ค้นหาด้วยผู้คน สิ่งของ และสถานที่ในรูปภาพ

ค้นหาสิ่งต่างๆ ในรูปภาพ เช่น คุณจะค้นหาสิ่งต่อไปนี้ได้ 

 • งานแต่งงานที่ไปเมื่อฤดูร้อนที่แล้ว
 • เพื่อนซี้ที่สุดของคุณ
 • สัตว์เลี้ยง
 • เมืองที่คุณโปรดปราน 

สําคัญ: ฟีเจอร์บางรายการไม่มีให้บริการในบางประเทศ บางโดเมน หรือบัญชีบางประเภท

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป Google Photos

ค้นหารูปภาพ

 1. เปิดแอป Google Photos Photos ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 3. แตะค้นหาที่ด้านล่าง 
  • วิธีค้นหาด้วยข้อความ
   • แตะช่องค้นหาที่ด้านบนแล้วพิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา เช่น
   • เชียงใหม่
   • ชื่อหรือชื่อเล่น หากติดป้ายกำกับบุคคลหรือสัตว์เลี้ยงไว้
  • วิธีค้นหาด้วยคำแนะนำ
   • คุณจะสำรวจหมวดหมู่ต่อไปนี้ได้
    • บุคคลและสัตว์เลี้ยง: รูปภาพและวิดีโอทั้งหมดของคน (และสัตว์) ที่ใกล้ชิดของคุณ
    • สถานที่: แผนที่จะช่วยให้คุณสำรวจรูปภาพในพื้นที่ทางกายภาพได้
    • สิ่งของ: วัตถุทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมที่เราตรวจพบในรูปภาพของคุณ
   • นอกจากนี้คุณยังเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเพื่อใช้การค้นหาที่มีประโยชน์อื่นๆ ได้ อย่างเช่น
    • ภาพหน้าจอ เซลฟี และวิดีโอ

ค้นหารูปภาพของบุคคลหรือสัตว์เลี้ยงและใส่ชื่อ

หากต้องการให้ค้นหาและจัดการรูปภาพได้ง่ายๆ โปรดติดป้ายกำกับให้แก่บุคคลหรือสัตว์เลี้ยงที่ Google Photos จดจำได้

สำคัญ: ฟีเจอร์นี้ไม่มีให้บริการในบางประเทศ บางโดเมน หรือบัญชีบางประเภท

ขั้นตอนที่ 1: ค้นหารูปภาพของบุคคลหรือสัตว์เลี้ยง

 1. เปิดแอป Google Photos Photos ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 3. แตะค้นหาที่ด้านล่าง 
 4. คุณจะเห็นใบหน้าต่างๆ เรียงอยู่ในแถว หากต้องการดูรูปภาพของบุคคลหรือสัตว์เลี้ยงดังกล่าว ให้แตะที่ใบหน้า
  • หากต้องการดูใบหน้าเพิ่มเติม แตะดูทั้งหมด

หากไม่เห็นแถวใบหน้า อาจเกิดจากสาเหตุดังนี้

ขั้นตอนที่ 2: ติดป้ายกำกับ

 1. แตะเพิ่มชื่อที่ด้านบนของกลุ่มใบหน้า
 2. ป้อนชื่อหรือชื่อเล่น

คุณจะค้นหาโดยใช้ป้ายกำกับนั้นในช่องค้นหาได้ มีเพียงคุณเท่านั้นที่จะเห็นป้ายกำกับใบหน้าส่วนตัวที่เลือกไว้ แม้ว่าจะแชร์รูปภาพเหล่านั้นก็ตาม

ปิดหรือเปิดการจัดกลุ่มใบหน้า

คุณจะหยุดการจัดกลุ่มใบหน้าที่คล้ายกันในรูปภาพได้

หากปิดการจัดกลุ่มใบหน้า คุณจะลบสิ่งต่อไปนี้

 • กลุ่มใบหน้าในบัญชีของคุณ
 • รูปแบบใบหน้าที่ใช้สร้างกลุ่มใบหน้าเหล่านั้น
 • ป้ายกำกับใบหน้าที่สร้างไว้

หากต้องการปิดหรือเปิด ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอป Google Photos Photos ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 3. แตะรูปโปรไฟล์บัญชีหรือชื่อย่อของคุณที่ด้านขวาบน
 4. แตะการตั้งค่า Photos  จากนั้น จัดกลุ่มใบหน้าที่คล้ายกัน
 5. ปิดหรือเปิดการจัดกลุ่มใบหน้า
  • หากต้องการปิดการจัดกลุ่มใบหน้าเฉพาะของสัตว์เลี้ยงเท่านั้น ให้ปิดแสดงสัตว์เลี้ยงกับผู้คน

เคล็ดลับขั้นสูง

รวมกลุ่มใบหน้า

หากบุคคลหนึ่งอยู่ในกลุ่มมากกว่า 1 กลุ่ม คุณจะรวมกลุ่มเหล่านั้นได้

 1. ติดป้ายกำกับกลุ่มใบหน้ากลุ่มหนึ่งโดยใช้ชื่อหรือชื่อเล่น
 2. ติดป้ายกำกับกลุ่มใบหน้าอีกกลุ่มหนึ่งโดยใช้ชื่อหรือชื่อเล่นเดียวกัน โดยเลือกจากรายชื่อที่แนะนำ
 3. เมื่อยืนยันชื่อหรือชื่อเล่นที่สองแล้ว Google Photos จะถามว่าต้องการรวมกลุ่มใบหน้าหรือไม่

คุณอาจได้รับคำแนะนำให้รวมกลุ่มใบหน้า 2 กลุ่ม หากทั้ง 2 กลุ่มเป็นบุคคลเดียวกัน ให้แตะใช่

เปลี่ยนหรือนำป้ายกำกับออก

คุณแก้ไขหรือนำป้ายกำกับกลุ่มใบหน้าออกได้

 • วิธีเปลี่ยนป้ายกำกับ: แตะโฟลเดอร์บุคคล จากนั้น เพิ่มเติม จากนั้น แก้ไขป้ายกำกับชื่อ
 • วิธีนำป้ายกำกับออก: แตะโฟลเดอร์บุคคล จากนั้น เพิ่มเติม จากนั้น นำป้ายกำกับชื่อออก
นำกลุ่มใบหน้าออกจากหน้าค้นหา

หากไม่ต้องการเห็นกลุ่มใบหน้าบางกลุ่มในหน้าค้นหา คุณก็นำออกได้

 1. เปิดแอป Google Photos Photos ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 3. แตะค้นหาที่ด้านล่าง
 4. แตะดูทั้งหมดถัดจากแถวใบหน้า
 5. แตะเพิ่มเติม จากนั้น ซ่อนและแสดงผู้คนที่ด้านบนขวา
 6. แตะใบหน้าที่ต้องการซ่อน หากต้องการแสดงใบหน้า ให้แตะช่องดังกล่าวอีกครั้ง
 7. แตะเสร็จสิ้นที่ด้านขวาบน
นำรูปภาพหรือวิดีโอออกจากกลุ่ม

หากเห็นรูปภาพอยู่ผิดกลุ่ม คุณก็นำออกได้

 1. เปิดแอป Google Photos Photos ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 3. แตะค้นหาที่ด้านล่าง
 4. เลือกกลุ่มใบหน้าที่คุณต้องการนำรูปภาพหรือวิดีโอบางรายการออก
 5. แตะเพิ่มเติม จากนั้น นำผลลัพธ์ออก
 6. เลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่ต้องการนำออกจากกลุ่ม
 7. แตะนำออกที่ด้านขวาบน

เคล็ดลับ: การนำรูปภาพหรือวิดีโอออกจากกลุ่มจะไม่ลบรูปภาพหรือวิดีโอนั้นๆ ออกจากคลังภาพ Google Photos

เปลี่ยนรูปภาพเด่น
 1. เปิดแอป Google Photos Photos ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะค้นหาที่ด้านล่าง
 3. แตะกลุ่มใบหน้า
 4. แตะเพิ่มเติม จากนั้น เปลี่ยนรูปภาพเด่นที่ด้านบนขวา
 5. เลือกรูปภาพที่จะกำหนดให้เป็นรูปภาพเด่น
ดูข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบใบหน้า

การจัดกลุ่มใบหน้ามี 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • เราจะตรวจสอบว่ามีรูปภาพที่มีใบหน้าอยู่หรือไม่
 • หากฟีเจอร์การจัดกลุ่มใบหน้าเปิดอยู่ ระบบจะใช้โมเดลอัลกอริทึมเพื่อคาดการณ์ความคล้ายคลึงกันของรูปภาพต่างๆ และประเมินว่ารูปภาพ 2 ภาพมีใบหน้าเดียวกันหรือไม่
 • ระบบจะจัดกลุ่มรูปภาพที่มีแนวโน้มว่ามีใบหน้าเดียวกันเข้าด้วยกัน คุณนำรูปภาพที่คิดว่าอยู่ผิดกลุ่มออกจากกลุ่มได้เสมอ

เมื่อเปิดการจัดกลุ่มใบหน้า Google Photos อาจรวมรูปภาพบางรูปไว้ในกลุ่มโดยดูจากลักษณะอื่นๆ ด้วย ซึ่งรวมถึงรูปภาพที่ถ่ายในเวลาใกล้กันและตรวจพบคนสวมเสื้อผ้าชุดเดียวกันในหลายๆ ภาพ เมื่อมองไม่เห็นใบหน้า

กลุ่มใบหน้า ป้ายกำกับใบหน้า และการแชร์

 • ป้ายกำกับใบหน้าเป็นข้อมูลส่วนตัวสำหรับแต่ละบัญชี และจะไม่มีการแชร์ข้ามบัญชี
 • ระบบจะไม่แชร์กลุ่มใบหน้าเมื่อคุณแชร์รูปภาพ
 • โดยค่าเริ่มต้น มีคุณเท่านั้นที่เห็นกลุ่มใบหน้าและป้ายกำกับในบัญชีของคุณ
 • คุณจะเลือกติดป้ายกำกับกลุ่มใบหน้าเป็น "ฉัน" เพื่อช่วยให้แอป Google Photos ของผู้ที่คุณติดต่อจดจำใบหน้าคุณในรูปภาพง่ายขึ้นได้ วิธีนี้จะทำให้ผู้ติดต่อได้รับคำแนะนำให้แชร์รูปภาพที่มีคุณให้กับคุณ ดูวิธีติดป้ายกำกับกลุ่มใบหน้า

การเปิดการจัดกลุ่มใบหน้าจะเป็นการแจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการสร้างรูปแบบใบหน้าของคุณ

หากต้องการลบโมเดล ให้ปิดการจัดกลุ่มใบหน้า

นำออก เพิ่ม หรือเปลี่ยนป้ายกำกับของผู้คนและสัตว์เลี้ยงในรูปภาพ
หาก Google Photos จัดกลุ่มรูปภาพไว้ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง คุณก็เปลี่ยน นำออก หรือเพิ่มรูปภาพไปยังกลุ่มใบหน้าได้
ฟีเจอร์นี้ใช้ได้เฉพาะในบางประเทศ

เปลี่ยนกลุ่มใบหน้าของรูปภาพ

คุณจะเพิ่ม นำออก หรือเปลี่ยนป้ายกำกับใบหน้าได้ หาก Google Photos ติดป้ายกำกับบุคคลหรือสัตว์เลี้ยงไว้ไม่ถูกต้อง
 1. เปิดแอป Google Photos Photos ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. เลือกรูปภาพ จากนั้น แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม
 3. เลื่อนไปที่ "บุคคล" แล้วแตะแก้ไข แก้ไข
 4. นำออก เพิ่ม หรือเปลี่ยนป้ายกำกับ
  • หากต้องการนำป้ายกำกับออก: ให้แตะนำออก นำออก ที่ป้ายกำกับใบหน้า
  • หากต้องการเพิ่มป้ายกำกับ: ในส่วน "ใบหน้าที่เพิ่มได้" ให้แตะเพิ่ม เพิ่ม ที่ป้ายกำกับใบหน้า จากนั้นในรูปภาพ ให้แตะป้ายกำกับที่ต้องการเพิ่มหรือเลือกเพิ่ม เพิ่ม เพื่อสร้างป้ายกำกับใหม่
  • วิธีเปลี่ยนป้ายกำกับ
   1. แตะนำออก นำออก ที่ป้ายกำกับใบหน้า
   2. ในส่วน “ใบหน้าที่เพิ่มได้” ให้แตะเพิ่ม เพิ่ม ที่ป้ายกำกับ
   3. เลือกป้ายกำกับใบหน้าที่จะเพิ่ม
 5. แตะเสร็จสิ้น

หน้าที่เกี่ยวข้อง

หากไม่พบรูปภาพของคุณ ให้ขอความช่วยเหลือในการค้นหารูปภาพ

 
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
105394
false