Pozeranie a správa spomienok

Spomienky sú zbierky niektorých vašich najlepších fotiek a videí z predchádzajúcich rokov alebo posledných týždňov.

Zobrazenie spomienok

 1. V počítači prejdite na photos.google.com.
 2. Prihláste sa do účtu Google.
 3. Vaše spomienky sa zobrazujú v posuvnom páse v hornej časti domovskej obrazovky.
  • Ak chcete vyhľadať ďalšie spomienky, kliknite na šípky v posuvnom páse v hornej časti.
  • Ak chcete otvoriť spomienku, kliknite na jednu z nich.

Zmena nastavení

Ako ovládať, ktoré spomienky budete dostávať

Môžete vybrať typy spomienok, ktoré sa majú zobrazovať nad mriežkou fotiek. Keď je vybraný aspoň jeden typ spomienok, nad mriežkou fotiek sa zobrazí posuvný pás Spomienky.
 1. V počítači prejdite na photos.google.com.
 2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia a posuňte zobrazenie na Spomienky.
 3. V sekcii Odporúčané spomienky vyberte typ spomienok, ktoré chcete zobrazovať.

Skrytie ľudí

Dôležité: Keď skryjete človeka, jeho tvár sa nebude zobrazovať v spomienkach, v dielach ani na stránke vyhľadávania. 

 1. V počítači prejdite na photos.google.com.
 2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia a posuňte zobrazenie na Spomienky.
 3. Vyberte Skryť ľudí a zvieratká.
 4. Vyberte fotky ľudí alebo zvieratiek, ktoré chcete skryť.
  • Ak chcete niekoho zobraziť, znova klepnite na príslušnú tvár.

Skrytie dátumu

Dôležité: Keď skryjete dátum, v nových spomienkach sa vám nebudú zobrazovať fotky odfotené v daný deň. 

 1. V počítači prejdite na photos.google.com.
 2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia a posuňte zobrazenie na Spomienky.
 3. Vyberte Skryť dátumy.
 4. Pridajte dátum fotiek, ktoré chcete skryť.
  • Ak chcete odstrániť skrytý dátum, vyberte Odstrániť Odstrániť.

Ako ovládať, či spomienky obsahujú diela

Môžete vybrať, ktoré typy diel chcete zobrazovať vo svojich spomienkach.
 1. V počítači prejdite na photos.google.com.
 2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia a posuňte zobrazenie na Spomienky.
 3. V sekcii Rozšírené vyberte, ktoré typy diel chcete zobrazovať vo svojich spomienkach.

Diela

Diela vytvorené pre vás sa zobrazia v posuvnom páse Spomienky. Vo výbere nedávnych fotiek sa môže zobraziť zvýraznenie farbou alebo film Rastú tak rýchlo ako samostatná spomienka. Môžete si vytvoriť aj vlastné diela, napríklad koláž, animáciu alebo film.

Ako skontrolovať, či bolo pre vás niečo vytvorené

 1. V počítači prejdite na photos.google.com.
 2. Keď kliknete do spomienky, zobrazia sa automaticky vygenerované diela.

Uloženie diel

Diela vytvorené pre vás, napríklad filmy alebo animácie, si môžete uložiť.

Ak si chcete uložiť diela z posuvného pása Spomienky, vyberte v dolnej časti požadovaného diela Uložiť. Uložené diela nájdete v zobrazení fotiek.

Vyhľadanie uložených diel

 1. V počítači prejdite na photos.google.com.
  • Na karte Fotky sa vaše uložené diela zobrazujú s ostatnými fotkami a videami.
 2. Ak chcete vyhľadať diela, ktoré ste si uložili, kliknite na Preskúmať.
 3. Dole v sekcii Diela kliknite na požadovaný typ diela alebo na Uložené diela.

Vytváranie diel

Z fotiek a videí si môžete vytvoriť vlastnú koláž, animáciu alebo film.

Ak chcete vytvoriť vlastné dielo:

 1. V počítači prejdite na photos.google.com.
 2. Vpravo kliknite na Utility.
 3. V sekcii Utility vyhľadajte možnosti vytvorenia animácie, koláže alebo filmu.

Súvisiace zdroje

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
105394
false