Provádění bezkontaktních plateb pomocí telefonu Pixel

Při nákupech u obchodníků, kteří přijímají bezkontaktní platby, můžete platit dotykem telefonu.

Poznámka: Některé z těchto kroků fungují jen na zařízeních s Androidem 11 nebo novějším. Jak zjistit verzi Androidu

Zapnutí NFC (Near Field Communication)

Důležité: Pokud se nastavení NFC nezobrazuje, telefon jej nepodporuje. Bezkontaktní platby nebude možné použít.

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Připojená zařízení a poté Předvolby připojení.
 3. Zapněte NFC.

Správa aplikací, které využívají bezkontaktní platby

 1. Zkontrolujte, zda jsou bezkontaktní platby zapnuté.
 2. Spusťte aplikaci, kterou chcete používat k bezkontaktním platbám.
 3. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 4. Klepněte na Připojená zařízení a poté Předvolby připojení a poté NFC
 5. Klepněte na Bezkontaktní platby a poté Výchozí platební aplikace.
 6. Vyberte výchozí platební aplikaci.

Tip: V Nastavení se zobrazují pouze platební aplikace, které podporují bezkontaktní platby. Aplikace pro převod peněz bezkontaktní platby neumožňují. Platební aplikace najdete na Google Play nebo v aplikaci Obchod Play Google Play.

Otevření karet a lístků pomocí vypínače

Pokud pro bezkontaktní platby používáte aplikaci Google Pay, můžete stisknutím vypínače zobrazit na ploše platební metody a karty zadané do Google Pay. Pomocí aplikace Nastavení můžete karty a kupóny kdykoli zapnout a vypnout.

Důležité: Chcete-li karty a lístky otevírat pomocí vypínače, musíte mít nainstalovanou a nastavenou aplikaci Google Pay.

 1. Otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na a poté Systém a poté Gesta a poté Platební karty a lístky.
 3. Zapněte nebo vypněte možnost Platební karty a lístky.

Další informace o kartách a lístcích v aplikaci Google Pay

Odstranění nežádoucího čtení karet, které blokuje bezkontaktní platby

Pokud aplikace pro bezkontaktní platby nefunguje a baterie se rychle vybíjí, zkontrolujte, zda telefon není poblíž platební karty nebo jiného předmětu s čipem NFC. Například pokud máte pouzdro na telefon ve stylu peněženky, ve kterém nosíte platební karty, vyjměte telefon z pouzdra a vyzkoušejte, zda se tím problém vyřeší.

Pokud se senzor NFC telefonu nachází poblíž platební karty nebo jiného předmětu s čipem NFC, bude se stále snažit s čipem komunikovat.

Doporučujeme používat pouzdro určené přímo pro váš model telefonu, i když se telefon může vejít i do jiného pouzdra.

Přesné umístění senzoru NFC v telefonu najdete ve schématu telefonu.  

Vypnutí bezkontaktních plateb

Důležité: Vypnutím NFC vypnete i všechny funkce, které NFC používají.

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Připojená zařízení a poté Předvolby připojení.
 3. Vypněte NFC
Tip: Můžete také otevřít platební aplikaci a bezkontaktní platby vypnout. Tuto možnost podporují jen některé platební aplikace.

Související články

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?