Копиране на снимките и видеоклиповете ви в услуга, която не е на Google

Можете да прехвърлите копие на снимките, видеоклиповете, албумите и описанията, запазени в профила ви в Google, в друга услуга.

Важно: Снимките и видеоклиповете не се изтриват от профила ви в Google, след като ги прехвърлите. Научете как да премахнете снимките и видеоклиповете си, как да отстраните услуга на Google от профила си или как да изтриете профила си в Google.

Поддържани файлови типове на снимки и видеоклипове

Файловите типове, които можете да прехвърляте, включват:

 • снимки: .jpg, .png, .gif, .webp, .avif и повечето RAW файлове;
 • видеоклипове: .mp4, .mov, .m4v, .mpg, mkv, .mod, .mmv, avi, .divx, .tod, .wmv, .asf, .3gp, .3g2, .m2t, .m2ts и .mts файлове.

Не можете да прехвърляте неподдържани графични и видеофайлове.

Стъпка 1: Изберете Google Снимки

Отворете изгледа за прехвърляне на снимки на Google Takeout или изпълнете стъпките по-долу.

 1. Отворете таблото за управление на профила си в Google.
 2. Под „Наскоро използвани услуги на Google“ или „Други услуги на Google“ превъртете до Снимки и след това докоснете опцията за прехвърляне на данни.
 3. Изберете данните, които искате да копирате.
  • Ако не искате да прехвърлите всички фотоалбуми, докоснете Включени са всички фотоалбуми и след това премахнете избора от нежеланите албуми и след това докоснете OK.
 4. Докоснете Напред.
  • Трябва да влезете в профила си в Google и да упълномощите Takeout.

Стъпка 2: Изберете къде да прехвърлите копие на снимките и видеоклиповете си

 1. Под „Преместване във“ изберете стрелката за падащо меню Down arrow.
  • Изберете къде искате да прехвърлите копие на снимките и видеоклиповете си и след това Напред. Изпълнете стъпките, за да свържете профила си и да прехвърлите снимките и видеоклиповете си. Ще трябва да влезете в профила си в целевата услуга и да упълномощите Google Takeout.  
 2. За да стартирате прехвърлянето, докоснете Приемам и продължавам.

След като снимките и видеоклиповете ви бъдат копирани:

 • Ще получите имейл с връзка, за да намерите снимките и видеоклиповете в новата услуга. Някои услуги може да съхраняват снимките и видеоклиповете на различни места.
 • Профилът ви в Google вече няма да има достъп до услугата, към която сте прехвърлили снимките и видеоклиповете си, но може пак да се показва в настройките ѝ.
  • Имате възможност да премахнете профила си в Google, който се показва в профила ви в Apple, Microsoft или Flickr.

Пояснения:

 • Видимостта на прехвърлените от вас снимки и видеоклипове зависи от разрешенията ви за споделяне в целевата услуга.
 • Ако отново прехвърлите снимките и видеоклиповете си, може да бъде създадено ново копие и е възможно то да съдържа дубликати от първоначалното прехвърляне.
 • В случай че анулирате заявка от Google Takeout, може да има забавяне, преди да можете да изпратите нова заявка за прехвърляне.

Научете защо някои снимки и видеоклипове не са били прехвърлени

Ако всичките ви снимки и видеоклипове не са били прехвърлени, причините за това може да са следните:

 • Някои снимки и видеоклипове са от неподдържани файлови типове.
 • Свършило е мястото в профила, към който сте прехвърлили снимките и видеоклиповете.
  • Пояснение: За прехвърляните снимки и видеоклипове може да е необходимо повече място от посоченото в Снимки.
 • Прехвърлянето е било анулирано, преди да завърши.
Елементи и данни, които не се прехвърлят

Не се прехвърлят всички снимкови материали или данни, включително:

 • неуспешно заснетите видеоклипове и повредените снимки, които не могат да бъдат показани.
 • съдържанието на заключената папка.
 • спомените и творенията, които не са запазени.
 • видеочастта от снимките с движение и Live Photos.
  • Ако искате да запазите видеочастта при прехвърлянето, можете да запазите снимките с движение и Live Photos като видеоклипове. Докоснете снимката и след това „Още“ Още и след това Запазване като видеоклип.
 • ръчно редактираните метаданни, като например добавените към дадена снимка коментари.
 • съдържанието в кошчето.

Типове профили, които не поддържат прехвърляния на снимки и видеоклипове

Понастоящем не можете да използвате тази услуга със:

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню