Vyhľadávanie podľa ľudí, miest a vecí na fotkách

Na svojich fotkách môžete vyhľadávať čokoľvek. Môžete napríklad vyhľadať: 

 • svadbu, na ktorej ste boli minulé leto;
 • svojho najlepšieho priateľa alebo priateľku;
 • zvieratko;
 • svoje obľúbené mesto. 

Poznámka: Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách. 

Skôr ako začnete

Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu Fotky Google.

Vyhľadávanie na fotkách

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Photos.
 2. Prihláste sa do svojho účtu Google.
 3. Do poľa hore zadajte, čo chcete nájsť, napríklad:
  • New York;
  • meno alebo prezývku, ak ste označili ľudí alebo zvieratká.

Nájdenie fotiek osoby alebo zvieratka a použitie štítka

Ak chcete jednoduchšie spravovať a prehľadávať svoje fotky, môžete ľudí alebo zvieratká rozpoznané Fotkami Google označiť štítkom.

Poznámka: Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých krajinách.

1. krok: nájdenie fotiek osoby alebo zvieratka

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Photos.
 2. Prihláste sa do svojho účtu Google.
 3. Klepnite hore na vyhľadávací panel.
 4. V zozname nedávnych alebo navrhovaných vyhľadávaní sa zobrazí riadok tvárí. Ak chcete zobraziť fotky tváre, klepnite na ňu.
  • Ak chcete zobraziť viac tvárí, klepnite na Ďalej Ďalej.

Ak sa riadok tvárí nezobrazuje:

 • Funkcia nie je vo vašej krajine k dispozícii.
 • Vypli ste skupiny tvárí v nastaveniach. Ako zapnúť zoskupovanie tvárí
 • Neboli rozpoznané žiadne skupiny tvárí.

Tip: Ak chcete nájsť fotky osoby bez vyhľadávania, klepnite na Albumy a potom Ľudia.

2. krok: použitie štítka

 1. Hore v skupine tvárí klepnite na Pridať meno.
 2. Zadajte meno alebo prezývku.

Pomocou vyhľadávacieho poľa budete môcť vyhľadávať tváre s daným štítkom. Súkromné štítky tvárí, ktoré vyberiete, môžete vidieť len vy. Dokonca aj vtedy, ak tieto fotky zdieľate.

Tip: Ak chcete nájsť fotky bez vyhľadávania, klepnite na Albumy. Hore môžete klepnúť na položky ako Ľudia, Miesta alebo Veci.

Vypnutie alebo zapnutie zoskupovania tvárí

Zoskupovanie podobných tvárí na fotkách môžete zastaviť.

Ak vypnete zoskupovanie tvárí, odstránite tým:

 • skupiny tvárí vo svojom účte,
 • modely tvárí použité na vytvorenie daných skupín tvárí,
 • štítky tvárí, ktoré ste vytvorili.

Vypnutie alebo zapnutie zoskupovania:

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Photos.
 2. Prihláste sa do svojho účtu Google.
 3. Klepnite na ponuku a potom Nastavenia a potom Zoskupovať podobné tváre.
 4. Vypnite alebo zapnite Zoskupovanie tvárí.
  • Ak chcete vypnúť zoskupovanie tvárí iba pre zvieratká, vypnite Zobrazovať okrem ľudí aj zvieratká.

Rozšírené tipy

Kombinovanie skupín tvárí

Ak sa tá istá osoba vyskytuje vo viacerých skupinách, môžete tieto skupiny zlúčiť.

 1. Označte jednu zo skupín tvárí menom alebo prezývkou.
 2. Označte inú skupinu tvárí tým istým menom alebo prezývkou, ktoré vyberiete z návrhov.
 3. Keď potvrdíte druhé meno alebo prezývku, vo Fotkách Google sa zobrazí otázka, či chcete skupiny tvárí zlúčiť.

Môže sa vám tiež zobraziť návrh na zlúčenie dvoch skupín tvárí. Ak ide o tú istú osobu, klepnite na Áno.

Zmena alebo odstránenie štítka

Štítky skupín tvárí môžete upraviť alebo odstrániť.

 • Zmena štítka: Klepnite na Viac a potom Upraviť štítok s menom.
 • Odstránenie štítka: Klepnite na Viac a potom Odstrániť štítok s menom.
Odstránenie skupiny tvárí zo stránky vyhľadávania

Ak nechcete, aby sa na stránke vyhľadávania zobrazovala niektorá zo skupín tvárí, môžete ju odstrániť.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Photos.
 2. Prihláste sa do svojho účtu Google.
 3. Klepnite hore na vyhľadávací panel.
 4. Vedľa riadka tvárí klepnite na Ďalej Ďalej.
 5. Vpravo hore klepnite na Viac a potom Skryť a zobraziť ľudí.
 6. Klepnite na tváre, ktoré chcete skryť. (Ak chcete tvár zobraziť, znova klepnite na pole.)
 7. Vpravo hore klepnite na Hotovo.
Odstránenie položky zo skupiny

Ak zistíte, že je určitá fotka v nesprávnej skupine, môžete ju z nej odstrániť.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Photos.
 2. Prihláste sa do svojho účtu Google.
 3. Klepnite hore na vyhľadávací panel.
 4. Klepnite na Ďalej Ďalej.
 5. Vyberte skupinu tvárí, z ktorej chcete niečo odstrániť.
 6. Klepnite na Viac a potom Odstrániť výsledky.
 7. Vyberte fotky alebo videá, ktoré chcete odstrániť zo skupiny.
 8. Vpravo hore klepnite na Odstrániť.

Tip: Ak odstránite položku zo skupiny, fotka ani video sa tým neodstráni z knižnice Fotiek Google.

Zmena profilovej fotky
 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Photos.
 2. Klepnite hore na vyhľadávací panel.
 3. Vedľa riadka tvárí klepnite na Ďalej Ďalej.
 4. Klepnite na skupinu tvárí.
 5. Vpravo hore klepnite na Viac a potom Zmeniť profilovú fotku.
 6. Vyberte fotku a nastavte ju ako profilovú.
Ďalšie informácie o modeloch tvárí

Zoskupovanie tvárí prebieha v troch krokoch:

 • Zistíme, či sa na niektorej fotke nachádza tvár.
 • Ak je zapnutá funkcia zoskupovania tvárí, použijeme algoritmické modely, ktoré dokážu predvídať podobnosť rozličných fotiek a odhadnúť, či je na dvoch fotkách rovnaká tvár.
 • Fotky, na ktorých je pravdepodobne rovnaká tvár, sa zoskupia. Ak sa budete domnievať, že nejaká fotka je v nesprávnej skupine, môžete ju z nej kedykoľvek odstrániť.

Keď je zapnuté zoskupovanie tvárí, Fotky Google môžu do konkrétnej skupiny zahrnúť fotky aj na základe iných znakov. Ak napríklad nie je viditeľná tvár, môže ísť o fotky, ktoré boli odfotené krátko po sebe a na ktorých má určitá osoba rovnaké oblečenie.

Skupiny tvárí, štítky tvárí a zdieľanie

 • Štítky tvárí sú súkromné pre každý účet a medzi účtami sa nezdieľajú.
 • Skupiny tvárí sa pri zdieľaní fotiek nezdieľajú.
 • Skupiny tvárí a štítky tvárí vo svojom účte vidíte predvolene iba vy.
 • Niektorú skupinu tvárí môžete označiť štítkom Ja a pomôcť tak aplikácii Fotky Google vašich kontaktov, aby ľahšie spoznávala vašu tvár na fotkách. Vaše kontakty tak budú dostávať návrhy, aby s vami zdieľali fotky, na ktorých ste. Ako označiť skupinu tvárí štítkom

Keď je zapnuté zoskupovanie tvárí, dávate nám vedieť, že chcete vytvoriť model svojej tváre.

Ak chcete odstrániť modely, vypnite Zoskupovanie tvárí.

Odstránenie, pridanie alebo zmena označení ľudí a zvieratiek na fotkách
Ak sa Fotkám Google nepodarí zoskupiť fotku alebo ju zoskupia nesprávne, môžete fotku v skupine tvárí zmeniť, odstrániť, alebo ju do nej pridať.
Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých krajinách.

Zmena skupiny tvárí, do ktorej fotka patrí

Ak Fotky Google označia štítkom nesprávnu osobu alebo nesprávne zvieratko, môžete štítok tváre pridať, odstrániť alebo zmeniť.
 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google Fotky.
 2. Vyberte fotku a potom klepnite na ponuku Ponuka.
 3. Posuňte sa na položku Ľudia a klepnite na Upraviť Upraviť.
 4. Odstránenie, pridanie alebo zmena štítka:
  • Odstránenie štítka: Na štítku tváre klepnite na Odstrániť Remove.
  • Pridanie štítka: V časti „Tieto tváre je možné pridať“ klepnite na štítku tváre na Pridať Pridať. Potom na fotke klepnite na štítok, ktorý chcete pridať, alebo výberom položky Pridať Pridať vytvorte nový štítok.
  • Zmena štítka:
   1. Na štítku tváre klepnite na Odstrániť Remove.
   2. V časti „Tieto tváre je možné pridať“ klepnite na štítku tváre na Pridať Pridať.
   3. Vyberte štítok tváre, ktorý chcete pridať.
 5. Klepnite na Hotovo.

Súvisiaca stránka

Nemôžete nájsť svoje fotky? Získať pomoc s nájdením fotiek.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?