Iskanje po osebah, stvareh in mestih na fotografijah

Na fotografijah poiščite kar koli. Iščete lahko na primer: 

 • poroko, ki ste se je udeležili prejšnje poletje,
 • najboljšega prijatelja ali prijateljico,
 • hišnega ljubljenčka,
 • najljubše mesto. 

Opomba: Posamezne funkcije v nekaterih državah niso na voljo. 

Pred začetkom

Prenesite in namestite aplikacijo Google Foto.

Iskanje fotografij

 1. V telefonu oziroma tabličnem računalniku Android odprite aplikacijo Google Foto Foto.
 2. Prijavite se v račun Google.
 3. V polje na vrhu vnesite, kar želite poiskati, na primer:
  • New York,
  • ime ali vzdevek, če ste označili osebe ali hišne ljubljenčke.

Iskanje fotografije osebe ali domačega ljubljenčka in uporaba oznake

Če želite lažje poiskati in upravljati fotografije, lahko osebam ali hišnim ljubljenčkom, ki jih Google Foto prepozna, dodelite oznako.

Opomba: Ta funkcija v nekaterih državah ni na voljo.

1. korak: Poiščite fotografije osebe ali hišnega ljubljenčka

 1. V telefonu oziroma tabličnem računalniku Android odprite aplikacijo Google Foto Foto.
 2. Prijavite se v račun Google.
 3. Na vrhu se dotaknite iskalne vrstice.
 4. Na seznamu zadnjih ali predlaganih poizvedb boste videli vrsto obrazov. Če želite videti fotografije, se dotaknite obraza.
  • Če želite videti več obrazov, se dotaknite ikone za naprej Naprej.

Če ne vidite vrste obrazov:

Nasvet: Če želite najti fotografije posamezne osebe brez iskanja, se dotaknite možnosti Albumi in nato Osebe.

2. korak: Dodelite oznako

 1. Na vrhu skupine obrazov se dotaknite možnosti Dodajte ime.
 2. Vnesite ime ali vzdevek.

Zdaj boste lahko iskali s to oznako v iskalnem polju. Zasebne oznake obrazov, ki jih izberete, boste videli samo vi, tudi če te fotografije delite z drugimi.

Nasvet: Če želite poiskati fotografije brez iskanja, se dotaknite Albumi. Na vrhu se lahko na primer dotaknete Osebe, Mesta ali Stvari.

Razvrščanje obrazov v skupine izklopite ali vklopite

Razvrščanje podobnih obrazov na fotografijah v skupine lahko izklopite.

Če izklopite razvrščanje obrazov v skupine, izbrišete tudi:

 • skupine obrazov v svojem računu,
 • modele obrazov, iz katerih so bile ustvarjene te skupine obrazov,
 • oznake obrazov, ki ste jih ustvarili.

Vklop in izklop:

 1. V telefonu oziroma tabličnem računalniku Android odprite aplikacijo Google Foto Foto.
 2. Prijavite se v račun Google.
 3. Dotaknite se ikone menija in nato Settings (Nastavitve) in nato Group similar faces (Razvrščanje podobnih obrazov v skupine).
 4. Razvrščanje obrazov v skupine izklopite ali vklopite.
  • Če želite izklopiti razvrščanje obrazov v skupine samo za hišne ljubljenčke, izklopite možnost Prikaz hišnih ljubljenčkov z ljudmi.

Dodatni nasveti

Združevanje skupin obrazov

Če je ista oseba v več kot eni skupini, ju lahko spojite.

 1. Označite eno od skupin obrazov z imenom ali vzdevkom.
 2. Označite drugo skupino obrazov z istim imenom ali vzdevkom, ki ga izberete s seznama predlogov.
 3. Ko boste potrdili drugo ime oziroma vzdevek, bo Google Foto vprašal, ali želite spojiti skupini obrazov.

Morda boste dobili tudi predlog za spojitev dveh skupin obrazov. Če gre za isto osebo, se dotaknite Yes (Da).

Sprememba ali odstranjevanje oznake

Oznake skupine obrazov lahko uredite ali odstranite.

 • Spreminjanje oznake: Dotaknite se ikone za več možnosti in nato Urejanje oznake imena.
 • Odstranjevanje oznake: Dotaknite se ikone za več možnosti in nato Odstranjevanje oznake imena.
Odstranitev skupine obrazov s strani za iskanje

Če določene skupine obrazov nočete videti na strani z rezultati iskanja, jo lahko odstranite.

 1. V telefonu oziroma tabličnem računalniku Android odprite aplikacijo Google Foto Foto.
 2. Prijavite se v račun Google.
 3. Na vrhu se dotaknite iskalne vrstice.
 4. Poleg vrstice obrazov se dotaknite ikone za naprej Naprej.
 5. Zgoraj desno se dotaknite ikone za več možnosti in nato, nato pa še Skrivanje in prikaz oseb.
 6. Dotaknite se obrazov, ki jih želite skriti. Ko obraz želite spet prikazati, se znova dotaknite polja.
 7. V zgornjem desnem kotu se dotaknite možnosti Done (Dokončano).
Odstranjevanje elementa iz skupine

Če vidite fotografijo, ki je v napačni skupini, jo lahko izločite.

 1. V telefonu oziroma tabličnem računalniku Android odprite aplikacijo Google Foto Foto.
 2. Prijavite se v račun Google.
 3. Na vrhu se dotaknite iskalne vrstice.
 4. Dotaknite se ikone za nadaljevanje Naprej.
 5. Izberite skupino obrazov, iz katere želite nekaj odstraniti.
 6. Dotaknite se ikone za več možnosti in nato Remove results (Odstrani rezultate).
 7. Izberite fotografije oziroma videoposnetke, ki jih želite odstraniti iz skupine.
 8. V zgornjem desnem kotu se dotaknite možnosti Remove (Odstrani).

Namig: Če element odstranite iz skupine, se s tem ne izbriše fotografija oziroma videoposnetek iz knjižnice storitve Google Foto.

Spreminjanje predstavljene fotografije
 1. V telefonu oziroma tabličnem računalniku Android odprite aplikacijo Google Foto Foto.
 2. Na vrhu se dotaknite iskalne vrstice.
 3. Poleg vrstice obrazov se dotaknite ikone za naprej Naprej.
 4. Dotaknite se skupine obrazov.
 5. Zgoraj desno se dotaknite ikone za več možnosti in nato Change feature photo (Spremeni predstavljeno fotografijo).
 6. Izberite fotografijo, ki naj bo predstavljena.
Več o modelih obrazov

Razvrščanje obrazov v skupine poteka v treh korakih:

 • Najprej zaznamo, ali je na kateri fotografiji obraz.
 • Če je vklopljena funkcija razvrščanja obrazov v skupine, se algoritemski modeli uporabljajo za napovedovanje podobnosti različnih slik in ocenijo, ali dve sliki predstavljata isti obraz.
 • Nazadnje so fotografije, ki verjetno predstavljajo isti obraz, razvrščene v isto skupino. Fotografijo iz skupine lahko vedno odstranite, če menite, da je v napačni skupini.

Če je vklopljeno razvrščanje obrazov v skupine, bo Google Foto morda vključil fotografije v določeno skupino glede na druge značilnosti. Tako lahko na primer vključi fotografije, ki so bile posnete v kratkih razmakih, ali če zazna, da oseba nosi ista oblačila na več fotografijah, tudi če obraz ni viden.

Skupine obrazov, oznake obrazov in deljenje

 • Oznake obrazov so zasebne za vsak račun posebej in se ne delijo z več računi.
 • Skupine obrazov se ne delijo, ko delite fotografije.
 • Skupine in oznake obrazov v vašem računu so privzeto vidne samo vam.
 • Skupino obrazov lahko označite kot »jaz« in tako omogočite aplikacijam Google Foto vaših stikov, da lažje prepoznajo vaš obraz na fotografijah. Tako stikom omogočate, da prejemajo predloge, naj fotografije vas delijo z vami. Preberite več o označevanju skupine obrazov.

S tem, ko vklopite razvrščanje obrazov v skupine, izražate svoje strinjanje, da želite ustvariti model svojega obraza.

Če želite modele obrazov izbrisati, izklopite Razvrščanje obrazov v skupine.

Odstranjevanje, dodajanje in spreminjanje oznak oseb in hišnih ljubljenčkov na fotografijah
Če Google Foto zgreši fotografijo ali jo dodeli v napačno skupino, lahko fotografijo zamenjate, odstranite ali dodate v skupino obrazov.
Ta funkcija ni na voljo v vseh državah.

Spreminjanje skupine obrazov, ki ji pripada fotografija

Oznako obraza lahko dodate, odstranite ali spremenite, ko Google Foto označi napačno osebo ali hišnega ljubljenčka.
 1. V telefonu oziroma tabličnem računalniku s sistemom Android odprite aplikacijo Google Foto Foto.
 2. Izberite fotografijo in nato in se dotaknite ikone menija Meni.
 3. Pomaknite se do razdelka »Osebe« in se dotaknite ikone za urejanje Urejanje.
 4. Odstranite, dodajte ali spremenite oznako:
  • Odstranjevanje oznake: Na oznaki obraza se dotaknite ikone za odstranjevanje Remove.
  • Dodajanje oznake: V možnosti »Na voljo za dodajanje« se pri oznaki obraza dotaknite ikone za dodajanje Dodaj. Nato se na fotografiji dotaknite oznake, ki jo želite dodati, ali izberite ikono za dodajanje Dodaj, da ustvarite novo oznako.
  • Spreminjanje oznake:
   1. Na oznaki obraza se dotaknite ikone za odstranitev Remove.
   2. V možnosti »Na voljo za dodajanje« se na ikoni obraza dotaknite ikone za dodajanje Dodaj.
   3. Izberite oznako obraza, ki jo želite dodati.
 5. Dotaknite se Dokončano.

Sorodna stran

Ne najdete svojih fotografij? Poiščite pomoč pri iskanju fotografij.

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?