Zdieľanie mobilného pripojenia prostredníctvom tetheringu alebo hotspotu v telefóne Pixel

Mobilné dáta telefónu môžete zdieľať a pripojiť tak iný telefón, tablet alebo počítač k internetu. Zdieľanie pripojenia týmto spôsobom sa nazýva tethering alebo používanie hotspotu. 

 • Väčšina telefónov s Androidom môže zdieľať mobilné dáta pomocou siete Wi-Fi, rozhrania Bluetooth alebo kábla USB v aplikácii Nastavenia.
 • Všetky telefóny Pixel a niektoré telefóny Nexus môžu zdieľať mobilné dáta aj prostredníctvom siete Wi-Fi, a to priamo z upozornení.

Dôležité: Niektorí mobilní operátori obmedzujú tethering alebo zaň účtujú ďalšie poplatky. Odporúčame kontaktovať operátora.

Dôležité: Niektoré tieto kroky fungujú iba v Androide verzie 9 a novších. Ako skontrolovať verziu Androidu

Tethering prostredníctvom hotspotu Wi-Fi

V aplikácii Nastavenia

1. krok: zapnite hotspot v telefóne

Dôležité: Ak ste zapli Šetrič dát, vypnite ho, aby ste mohli zdieľať dátové pripojenie prostredníctvom siete Wi-Fi. Ako vypnúť Šetrič dát

 1. Otvorte v telefóne aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Sieť a internet A potom Hotspot a tethering A potom Hotspot Wi‑Fi.
 3. Zapnite Hotspot Wi‑Fi.
 4. Ak si chcete zobraziť alebo zmeniť nastavenie hotspotu, ako napríklad názov alebo heslo, klepnite naň. Podľa potreby najprv kliknite na Nastaviť hotspot Wi-Fi.

Tip: Ak nechcete, aby hotspot vyžadoval heslo, vyberte v časti Zabezpečenie možnosť Žiadne.

2. krok: k hotspotu v telefóne pripojte ďalšie zariadenie
 1. V druhom zariadení otvorte zoznam možností pripojenia Wi-Fi.
 2. Vyberte názov hotspotu v telefóne.
 3. Zadajte heslo hotspotu v telefóne.
 4. Kliknite na Pripojiť.

Tip: Mobilné dáta telefónu môžete prostredníctvom hotspotu Wi‑Fi zdieľať až s desiatimi ďalšími zariadeniami.

V upozorneniach

1. krok: skontrolujte, či príslušné zariadenia dokážu zdieľať dátové pripojenie v upozorneniach

Skontrolujte, či váš telefón môže prijímať zdieľané mobilné dáta prostredníctvom upozornení. Vhodné telefóny: 

 • telefóny Pixel,
 • tablet Pixel C,
 • Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus 6 a Nexus 9.
2. krok: nastavte tethering pomocou upozornení

1. krok: prihláste sa do rovnakého účtu vo všetkých zariadeniach

 1. Prihláste sa do rovnakého účtu Google vo všetkých zariadeniach. Ako pridať účty
 2. Zapnite Bluetooth a Wi-Fi. Ako zapnúť Bluetooth a Wi-Fi

2. krok: povoľte v telefóne zdieľanie pripojenia

 1. Otvorte v telefóne aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Google A potom Dynamický tethering.
 3. Zapnite Poskytovanie dátového pripojenia.

3. krok: povoľte v ostatných zariadeniach používanie pripojenia z telefónu

 1. Otvorte v ďalšom zariadení aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Google A potom Dynamický tethering.
 3. Zapnite Získať dátové pripojenie.
Tip: Tento druh tetheringu je predvolene zapnutý vo väčšine zariadení, ktoré ho môžu používať.
3. krok: zdieľajte pripojenie v upozorneniach

1. krok: skontrolujte, či sú zariadenia pripravené

 • Skontrolujte, či je vo všetkých zariadeniach nastavený tethering prostredníctvom upozornení (vyššie).
 • Majte telefón s mobilnými dátami pri sebe.
 • Odomknite zariadenie, ktoré chcete pripojiť.

2. krok: v druhom zariadení, ktoré nevytvára pripojenie

 • Dostanete upozornenie K dispozícii je hotspot Wi-Fi. Klepnite naň a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 • Ak sa chcete neskôr pripojiť bez upozornenia, môžete otvoriť aplikáciu Nastavenia a klepnúť na Google A potom Dynamický tethering A potom váš telefón A potom Pripojiť.
 • Ak sa zobrazí upozornenie na overenie operátora, klepnite na Pokračovať.

3. krok: v telefóne s mobilnými dátami

 • Po pripojení dostanete upozornenie Zdieľate dátové pripojenie. Upozornenie zostane zobrazené, kým bude pripojenie aktívne.
 • Ak sa chcete odpojiť, klepnite v upozornení na Odpojiť.
Tip: Dynamický tethering, ktorý nepoužívate viac ako desať minút, sa odpojí.

Tethering prostredníctvom rozhrania Bluetooth

 1. Spárujte telefón s druhým zariadením.
 2. V ďalšom zariadení nastavte, aby načítalo sieťové pripojenie cez Bluetooth. Postupujte podľa pokynov, ktoré ste dostali spolu so zariadením.
 3. Otvorte v telefóne aplikáciu Nastavenia.
 4. Klepnite na Sieť a internet A potom Hotspot a tethering.
 5. Klepnite na Tethering cez Bluetooth.

Tethering prostredníctvom kábla USB

Dôležité: Počítače Mac nemôžu zdieľať pripojenie s Androidom prostredníctvom kábla USB.

 1. Pripojte telefón k ďalšiemu zariadeniu pomocou kábla USB. V hornej časti obrazovky sa zobrazí upozornenie Pripojené ako…
 2. Otvorte v telefóne aplikáciu Nastavenia.
 3. Klepnite na Sieť a internet A potom Hotspot a tethering.
 4. Zapnite Tethering cez USB.

Nastavenie automatického vypínania hotspotu

Dôležité: Keď nie sú pripojené žiadne zariadenia, hotspot sa vypne, aby sa šetrila batéria. 

 1. Otvorte v telefóne aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Sieť a internet A potom Hotspot a tethering A potom Hotspot Wi‑Fi A potom Rozšírené.
 3. Ak chcete toto nastavenie zapnúť alebo vypnúť, klepnite na Automatické vypínanie hotspotu.
Tip: Zariadenia odporúčame počas tetheringu pripojiť do zásuvky a odpojiť až po dokončení.

Súvisiace články

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?