مدیریت و تماشای خاطرات

«خاطرات» مجموعه‌ای از بهترین عکس‌ها و ویدیوهای شما از سال‌های پیش یا هفته‌های اخیر است. «خاطرات» در دستگاه‌های Android، ‏iPhone، و iPad دردسترس است. 

 

مشاهده خاطرات

 1. در iPhone یا iPad، برنامه Google Photos عکس‌ها را باز کنید؛
 2. در بالا، روی یکی از خاطرات ضربه بزنید؛
  • برای رفتن به عکس بعدی یا قبلی، در سمت راست یا چپ صفحه ضربه بزنید.

  • برای رد شدن به خاطره بعدی یا قبلی، صفحه را تند به راست یا چپ بکشید

  • برای توقف موقت یک عکس، آن را لمس کنید و نگه دارید.

تغییر تنظیمات

خاطره‌های دریافتی را کنترل کنید 

می‌توانید انواع خاطراتی را انتخاب کنید که می‌خواهید بالای جدول عکستان ببینید. فقط وقتی گردونه خاطرات در بالای جدول عکس ظاهر می‌شود که حداقل یک نوع خاطره انتخاب شده باشد. 
 1. در iPhone یا iPad، برنامه Google Photos عکس‌ها را باز کنید؛
 2. بالا سمت چپ، روی عکس نمایه حساب یا نام خود و سپس تنظیمات Photos تنظیماتو سپس خاطرات ضربه بزنید؛ 
 3. نمایش خاطرات را خاموش کنید. 

پنهان کردن افراد

 1. در iPhone یا iPad، برنامه Google Photos عکس‌ها را باز کنید؛
 2. بالا سمت چپ، روی عکس نمایه حساب یا نام خود و سپس تنظیمات Photos تنظیماتو سپس خاطرات ضربه بزنید؛ 
 3. روی پنهان کردن افراد و حیوانات خانگی ضربه بزنید؛
 4.  انتخاب کنید چه کسانی پنهان شوند؛ 
 5. روی تمام ضربه بزنید.

برای نشان دادن فردی، دوباره روی چهره او ضربه بزنید. 

پنهان کردن تاریخ

 1. در iPhone یا iPad، برنامه Google Photos عکس‌ها را باز کنید؛
 2. بالا سمت چپ، روی عکس نمایه حساب یا نام خود و سپس تنظیمات Photos تنظیماتو سپس خاطرات ضربه بزنید؛ 
 3. روی پنهان کردن تاریخ‌ها ضربه بزنید؛ 
 4. تاریخ‌هایی را که می‌خواهید پنهان شود اضافه کنید.

برای برداشتن تاریخ پنهان‌شده، روی «برداشتن» برداشتن ضربه بزنید.

کنترل اینکه آیا «خاطرات» شما آثار را دربرمی‌گیرد یا نه

می‌توانید انواع آثاری را انتخاب کنید که باید در خاطراتتان نمایش داده شوند.

 1. در iPhone یا iPad، برنامه Google Photos عکس‌ها را باز کنید؛
 2. در بالا سمت چپ، روی عکس نمایه حساب یا حرف اول نامتان و سپس تنظیمات Photos و سپس خاطرات ضربه بزنید؛ 
 3. روی پیشرفته ضربه بزنید؛
 4. نوع آثار را برای نمایش داده شدن در خاطره‌هایتان انتخاب کنید.

مدیریت اعلان‌های «خاطرات»

You control what notifications to receive when there is a new memory, or a new creation available to view.
 
 1. On your iPhone or iPad, open the Photos app عکس‌ها.
 2. At the top right, tap your account profile photo or initial و سپس Photos settings و سپس Memories
 3. Tap Manage memories notifications.
 4. Under Memories, turn on/off the toggle to receive Memories from previous years, themed memories or creations. 

آثار

آثار ساخته‌شده برای شما در گردونه «خاطرات» شما وارد خواهد شد. ممکن است در «عکس‌های برگزیده اخیر»، پاپ فیلتر رنگی یا فیلم «چقدر زود بزرگ شدند» را به‌شکل خاطره‌ای مستقل ببینید. می‌توانید آثار خودتان، مثل کلاژ، پویانمایی یا فیلم را هم بسازید. 

بررسی اینکه چیزی برایتان ایجاد شده است یا نه

 1. On your iPhone or iPad, open the Photos app عکس‌ها.
 2. At the bottom, tap Photos.
 3. Creations will arrive in your Memories carousel at the top.

ذخیره آثار

می‌توانید چیزهایی را که برای شما ایجاد شده است، مثل فیلم‌ها یا پویانمایی‌ها، ذخیره کنید؛

برای ذخیره آثار از گردونه «خاطرات»، «ذخیره» را در پایین آثار انتخاب کنید. آثار ذخیره‌شده در نمای عکس‌های شما ظاهر خواهد شد. 

پیدا کردن آثاری که ذخیره کردید:

 1. On your iPhone or iPad, open Google Photos عکس‌ها.
 2. Saved creations will appear in your Photos tab, with all of your other photos and videos. 
  • You can also search for creations you saved. 
 3. At the bottom, tap Search. 
 4. At the bottom, look for "Creations" and tap the type of creation you want, or tap All creations.

ساختن آثار

با عکس‌ها و ویدیوهایتان می‌توانید خودتان کلاژ، پویانمایی، یا فیلم بسازید. 

برای ساختن آثار خودتان:

 1. در iPhone یا iPad،‏ Google Photos را باز کنید؛
 2. در پایین، روی کتابخانه و سپس سازمان‌دهی ضربه بزنید؛
 3. در پایین، گزینه‌هایی را برای ایجاد «پویانمایی»، «کلاژ»، یا «فیلم» ببینید.
 
مفید بود؟
چگونه می‌توانیم آن را بهبود ببخشیم؟
iPhone و iPad Android