Vyhľadanie a správa odporúčaných spomienok

Fotky Google automaticky usporadúvajú vaše fotky a videá do časovej osi cenných okamihov. Spomienky si môžete prispôsobiť a zdieľať ich s inými.

Vyhľadanie odporúčaných spomienok

 1. V zariadení s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Dole klepnite na Fotky.
 3. Hore klepnite na odporúčanú spomienku.
  • Ak chcete prejsť na ďalšiu alebo predchádzajúcu fotku, klepnite vpravo či vľavo alebo potiahnite doprava či doľava.
  • Ak chcete preskočiť na ďalšiu alebo predchádzajúcu spomienku, potiahnite nahor alebo nadol.
  • Ak chcete spomienku pozastaviť na určitej fotke, pridržte ju.
 4. Ak chcete ukončiť odporúčanú spomienku, hore klepnite na Zavrieť .

Tip: Odporúčané spomienky sa pravidelne aktualizujú. Niektoré odporúčané spomienky môžete nájsť ako albumy v zobrazení Spomienky.

Vyhľadať zobrazenie Spomienky

Úprava odporúčaných spomienok

Dôležité: Všetky úpravy spomienky na posuvnom páse s odporúčanými spomienkami sa prejavia aj v albume v zobrazení Spomienky.

 1. V zariadení s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Na posuvnom páse s odporúčanými spomienkami klepnite na spomienku.
 3. Dole klepnite na miniatúru albumu a potom Viac Viac a potom Upraviť.
Úprava názvu odporúčanej spomienky

Ak upravíte názov ktorejkoľvek odporúčanej spomienky, názov sa zmení aj v zobrazení Spomienky. Ak chcete upraviť názov spomienky na posuvnom páse s odporúčanými spomienkami, postupujte takto:

 1. V zariadení s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Na posuvnom páse s odporúčanými spomienkami klepnite na spomienku.
 3. Dole klepnite na Viac Viac a potom Upraviť názov albumu.

Zdieľanie odporúčanej spomienky

 1. V zariadení s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Hore na posuvnom páse s odporúčanými spomienkami klepnite na spomienku.
 3. Dole klepnite na Zdieľať a potom Zdieľať spomienku a potom Zdieľať .
 4. Vyberte ľudí, s ktorými chcete odporúčanú spomienku zdieľať.
 5. Klepnite na Odoslať Odoslať.

Tip: Ak chcete odstrániť fotku alebo zmeniť názov spomienky ešte pred zdieľaním, kliknite na Upraviť.

Správa odporúčaných spomienok

Zmenou nastavení môžete ovládať, čo sa bude na posuvnom páse s odporúčanými spomienkami zobrazovať.

Dôležité: Zmeny týchto nastavení sa vzťahujú len na posuvný pás s odporúčanými spomienkami, nie na zobrazenie Spomienky. Ako upraviť spomienky

Určenie, ktoré spomienky chcete dostávať

Môžete vybrať typ spomienok, ktoré nájdete v posuvnom páse odporúčaných spomienok. Keď vyberiete aspoň jeden typ spomienok, nad mriežkou fotiek sa zobrazí posuvný pás odporúčaných spomienok.

 1. V zariadení s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Hore klepnite na profilovú fotku alebo iniciálu svojho účtu a potom Nastavenia Fotiek Nastavenia.
 3. Klepnite na Predvoľby a potom Spomienky a potom Odporúčané spomienky.
 4. Vyberte typy spomienok, ktoré sa vám majú zobrazovať.
Skrytie ľudí

Dôležité: Keď niekoho skryjete, fotky s tvárou tejto osoby sa nebudú zobrazovať v posuvnom páse odporúčaných spomienok ani na vašej stránke vyhľadávania. Môže trvať až 24 hodín, kým sa zmena prejaví.

 1. V zariadení s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Hore klepnite na profilovú fotku alebo iniciálu svojho účtu a potom Nastavenia Fotiek Nastavenia.
 3. Klepnite na Predvoľby a potom Spomienky a potom Skryť ľudí a zvieratká.
 4. Vyberte, koho chcete skryť.
  • Ak chcete niekoho zobraziť, znova klepnite na príslušnú tvár.
Skrytie dátumu

Dôležité: Keď skryjete dátum, v posuvnom páse odporúčaných spomienok sa vám nebudú zobrazovať fotky nasnímané v daný deň.

 1. V zariadení s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Hore klepnite na profilovú fotku alebo iniciálu svojho účtu a potom Nastavenia Fotiek Nastavenia.
 3. Klepnite na Predvoľby a potom Spomienky a potom Skryť dátumy.
 4. Pridajte dátumy, ktoré chcete skryť.
  • Ak chcete vymazať skrytý dátum, klepnite na Odstrániť Odstrániť.
Určenie, či spomienky obsahujú diela

Môžete vybrať, ktoré typy diel chcete zobrazovať vo svojich spomienkach.

 1. V zariadení s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Hore klepnite na profilovú fotku alebo iniciálu svojho účtu a potom Nastavenia Fotiek Nastavenia a potom Predvoľby.
 3. Klepnite na Spomienky a potom Odporúčané spomienky a potom Diela.
 4. Vyberte typy diel, ktoré chcete nachádzať vo svojich spomienkach.
Správa upozornení na spomienky
Môžete určiť, aké upozornenia chcete dostávať, keď budú k dispozícii nové spomienky alebo nové diela.
 
 1. V zariadení s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Hore klepnite na profilovú fotku alebo iniciálu svojho účtu a potom Nastavenia Fotiek Nastavenia.
 3. Klepnite na Predvoľby a potom Spomienky a potom Upozornenia.
 4. V sekcii Spomienky zapnite alebo vypnite možnosť zobrazovania spomienok z predchádzajúcich rokov, tematických spomienok alebo diel.
Skrytie odporúčanej spomienky
 1. V zariadení s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Na posuvnom páse s odporúčanými spomienkami klepnite na spomienku.
 3. Klepnite na Viac Viac a potom Skryť.
  • Ak chcete spomienku skryť: klepnite na Odstrániť túto spomienku.
  • Ak chcete skryť fotku v spomienke: klepnite na Odstrániť fotku z tejto spomienky.
  • Ak chcete skryť dátum zo všetkých spomienok: klepnite na Skryť tento dátum zo všetkých spomienok.
  • Ak chcete skryť ľudí a zvieratká zo všetkých spomienok: klepnite na Skryť ľudí a zvieratká.
Vytvorenie novej odporúčanej spomienky
Keď v zobrazení Spomienky vytvoríte nový album, výber tohto albumu sa môže zobraziť aj na posuvnom páse s odporúčanými spomienkami. Ako upraviť spomienky
Zmena dátumovej a časovej pečiatky

Keď fotíte v inom zariadení, dátum zobrazený vo Fotkách Google môže byť nesprávny. Ak sa vo vašich odporúčaných spomienkach zobrazuje nesprávny dátum, môžete zmeniť dátumovú a časovú pečiatku fotiek.

Dôležité: Keď zmeníte dátum a čas fotky, vo Fotkách Google sa bude zobrazovať aktualizovaný dátum a čas. Ak však fotku zdieľaním odošlete do iných aplikácií alebo si ju stiahnete, môže sa na nej zobrazovať pôvodný dátum a čas uložený vaším fotoaparátom.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Hore na posuvnom páse s odporúčanými spomienkami klepnite na spomienku.
 3. Dole klepnite na Viac Viac a potom Zobraziť deň.
 4. Klepnite na niektorú fotku.
 5. Hore klepnite na Viac Viac.
 6. Vedľa dátumovej a časovej pečiatky klepnite na Upraviť Upraviť.
 7. Vyberte nový dátum a čas.
 8. Klepnite na Uložiť.

Tipy:

 • Fotky nasnímané pred 4:00 sa zaraďujú do predchádzajúceho dňa.
 • Dátumové a časové pečiatky môžete v aplikácii Fotky Google zmeniť len pre zálohované fotky.

Ďalšie informácie o dielach

Diela vytvorené pre vás môžete nájsť v zobrazení Spomienky a posuvnom páse odporúčaných spomienok.

Kontrola, či pre vás bolo niečo vytvorené

 1. V zariadení s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Dole klepnite na Fotky.
 3. Diela sa presunú navrch na posuvný pás s odporúčanými spomienkami.

Uloženie diel

Diela vytvorené pre vás, napríklad výberové videá alebo animácie, si môžete uložiť.

Ak si chcete uložiť diela z posuvného pása odporúčaných spomienok, vyberte Uložiť. Uložené diela nájdete vo svojom zobrazení fotiek.

Nájdenie uložených diel

 1. V zariadení s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
  • V zobrazení Fotky nájdete svoje uložené diela s ďalšími fotkami a videami.
 2. Ak chcete vyhľadať diela, ktoré ste si uložili, klepnite dole na Hľadať .
 3. Dole v sekcii Diela klepnite na požadovaný typ diela alebo Všetky diela.

Vytváranie diel

Z fotiek a videí si môžete vytvoriť vlastnú koláž, animáciu alebo výberové video.

Vytvorenie vlastného diela:

 1. V zariadení s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Hore klepnite na Vytvoriť Vytvoriť.
 3. Tu nájdete možnosti na vytvorenie animácie, koláže alebo výberového videa.

Súvisiace zdroje

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka