Vyhľadávanie podľa ľudí, miest a vecí na fotkách

Na svojich fotkách môžete vyhľadávať čokoľvek. Môžete napríklad vyhľadať: 

 • svadbu, na ktorej ste boli minulé leto;
 • svojho najlepšieho priateľa alebo priateľku;
 • zvieratko;
 • svoje obľúbené mesto. 

Poznámka: Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách. 

Skôr ako začnete

Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu Fotky Google.

Vyhľadávanie na fotkách

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google .
 2. Prihláste sa do svojho účtu Google. 
 3. Do poľa v hornej časti zadajte, čo chcete nájsť, napríklad:
  • New York;
  • meno alebo prezývku, ak ste označili ľudí alebo zvieratká.

Nájdenie fotiek osoby alebo zvieratka a použitie štítka

Ak chcete fotky jednoduchšie spravovať a vyhľadávať na nich, môžete ľudí alebo zvieratká rozpoznané Fotkami Google označiť štítkom. 

Poznámka: Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých krajinách. 

1. krok: nájdenie fotiek osoby alebo zvieratka

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google .
 2. Prihláste sa do svojho účtu Google. 
 3. V hornej časti klepnite na vyhľadávací panel. 
 4. V zozname nedávnych alebo navrhovaných vyhľadávaní sa zobrazí riadok tvárí. Klepnutím na tvár zobrazíte fotky, na ktorých sa nachádza. 
  • Ak chcete zobraziť viac tvárí, klepnite na ikonu Ďalej Ďalej.

Ak sa riadok tvárí nezobrazuje: 

Poznámka: Ak chcete nájsť fotky osoby bez vyhľadávania, klepnite na Albumy a potom Ľudia

2. krok: použitie štítka

 1. V hornej časti skupiny tvárí klepnite na položku Pridať meno
 2. Zadajte meno alebo prezývku.

Pomocou vyhľadávacieho poľa budete môcť vyhľadávať tváre s daným štítkom. Súkromné štítky tvárí, ktoré vyberiete, môžete vidieť len vy. Dokonca aj vtedy, ak tieto fotky zdieľate. 

Vypnutie alebo zapnutie zoskupovania tvárí 

Zoskupovanie podobných tvárí na fotkách môžete zastaviť.

Ak vypnete zoskupovanie tvárí, odstránite tým:

 • skupiny tvárí vo svojom účte,
 • modely tvárí použité na vytvorenie daných skupín tvárí,
 • štítky tvárí, ktoré ste vytvorili.

Vypnutie alebo zapnutie zoskupovania:

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google .
 2. Prihláste sa do účtu Google. 
 3. Klepnite na ponuku  a potom Nastavenia a potom Zoskupovať podobné tváre.
 4. Vypnite alebo zapnite zoskupovanie tvárí.
  • Ak chcete vypnúť zoskupovanie tvárí iba pre zvieratká, vypnite možnosť Zobrazovať okrem ľudí aj zvieratká.

Rozšírené tipy

Kombinovanie skupín tvárí

Ak sa tá istá osoba vyskytuje vo viacerých skupinách, môžete tieto skupiny zlúčiť.

 1. Označte jednu zo skupín tvárí menom alebo prezývkou.
 2. Označte inú skupinu tvárí tým istým menom alebo prezývkou, ktoré vyberiete z návrhov.
 3. Keď potvrdíte druhé meno alebo prezývku, vo Fotkách Google sa zobrazí otázka, či chcete skupiny tvárí zlúčiť.

Môže sa tiež zobraziť návrh na zlúčenie dvoch skupín tvárí. Ak ide o tú istú osobu, klepnite na položku Áno

Zmena alebo odstránenie štítka

Štítky skupín tvárí môžete upraviť alebo odstrániť. 

 • Zmena štítka: Klepnite na ikonu Viac  a potom Upraviť štítok s názvom.
 • Odstránenie štítka: Klepnite na ikonu Viac  a potom Odstrániť štítok s názvom.
Odstránenie skupiny tvárí zo stránky vyhľadávania

Ak nechcete, aby sa na stránke vyhľadávania zobrazovala niektorá zo skupín tvárí, môžete ju odstrániť.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google .
 2. Prihláste sa do svojho účtu Google. 
 3. V hornej časti klepnite na vyhľadávací panel.
 4. Vedľa riadka tvárí klepnite na ikonu Ďalej Ďalej.
 5. Vpravo hore klepnite na ikonu Viac  a potom Skryť či zobraziť ľudí.
 6. Klepnite na tváre, ktoré chcete skryť. (Ak chcete tvár zobraziť, znova klepnite na pole.) 
 7. Vpravo hore klepnite na položku Hotovo.
Odstránenie položky zo skupiny

Ak zistíte, že určitá fotka je v nesprávnej skupine, môžete ju z nej odstrániť.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Fotky Google .
 2. V hornej časti klepnite na vyhľadávacie pole.
 3. Klepnite na ikonu Ďalej a potom.
 4. Vyberte skupinu tvárí, z ktorej chcete niečo odstrániť.
 5. Klepnite na ikonu Viac  a potom Odstrániť výsledky
 6. Vyberte fotky alebo videá, ktoré chcete odstrániť zo skupiny.
 7. Vpravo hore klepnite na položku Odstrániť

Poznámka: Ak odstránite položku zo skupiny, fotka ani video sa tým neodstráni z knižnice Fotiek Google.

Ďalšie informácie o modeloch tvárí

Zoskupovanie tvárí prebieha v troch krokoch:

 • Najskôr zistíme, či sa na niektorej fotke nachádza tvár.
 • Následne, ak je zapnutá funkcia zoskupovania tvárí, použijeme algoritmické modely, ktoré dokážu predvídať podobnosť rozličných fotiek a odhadnúť, či je na dvoch fotkách rovnaká tvár.
 • Nakoniec sa fotky, na ktorých je pravdepodobne rovnaká tvár, zoskupia. Ak sa budete domnievať, že je nejaká fotka v nesprávnej skupine, môžete ju kedykoľvek odtiaľ odstrániť.

Ak zapnete zoskupovanie tvárí, Fotky Google môžu do konkrétnej skupiny zahrnúť fotky aj na základe iných charakteristík. Patria sem informácie o tom, že fotky boli odfotené krátko po sebe, alebo zistenie, že určitá osoba má na viacerých fotkách rovnaké oblečenie, ak tvár nie je viditeľná.

Skupiny tvárí, štítky tvárí a zdieľanie

 • Štítky tvárí sú súkromné pre každý účet a medzi účtami sa nezdieľajú.
 • Skupiny tvárí sa pri zdieľaní fotiek nezdieľajú.
 • Skupiny tvárí a štítky tvárí vo svojom účte predvolene vidíte iba vy.
 • Môžete sa rozhodnúť označiť skupinu tvárí štítkom Ja a pomôcť aplikácii Fotky Google vašich kontaktov jednoduchšie rozpoznať vašu tvár na fotkách. Vaše kontakty tak budú dostávať návrhy, aby s vami zdieľali fotky, na ktorých ste. Ako označiť skupinu tvárí štítkom

Keď je zapnuté zoskupovanie tvárí, dávate nám vedieť, že chcete vytvoriť model svojej tváre.

Ak chcete modely odstrániť, vypnite zoskupovanie tvárí.

Súvisiaca stránka

Nemôžete nájsť svoje fotky? Získať pomoc s nájdením fotiek.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?