Vyhľadanie a správa odporúčaných spomienok

Fotky Google automaticky usporadúvajú vaše fotky a videá do časovej osi cenných okamihov. Spomienky si môžete prispôsobiť a zdieľať ich s inými.

Vyhľadanie odporúčaných spomienok

 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Fotky Fotky.
 2. Dole klepnite na Fotky.
 3. Hore klepnite na odporúčanú spomienku.
  • Ak chcete prejsť na ďalšiu alebo predchádzajúcu fotku, klepnite vpravo či vľavo alebo potiahnite doprava či doľava.
  • Ak chcete preskočiť na ďalšiu alebo predchádzajúcu spomienku, potiahnite nahor alebo nadol.
  • Ak chcete pozastaviť na určitej fotke, pridržte ju.
 4. Ak chcete ukončiť odporúčanú spomienku, klepnite vľavo hore na Zavrieť .

Tip: Odporúčané spomienky sa pravidelne aktualizujú. Môžete ich uložiť a neskôr nájsť v zobrazení Spomienky.

Zdieľanie odporúčanej spomienky

 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Fotky Fotky.
 2. Hore klepnite na spomienku v posuvnom páse odporúčaných spomienok.
 3. Dole klepnite na Zdieľať a potom Zdieľať spomienku a potom Zdieľať .
 4. Vyberte ľudí, s ktorými chcete odporúčanú spomienku zdieľať.
 5. Klepnite na Odoslať Odoslať.

Tip: Ak chcete odstrániť fotku alebo zmeniť názov spomienky ešte pred zdieľaním, kliknite na Upraviť.

Správa odporúčaných spomienok

Zmenou nastavení môžete ovládať, čo sa zobrazuje v posuvnom páse odporúčaných spomienok.

Určenie, ktoré spomienky chcete dostávať

Môžete vybrať typ spomienok, ktoré nájdete v posuvnom páse odporúčaných spomienok. Keď vyberiete aspoň jeden typ spomienok, nad mriežkou fotiek sa zobrazí posuvný pás odporúčaných spomienok.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Fotky.
 2. Vpravo hore klepnite na profilovú fotku alebo iniciálu svojho účtu a potom Nastavenia Fotiek Nastavenia.
 3. Klepnite na Predvoľby a potom Spomienky a potom Odporúčané spomienky.
 4. Vyberte typy spomienok, ktoré sa vám majú zobrazovať.

Skrytie ľudí

Dôležité: Keď niekoho skryjete, fotky s tvárou tejto osoby sa nebudú zobrazovať v posuvnom páse odporúčaných spomienok ani na vašej stránke vyhľadávania. Môže trvať až 24 hodín, kým sa zmena prejaví.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Fotky.
 2. Vpravo hore klepnite na profilovú fotku alebo iniciálu svojho účtu a potom Nastavenia Fotiek Nastavenia.
 3. Klepnite na Prispôsobenie a potom Spomienky a potom Skryť ľudí a zvieratká.
 4. Vyberte, koho chcete skryť.
  • Ak chcete, aby sa niekto začal opäť zobrazovať, znova klepnite na príslušnú tvár.

Skrytie dátumu

Dôležité: Keď skryjete dátum, v posuvnom páse odporúčaných spomienok sa vám nebudú zobrazovať fotky nasnímané v daný deň.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Fotky.
 2. Vpravo hore klepnite na profilovú fotku alebo iniciálu svojho účtu a potom Nastavenia Fotiek Nastavenia.
 3. Klepnite na Predvoľby a potom Spomienky a potom Skryť dátumy.
 4. Pridajte dátumy, ktoré chcete skryť.
  • Ak chcete vymazať skrytý dátum, klepnite na Odstrániť Odstrániť.

Určenie, či spomienky obsahujú diela

Môžete vybrať, ktoré typy diel chcete zobrazovať vo svojich spomienkach.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Fotky.
 2. Vpravo hore klepnite na profilovú fotku alebo iniciálu svojho účtu a potom Nastavenia fotiek Nastavenia a potom Predvoľby.
 3. Klepnite na Spomienky a potom Odporúčané spomienky a potom Diela.
 4. Vyberte typy diel, ktoré chcete nachádzať vo svojich spomienkach.

Správa upozornení na spomienky

Môžete určiť, aké upozornenia chcete dostávať, ak je k dispozícii nová spomienka alebo nové dielo.
 
 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Fotky.
 2. Vpravo hore klepnite na profilovú fotku alebo iniciálu svojho účtu a potom Nastavenia Fotiek Nastavenia.
 3. Klepnite na Predvoľby a potom Spomienky a potom Upozornenia.
 4. V sekcii Spomienky zapnite alebo vypnite možnosť zobrazovania spomienok z predchádzajúcich rokov, tematických spomienok alebo diel.

Ďalšie informácie o dielach

Diela vytvorené pre vás môžete nájsť v zobrazení Spomienky a posuvnom páse odporúčaných spomienok.

Kontrola, či pre vás bolo niečo vytvorené

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Fotky.
 2. Dole klepnite na Fotky.
 3. Diela budú prenesené na posuvný pás odporúčaných spomienok hore.

Uloženie diel

Diela vytvorené pre vás, napríklad filmy alebo animácie, si môžete uložiť.

Ak si chcete uložiť diela z posuvného pása odporúčaných spomienok, vyberte Uložiť. Uložené diela nájdete vo svojom zobrazení Fotky.

Nájdenie uložených diel

 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom Fotky Google Fotky.
  • V zobrazení Fotky nájdete svoje uložené diela s ďalšími fotkami a videami.
 2. Ak chcete vyhľadať diela, ktoré ste si uložili, klepnite dole na Hľadať .
 3. Dole v sekcii Diela klepnite na požadovaný typ diela alebo Všetky diela.

Vytváranie diel

Z fotiek a videí si môžete vytvoriť vlastnú koláž, animáciu alebo výberové video.

Ak chcete vytvoriť vlastné dielo:

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte Fotky Google Fotky.
 2. Dole klepnite na položky Knižnica a potom Pomôcky.
 3. Dole nájdete možnosti na vytvorenie animácie, koláže alebo výberového videa.

Súvisiace zdroje

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
7666413652690568921
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
105394