Vyhľadanie a správa odporúčaných spomienok

Fotky Google automaticky usporadúvajú vaše fotky a videá do časovej osi cenných okamihov. Spomienky si môžete prispôsobiť a zdieľať ich s inými.

Vyhľadanie odporúčaných spomienok

 1. Otvorte v iPhone alebo iPade aplikáciu Fotky Fotky.
 2. Dole klepnite na Fotky.
 3. Hore klepnite na odporúčanú spomienku.
  • Ak chcete prejsť na ďalšiu alebo predchádzajúcu fotku, kliknite na ľavú alebo pravú stranu obrazovky.
  • Ak chcete preskočiť na ďalšiu alebo predchádzajúcu spomienku, potiahnite doprava alebo doľava po obrazovke.
  • Ak chcete pozastaviť na určitej fotke, pridržte ju.
 4. Ak chcete ukončiť spomienku, vľavo hore klepnite na Zavrieť .
Tip: Odporúčané spomienky sa pravidelne aktualizujú. Môžete ich uložiť a neskôr nájsť v zobrazení Spomienky.
Pridanie miniaplikácie Spomienky na plochu
Dôležité: Táto funkcia je k dispozícii pre iPhony a iPady so systémom iOS 14 alebo novšou verziou.
Ak ste aplikáciu Fotky Google inštalovali nedávno, budete ju musieť najprv otvoriť, až potom sa miniaplikácia zobrazí v galérii miniaplikácií.

Miniaplikácia Spomienky

 1. Pridržte v iPhone alebo iPade plochu.
 2. Hore klepnite na Pridať Pridať.
 3. Do vyhľadávacieho panela zadajte výraz Fotky Google.
 4. Klepnite na aplikáciu Fotky Google Fotky a potom Pridať miniaplikáciu.
 5. Umiestnite miniaplikáciu na plochu.
 6. Klepnite na Hotovo.
Tip: Ak chcete pridať miniaplikáciu do viacerých účtov, postupujte podľa pokynov na prepnutie účtov zobrazených na obrazovke. 

Zdieľanie odporúčanej spomienky

 1. Otvorte v iPhone alebo iPade aplikáciu Fotky Fotky.
 2. Hore klepnite na spomienku v posuvnom páse odporúčaných spomienok.
 3. Dole klepnite na Zdieľať a potom Zdieľať spomienku a potom Zdieľať .
 4. Vyberte ľudí, s ktorými chcete odporúčanú spomienku zdieľať.
 5. Klepnite na Odoslať Odoslať.

Tip: Ak chcete odstrániť fotku alebo zmeniť názov spomienky ešte pred zdieľaním, kliknite na Upraviť.

Správa odporúčaných spomienok

Zmenou nastavení môžete ovládať, čo sa zobrazuje v posuvnom páse odporúčaných spomienok.

Určenie, ktoré spomienky chcete dostávať

Môžete vybrať typ spomienok, ktoré nájdete v posuvnom páse odporúčaných spomienok. Keď vyberiete aspoň jeden typ spomienok, nad mriežkou fotiek sa zobrazí posuvný pás odporúčaných spomienok.

 1. V iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Fotky Fotky.
 2. Vpravo hore klepnite na profilovú fotku alebo iniciálu svojho účtu a potom Nastavenia Fotiek Nastavenia.
 3. Klepnite na Prispôsobenie a potom Spomienky a potom Odporúčané spomienky.
 4. Vyberte typy spomienok, ktoré sa vám majú zobrazovať.

Skrytie ľudí

Dôležité: Keď niekoho skryjete, fotky s tvárou tejto osoby sa nebudú zobrazovať v posuvnom páse odporúčaných spomienok ani na vašej stránke vyhľadávania. Môže trvať až 24 hodín, kým sa zmena prejaví.
 1. V iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Fotky Fotky.
 2. Vpravo hore klepnite na profilovú fotku alebo iniciálu svojho účtu a potom Nastavenia Fotiek Nastavenia.
 3. Klepnite na Prispôsobenie a potom Spomienky a potom Skryť ľudí a zvieratká.
 4. Vyberte, koho chcete skryť.
 5. Klepnite na Hotovo.
  • Ak chcete niekoho zobraziť, znova klepnite na príslušnú tvár.

Skrytie dátumu

Dôležité: Keď skryjete dátum, v posuvnom páse odporúčaných spomienok sa vám nebudú zobrazovať fotky nasnímané v daný deň.
 1. V iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Fotky Fotky.
 2. Vpravo hore klepnite na profilovú fotku alebo iniciálu svojho účtu a potom Nastavenia Fotiek Nastavenia.
 3. Klepnite na Prispôsobenie a potom Spomienky a potom Skryť dátumy.
 4. Pridajte dátumy, ktoré chcete skryť.
  • Ak chcete vymazať skrytý dátum, klepnite na Odstrániť Odstrániť.

Určenie, či spomienky obsahujú diela

Môžete vybrať, ktoré typy diel chcete zobrazovať vo svojich spomienkach.

 1. V iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Fotky Fotky.
 2. Vpravo hore klepnite na profilovú fotku alebo iniciálu svojho účtu a potom Nastavenia Fotiek Nastavenia.
 3. Klepnite na Prispôsobenie a potom Spomienky a potom Odporúčané spomienky a potom Diela.
 4. Vyberte typy diel, ktoré chcete zobrazovať vo svojich spomienkach.

Správa upozornení na spomienky

Môžete určiť, aké upozornenia chcete dostávať, ak je k dispozícii nová spomienka alebo nové dielo.
 
 1. V iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Fotky Fotky.
 2. Vpravo hore klepnite na profilovú fotku alebo iniciálu svojho účtu a potom Nastavenia Fotiek Nastavenia.
 3. Klepnite na Prispôsobenie a potom Spomienky a potom Upozornenia.
 4. V sekcii Spomienky zapnite alebo vypnite možnosť zobrazovania spomienok z predchádzajúcich rokov, tematických spomienok alebo diel.

Ďalšie informácie o dielach

Diela vytvorené pre vás môžete nájsť v zobrazení Spomienky a posuvnom páse odporúčaných spomienok.

Kontrola, či pre vás bolo niečo vytvorené

 1. V iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Fotky Fotky.
 2. Dole klepnite na Fotky.
 3. Diela sa presunú na posuvný pás spomienok v hornej časti.

Uloženie diel

Diela vytvorené pre vás, napríklad filmy alebo animácie, si môžete uložiť.

Ak si chcete uložiť diela z posuvného pása odporúčaných spomienok, vyberte Uložiť. Uložené diela nájdete vo svojom zobrazení Fotky.

Nájdenie uložených diel

 1. Otvorte v iPhone alebo iPade Fotky Google Fotky.
  • Na karte Fotky sa vaše uložené diela zobrazujú s ostatnými fotkami a videami.
 2. Ak chcete vyhľadať diela, ktoré ste si uložili, klepnite dole na Hľadať .
 3. Dole v sekcii Diela klepnite na požadovaný typ diela alebo Všetky diela.

Vytváranie diel

Z fotiek a videí si môžete vytvoriť vlastnú koláž, animáciu alebo výberové video.

Ak chcete vytvoriť vlastné dielo:

 1. V iPhone alebo iPade otvorte Fotky Google Fotky.
 2. Dole klepnite na položky Knižnica a potom Pomôcky.
 3. Dole nájdete možnosti na vytvorenie animácie, koláže alebo výberového videa.

Súvisiace zdroje

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
16830515359760178522
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
105394