Tìm kiếm theo người, sự vật và địa điểm trong ảnh

Tìm kiếm ảnh của bạn theo tiêu chí bất kỳ. Ví dụ: bạn có thể tìm kiếm: 

 • Đám cưới mà bạn tham dự vào mùa hè năm ngoái
 • Người bạn thân nhất
 • Thú cưng
 • Thành phố bạn yêu thích 

Quan trọng: Một số tính năng chưa có tại một số quốc gia, một số miền hoặc một số loại tài khoản.

Trước khi bạn bắt đầu

Hãy tải xuống và cài đặt ứng dụng Google Photos.

Tìm kiếm ảnh

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Tìm kiếm.
  • Cách tìm kiếm bằng văn bản:
   • Nhấn vào hộp tìm kiếm ở trên cùng rồi nhập nội dung bạn muốn tìm, ví dụ:
   • Thành phố New York
   • Tên hay biệt hiệu của người hoặc thú cưng (nếu bạn đã gắn nhãn)
  • Cách tìm kiếm bằng các danh mục đề xuất:
   • Bạn có thể khám phá các danh mục sau đây:
    • Người và thú cưng: tất cả ảnh và video về các mối quan hệ thân thiết của bạn
    • Địa điểm: bản đồ cho phép khám phá ảnh của bạn trong không gian thực
    • Sự vật: các đối tượng và khái niệm mà chúng tôi phát hiện được trong ảnh của bạn
   • Bạn cũng có thể cuộn xuống dưới cùng để tìm kiếm các mục thiết thực hơn, chẳng hạn như:
    • Ảnh chụp màn hình, ảnh tự chụp chân dung và video

Tìm ảnh của một người hoặc thú cưng rồi thêm tên

Để dễ dàng tìm kiếm và quản lý ảnh của mình hơn, bạn có thể gắn nhãn cho người hoặc thú cưng xuất hiện trong ảnh được nhóm bởi Google Photos.

Quan trọng: Tính năng này chưa có tại một số quốc gia, một số miền hoặc một số loại tài khoản.

Bước 1: Tìm ảnh của một người hoặc thú cưng

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Tìm kiếm.
 4. Bạn sẽ thấy một hàng khuôn mặt. Nhấn vào một khuôn mặt để xem ảnh có xuất hiện khuôn mặt đó.
  • Để xem các khuôn mặt khác, hãy nhấn vào Xem tất cả.

Nếu bạn không nhìn thấy một hàng khuôn mặt, thì tức là:

Bước 2: Gắn nhãn

 1. Ở đầu một nhóm khuôn mặt, hãy nhấn vào Thêm tên.
 2. Nhập tên hoặc biệt hiệu.

Bạn sẽ có thể tìm kiếm theo nhãn đó bằng hộp tìm kiếm. Chỉ bạn mới nhìn thấy nhãn khuôn mặt riêng tư đã chọn, ngay cả khi bạn chia sẻ những bức ảnh đó.

Bật hoặc tắt tính năng nhóm khuôn mặt

Bạn có thể dừng việc nhóm ảnh dựa trên những khuôn mặt xuất hiện trong ảnh.

Nếu tắt tính năng nhóm khuôn mặt, bạn sẽ xoá:

 • Các nhóm khuôn mặt trong tài khoản của bạn
 • Các mẫu khuôn mặt dùng để tạo các nhóm khuôn mặt đó
 • Các nhãn khuôn mặt mà bạn đã tạo

Tìm hiểu về chính sách giữ lại nhóm khuôn mặt của Google Photos.

Cách bật hoặc tắt tính năng nhóm khuôn mặt:

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ tài khoản hoặc tên viết tắt của bạn.
 4. Nhấn vào biểu tượng Cài đặt Photos sau đó Nhóm các khuôn mặt giống nhau.
 5. Bật hoặc tắt tính năng Nhóm khuôn mặt.
  • Để chỉ tắt tính năng nhóm khuôn mặt đối với ảnh thú cưng, hãy tắt mục Hiển thị thú cưng cùng với mọi người.

Mẹo nâng cao

Hợp nhất các nhóm khuôn mặt

Nếu khuôn mặt của cùng một người xuất hiện trong nhiều nhóm, thì bạn có thể hợp nhất các nhóm khuôn mặt đó.

 1. Gắn nhãn một trong các nhóm khuôn mặt bằng tên hoặc biệt hiệu.
 2. Chọn nhóm khuôn mặt khác trong số các nhóm đề xuất rồi gắn nhãn cho nhóm đó bằng tên hoặc biệt hiệu giống như trên.
 3. Khi bạn xác nhận tên hoặc biệt hiệu thứ hai, Google Photos sẽ hỏi xem bạn có muốn hợp nhất các nhóm khuôn mặt không.

Bạn cũng có thể nhận được đề xuất hợp nhất hai nhóm khuôn mặt. Nếu các khuôn mặt đó là của cùng một người, hãy nhấn vào .

Thay đổi hoặc xóa một nhãn

Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xoá nhãn của nhóm khuôn mặt.

 • Để thay đổi nhãn: Nhấn vào thư mục Mọi người sau đó biểu tượng Thêm sau đó Chỉnh sửa nhãn tên.
 • Để xoá nhãn: Nhấn vào thư mục Mọi người sau đó biểu tượng Thêm sau đó Xoá nhãn tên.
Xoá một nhóm khuôn mặt khỏi trang tìm kiếm

Nếu không muốn thấy một nhóm khuôn mặt nào đó trên trang tìm kiếm, bạn có thể xoá nhóm khuôn mặt đó.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Tìm kiếm.
 4. Bên cạnh hàng khuôn mặt, hãy nhấn vào Xem tất cả.
 5. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm sau đó Ẩn và hiển thị mọi người.
 6. Nhấn vào những khuôn mặt mà bạn muốn ẩn. Để hiển thị một khuôn mặt, hãy nhấn lại vào hộp đó.
 7. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Xong.
Xóa một ảnh hoặc video khỏi nhóm

Nếu thấy một ảnh không thuộc đúng nhóm, bạn có thể xóa ảnh đó khỏi nhóm.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Tìm kiếm.
 4. Chọn nhóm khuôn mặt mà bạn muốn xóa một nội dung nào đó.
 5. Nhấn vào biểu tượng Thêm sau đó Xóa kết quả.
 6. Chọn ảnh hoặc video bạn muốn xóa khỏi nhóm.
 7. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Xóa.

Mẹo: Nếu bạn xoá một ảnh hoặc video khỏi nhóm, thì thao tác này sẽ không xoá ảnh hoặc video đó khỏi thư viện Google Photos của bạn.

Thay đổi ảnh nổi bật
 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Tìm kiếm.
 3. Nhấn vào một nhóm khuôn mặt.
 4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm sau đó Thay đổi ảnh nổi bật.
 5. Chọn một ảnh để đặt làm ảnh nổi bật.
Tìm hiểu về các mẫu khuôn mặt

Quá trình nhóm khuôn mặt gồm 3 bước:

 1. Chúng tôi tìm xem có ảnh nào chứa khuôn mặt không.
 2. Nếu bạn bật tính năng nhóm khuôn mặt, thì hệ thống sẽ dùng các thuật toán để tạo các mẫu khuôn mặt theo số đại diện cho hình ảnh của các khuôn mặt, dự đoán điểm giống nhau giữa các hình ảnh khuôn mặt khác nhau và ước tính xem các hình ảnh khác nhau có đại diện cho cùng một khuôn mặt hay không.
 3. Những ảnh có khuôn mặt cực kỳ giống nhau có khả năng là của cùng một người sẽ được nhóm lại với nhau trong một nhóm khuôn mặt. Bạn có thể xoá ảnh khỏi một nhóm khuôn mặt bất cứ lúc nào nếu cho rằng ảnh đó đang nằm sai nhóm.

Bạn cũng có thể thêm nhãn tên hoặc biệt hiệu cho nhóm khuôn mặt.

Khi tính năng nhóm khuôn mặt đang bật, Google Photos cũng có thể thêm các ảnh vào một nhóm cụ thể dựa trên các đặc điểm khác. Nhóm này bao gồm những ảnh chụp trong thời gian gần nhau và phát hiện thấy một người mặc cùng một trang phục trên các ảnh khi khuôn mặt không hiển thị.

Nhóm khuôn mặt, nhãn khuôn mặt và chia sẻ

 • Theo mặc định, chỉ bạn mới thấy nhóm khuôn mặt và nhãn khuôn mặt trong tài khoản của bạn.
 • Nhóm khuôn mặt không được chia sẻ khi bạn chia sẻ ảnh.
 • Nhãn khuôn mặt chỉ dành riêng cho từng tài khoản và không được chia sẻ giữa các tài khoản.
 • Bạn có thể chọn gắn nhãn một nhóm khuôn mặt là "Tôi". Điều này sẽ giúp ứng dụng Google Photos của những người liên hệ nhận ra khuôn mặt bạn trong ảnh và nhận được đề xuất chia sẻ với bạn những ảnh có mặt bạn. Tìm hiểu cách gắn nhãn nhóm khuôn mặt.

Khi bạn bật tính năng nhóm khuôn mặt, thì chúng tôi biết rằng bạn muốn chúng tôi tạo mẫu cho các khuôn mặt xuất hiện trong ảnh của bạn. Những mẫu này có thể được coi là dữ liệu sinh trắc học ở một số khu vực tài phán.

Để xoá mẫu khuôn mặt, hãy tắt tính năng Nhóm khuôn mặt. Chúng tôi sẽ lưu trữ và sử dụng các mẫu khuôn mặt, nhóm khuôn mặt và nhãn khuôn mặt của bạn cho đến khi bạn xoá các dữ liệu đó hoặc tài khoản Google Photos của bạn không hoạt động trong hơn 2 năm. Tìm hiểu về chính sách giữ lại nhóm khuôn mặt của Google Photos.

Xóa, thêm hoặc thay đổi nhãn người và vật nuôi cho ảnh
Nếu Google Photos bỏ lỡ hoặc nhóm ảnh không đúng, bạn có thể thay đổi, xóa hoặc thêm ảnh vào nhóm khuôn mặt.
Bạn không dùng được tính năng này ở một số quốc gia.

Thay đổi nhóm khuôn mặt chứa ảnh

Bạn có thể thêm, xóa hoặc thay đổi nhãn khuôn mặt khi Google Photos gắn nhãn sai người hoặc vật nuôi.
 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Chọn một ảnh sau đó nhấn vào biểu tượng Thêm 더보기.
 3. Chuyển đến mục “Mọi người” rồi nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa.
 4. Xóa, thêm hoặc thay đổi nhãn:
  • Cách xóa nhãn: Trên nhãn khuôn mặt, hãy nhấn vào biểu tượng Xóa Xóa.
  • Cách thêm nhãn: Trong mục “Có thể thêm”, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm trên nhãn khuôn mặt. Sau đó, trong ảnh, hãy nhấn vào nhãn bạn muốn thêm hoặc nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm để tạo nhãn mới.
  • Cách thay đổi nhãn:
   1. Trên nhãn khuôn mặt, hãy nhấn vào biểu tượng Xóa Xóa.
   2. Trong mục “Có thể thêm”, trên nhãn khuôn mặt, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm.
   3. Chọn một nhãn khuôn mặt bạn muốn thêm.
 5. Nhấn vào Xong.

Trang liên quan

Không thể tìm thấy ảnh của bạn? Nhận trợ giúp tìm ảnh.

 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
105394
false
false