Pixel 6 Pro và Pixel Fold

Điện thoại Pixel 6 trở lên (bao gồm cả Fold) sẽ nhận được bản cập nhật trong ít nhất 5 năm tính từ thời điểm thiết bị ra mắt trên Google Store ở Hoa Kỳ. Các bản cập nhật này bao gồm bản cập nhật bảo mật, phần mềm và cũng có thể bao gồm cả bản cập nhật tính năng. 

Điện thoại

Đảm bảo cung cấp bản cập nhật phiên bản Android ít nhất đến:

Đảm bảo ít nhất có thể cung cấp bản cập nhật bảo mật đến:

Pixel Fold Tháng 6/2026 Tháng 6/2028
Pixel 7a Tháng 5/2026 Tháng 5/2028

Pixel 7 và Pixel 7 Pro

Tháng 10/2025

Tháng 10/2027

Pixel 6 và Pixel 6 Pro

Tháng 10/2024

Tháng 10/2026

Pixel 6a

Tháng 7/2025

Tháng 7/2027

Pixel 5a (5G), Pixel 5, Pixel 4a (5G), Pixel 4a, Pixel 4 XL và Pixel 4

Các điện thoại Pixel 4, 4 XL, 4a, 4a (5G), 5 và 5a (5G) sẽ nhận được bản cập nhật bảo mật cũng như bản cập nhật phiên bản Android trong ít nhất 3 năm tính từ thời điểm thiết bị ra mắt trên Google Store ở Hoa Kỳ.

Điện thoại

Đảm bảo cung cấp bản cập nhật phiên bản Android ít nhất đến:

Đảm bảo cung cấp bản cập nhật bảo mật ít nhất đến:

Pixel 5a 5G

Tháng 8 năm 2024

Tháng 8 năm 2024

Pixel 5

Tháng 10 năm 2023

Tháng 10 năm 2023

Pixel 4a (5G)

Tháng 11 năm 2023

Tháng 11 năm 2023

Pixel 4a

Tháng 8 năm 2023

Tháng 8 năm 2023

Pixel 4 và Pixel 4 XL

Tháng 10 năm 2022

Tháng 10 năm 2022

Pixel 3a XL trở xuống
Chúng tôi đã ngừng cung cấp bản cập nhật bảo mật và bản cập nhật phiên bản Android cho các điện thoại Pixel sau đây:
  • Pixel 3a và Pixel 3a XL
  • Pixel 3 và Pixel 3 XL
  • Pixel 2 và Pixel 2 XL
  • Pixel 1 và Pixel 1 XL
Trang này giới thiệu về các bản cập nhật phần mềm của Pixel. Để biết thông tin về bảo hành, hãy truy cập vào Trung tâm bảo hành phần cứng.

Cách kiểm tra và cập nhật phiên bản Android

Bạn có thể tìm số phiên bản Android và cấp độ bản cập nhật bảo mật của điện thoại Pixel trong ứng dụng Cài đặt. Chúng tôi sẽ thông báo khi gửi bản cập nhật cho bạn. Bạn cũng có thể kiểm tra để tìm các bản cập nhật. Tìm hiểu cách tìm và cập nhật phiên bản Android.

Hỗ trợ

Tìm hiểu cách yêu cầu trợ giúp về điện thoại Pixel.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính