Zdieľanie mobilného pripojenia prostredníctvom tetheringu alebo hotspotu v telefóne Pixel

Mobilné dáta telefónu môžete zdieľať a pripojiť tak iný telefón, tablet alebo počítač k internetu. Zdieľanie pripojenia týmto spôsobom sa nazýva tethering alebo používanie hotspotu. 

 • Väčšina telefónov s Androidom môže zdieľať mobilné dáta pomocou siete Wi-Fi, rozhrania Bluetooth alebo kábla USB v aplikácii Nastavenia.
 • Všetky telefóny Pixel a niektoré telefóny Nexus môžu zdieľať mobilné dáta aj prostredníctvom siete Wi-Fi, a to priamo z upozornení.

Dôležité: Niektorí mobilní operátori obmedzujú tethering alebo zaň účtujú ďalšie poplatky. Odporúčame kontaktovať operátora.

Dôležité: Niektoré tieto kroky fungujú iba v Androide verzie 9 a novších. Ako skontrolovať verziu Androidu.

Tethering prostredníctvom hotspotu Wi-Fi

V aplikácii Nastavenia

1. krok: zapnite hotspot v telefóne

Dôležité: Ak ste zapli Šetrič dát, vypnite ho, aby ste mohli zdieľať dátové pripojenie prostredníctvom siete Wi-Fi. Ako vypnúť Šetrič dát

 1. Otvorte v telefóne aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Sieť a internet a potom Hotspot a tethering a potom Hotspot Wi‑Fi.
            
 3. Zapnite Hotspot Wi‑Fi.
 4. Ak si chcete zobraziť alebo zmeniť nastavenie hotspotu, napríklad názov alebo heslo, klepnite naň.

Tip: Ak nechcete, aby hotspot vyžadoval heslo, vyberte v časti Zabezpečenie možnosť Žiadne.

2. krok: k hotspotu v telefóne pripojte ďalšie zariadenie
 1. V druhom zariadení otvorte zoznam možností pripojenia Wi-Fi.
 2. Vyberte názov hotspotu v telefóne.
 3. Zadajte heslo hotspotu v telefóne.
 4. Kliknite na Pripojiť.

Tip: Mobilné dáta telefónu môžete prostredníctvom hotspotu Wi‑Fi zdieľať až s desiatimi ďalšími zariadeniami.

V upozorneniach

1. krok: skontrolujte, či príslušné zariadenia dokážu zdieľať dátové pripojenie v upozorneniach

Skontrolujte, či váš telefón môže prijímať zdieľané mobilné dáta prostredníctvom upozornení. Vhodné telefóny: 

 • telefóny Pixel,
 • tablet Pixel C,
 • Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus 6 a Nexus 9.
2. krok: nastavte tethering pomocou upozornení

1. krok: prihláste sa do rovnakého účtu vo všetkých zariadeniach

 1. Prihláste sa do rovnakého účtu Google vo všetkých zariadeniach. Ako pridať účty
 2. Zapnite Bluetooth a Wi-Fi. Ako zapnúť Bluetooth a Wi-Fi

2. krok: povoľte v telefóne zdieľanie pripojenia

 1. Otvorte v telefóne aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Google A potom Dynamický tethering.
 3. Zapnite Poskytovanie dátového pripojenia.

3. krok: povoľte v ostatných zariadeniach používanie pripojenia z telefónu

 1. Otvorte v ďalšom zariadení aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Google A potom Dynamický tethering.
 3. Zapnite Získať dátové pripojenie.
Tip: Tento druh tetheringu je predvolene zapnutý vo väčšine zariadení, ktoré ho môžu používať.
3. krok: zdieľajte pripojenie v upozorneniach

1. krok: skontrolujte, či sú zariadenia pripravené

 • Skontrolujte, či je vo všetkých zariadeniach nastavený tethering prostredníctvom upozornení (vyššie).
 • Majte telefón s mobilnými dátami pri sebe.
 • Odomknite zariadenie, ktoré chcete pripojiť.

2. krok: v druhom zariadení, ktoré nevytvára pripojenie

 • Dostanete upozornenie K dispozícii je hotspot Wi-Fi. Klepnite naň a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 • Ak sa chcete neskôr pripojiť bez upozornenia, môžete otvoriť aplikáciu Nastavenia a klepnúť na Google A potom Dynamický tethering A potom váš telefón A potom Pripojiť.
 • Ak sa zobrazí upozornenie na overenie operátora, klepnite na Pokračovať.

3. krok: v telefóne s mobilnými dátami

 • Po pripojení dostanete upozornenie Zdieľate dátové pripojenie. Upozornenie zostane zobrazené, kým bude pripojenie aktívne.
 • Ak sa chcete odpojiť, klepnite v upozornení na Odpojiť.
Tip: Dynamický tethering, ktorý nepoužívate viac ako desať minút, sa odpojí. Ako riešiť problémy s hotspotom Wi‑Fi

Tethering prostredníctvom rozhrania Bluetooth

 1. Spárujte telefón s druhým zariadením.
 2. V ďalšom zariadení nastavte, aby načítalo sieťové pripojenie cez Bluetooth. Postupujte podľa pokynov, ktoré ste dostali spolu so zariadením.
 3. Otvorte v telefóne aplikáciu Nastavenia.
 4. Klepnite na Sieť a internet A potom Hotspot a tethering.
 5. Klepnite na Tethering cez Bluetooth.

Tethering prostredníctvom kábla USB

Dôležité: Počítače Mac nemôžu zdieľať pripojenie s Androidom prostredníctvom kábla USB.

 1. Pripojte telefón k ďalšiemu zariadeniu pomocou kábla USB. V hornej časti obrazovky sa zobrazí upozornenie Pripojené ako…
 2. Otvorte v telefóne aplikáciu Nastavenia.
 3. Klepnite na Sieť a internet A potom Hotspot a tethering.
 4. Zapnite Tethering cez USB.

Nastavenie automatického vypínania hotspotu

Dôležité: Keď nie sú pripojené žiadne zariadenia, hotspot sa vypne, aby sa šetrila batéria. 

 1. Otvorte v telefóne aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Sieť a internet a potom Hotspot a tethering a potom Hotspot Wi‑Fi.
 3. Ak chcete toto nastavenie zapnúť alebo vypnúť, klepnite na Hotspot automaticky vypínať.
Tip: Zariadenia odporúčame počas tetheringu pripojiť do zásuvky a odpojiť až po dokončení.

Súvisiace zdroje

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka