Επαναφορά φωτογραφιών και βίντεο που διαγράφηκαν πρόσφατα

Μπορείτε να επαναφέρετε φωτογραφίες και βίντεο που διαγράφηκαν πρόσφατα και βρίσκονται ακόμα στον κάδο. Δεν είναι δυνατή η επαναφορά των στοιχείων που έχουν διαγραφεί οριστικά.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο για τα οποία έχουν δημιουργηθεί αντίγραφα ασφαλείας παραμένουν στον κάδο για 60 ημέρες. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο για τα οποία δεν έχουν δημιουργηθεί αντίγραφα ασφαλείας παραμένουν στον κάδο για 30 ημέρες. Εάν λείπουν φωτογραφίες και βίντεο, ελέγξτε τον κάδο. Μάθετε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Ελέγξτε το αρχείο

Εάν το στοιχείο που λείπει είναι αρχειοθετημένο, μπορείτε να αναιρέσετε την αρχειοθέτησή του, έτσι ώστε να εμφανίζεται στη βιβλιοθήκη των Φωτογραφιών Google.

Μάθετε πώς μπορείτε να ελέγξετε τα αρχειοθετημένα στοιχεία και να αναιρέσετε την αρχειοθέτησή τους.

Ελέγξτε τον κάδο

Εάν η φωτογραφία ή το βίντεο που λείπει βρίσκεται στον κάδο, μπορείτε να το επαναφέρετε.

Εάν η φωτογραφία ή το βίντεο που λείπει δεν βρίσκεται στον κάδο, ίσως έχει διαγραφεί οριστικά. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαγραμμένες φωτογραφίες και βίντεο.

Επαναφορά φωτογραφιών και βίντεο

Σημαντικό: Μπορείτε να επαναφέρετε φωτογραφίες και βίντεο μόνο εάν βρίσκονται ακόμα στον κάδο.

 1. Σε συσκευή Android, ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες Google Φωτογραφίες.
 2. Στο κάτω μέρος, πατήστε Βιβλιοθήκη και μετά Κάδος Διαγραφή.
 3. Αγγίξτε παρατεταμένα τη φωτογραφία ή το βίντεο που θέλετε να επαναφέρετε.
  • Εάν η φωτογραφία ή το βίντεο δεν βρίσκεται στον κάδο, μπορεί να έχει διαγραφεί οριστικά.
 4. Στο κάτω μέρος, πατήστε Επαναφορά. Η φωτογραφία ή το βίντεο θα εμφανιστεί ξανά στα εξής σημεία:
  • Λευκώματα στα οποία βρισκόταν
  • Βιβλιοθήκη φωτογραφιών Google
  • Εφαρμογή Gallery του τηλεφώνου

Δεν είναι δυνατή η επαναφορά όλων των διαγραμμένων φωτογραφιών και βίντεο

Σημαντικό:

Εάν μια διαγραμμένη φωτογραφία ή βίντεο δεν εμφανίζεται στον κάδο, δεν μπορείτε να την επαναφέρετε. Δεν μπορείτε να επαναφέρετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο εάν:

 • Δεν έχει δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας για τη φωτογραφία ή το βίντεο και:
  • Σε συσκευή με Android 11 ή νεότερη έκδοση, έχουν περάσει περισσότερες από 30 ημέρες από τότε που μετακινήσατε το στοιχείο στον κάδο.
  • Διαγράψατε το στοιχείο οριστικά από την εφαρμογή Gallery της συσκευής σας.
 • Δημιουργήθηκε αντίγραφο ασφαλείας της φωτογραφίας ή του βίντεο και μετακινήθηκε στον κάδο πριν από περισσότερες από 60 ημέρες.
 • Μετακινήσατε το στοιχείο στον κάδο και, στη συνέχεια, αδειάσατε τον κάδο.
 • Διαγράψατε οριστικά το στοιχείο από τον κάδο.
Οι ρυθμίσεις αντιγράφου ασφαλείας είναι σημαντικές επειδή καθορίζουν πώς και πότε οι Φωτογραφίες Google δημιουργούν αντίγραφα ασφαλείας των στοιχείων σας. Για να βρείτε και να ανακτήσετε φωτογραφίες και βίντεο στο μέλλον, ενεργοποιήστε τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Μάθετε πώς μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

Εξακολουθούν να λείπουν φωτογραφίες ή βίντεο;

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού