Chiếu màn hình của thiết bị Android

Nếu có Chromecast, Nexus Player hoặc thiết bị khác có khả năng truyền nội dung, thì bạn có thể chiếu màn hình và âm thanh của điện thoại lên TV. Để sử dụng Chromecast với điện thoại hoặc máy tính bảng, thiết bị của bạn phải chạy Android 4.1 trở lên. Hãy xem các yêu cầu về hệ thống của Chromecast.

Lưu ý: Trong những bước này, có một số bước chỉ áp dụng được trên Android 8.0 trở lên. Tìm hiểu cách kiểm tra phiên bản Android.

Truyền màn hình

  1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
  2. Nhấn vào Thiết bị đã kết nối Rồi Truyền.
  3. Trên danh sách, hãy nhấn vào thiết bị bạn muốn chiếu màn hình.

Lưu ý: Bạn có thể thêm Truyền vào trình đơn tùy chọn Cài đặt nhanh. Tìm hiểu về các tùy chọn Cài đặt nhanh.

Dừng truyền màn hình

  1. Vuốt xuống từ đầu màn hình của điện thoại.
  2. Trên thông báo Truyền, hãy nhấn vào Ngắt kết nối.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?