Wyszukiwanie osób, rzeczy i miejsc na zdjęciach

Na swoich zdjęciach możesz wyszukiwać różne rzeczy, na przykład: 

 • wesele kogoś z rodziny,
 • przyjaciela,
 • zwierzę,
 • ulubione miasto. 

Ważne: pewne funkcje są niedostępne w przypadku niektórych krajów, domen i typów kont.

Wyszukiwanie zdjęć

 1. Na komputerze otwórz stronę photos.google.com/search.
 2. W polu u góry wpisz, czego szukasz, na przykład:
  • Gdańsk;
  • imię i nazwisko lub pseudonim osoby, która została oznaczona etykietą (albo imię oznaczonego zwierzęcia).

Znajdowanie zdjęcia osoby lub zwierzęcia i dodawanie nazwy

Aby ułatwić wyszukiwanie zdjęć i zarządzanie nimi, możesz przypisać etykiety osobom i zwierzętom rozpoznawanym przez Zdjęcia Google.

Ważne: ta funkcja jest niedostępna w przypadku niektórych krajów, domen i typów kont.

Krok 1. Znajdź zdjęcia z daną osobą lub zwierzęciem

 1. Na komputerze otwórz stronę photos.google.com/people.
 2. Kliknij daną twarz, aby zobaczyć zdjęcia z tą osobą lub zwierzęciem.

Jeśli nie widzisz rzędu twarzy:

Wskazówka: aby znaleźć zdjęcia określonej osoby bez wyszukiwania, kliknij Przeglądaj a potem Osoby i zwierzęta.

Krok 2. Dodaj nazwę

 1. Nad grupą twarzy kliknij Dodaj nazwę.
 2. Wpisz imię i nazwisko lub pseudonim.

Gdy wpiszesz tę nazwę w polu wyszukiwania, możesz wyszukać oznaczone nią zdjęcia. Prywatne etykiety są widoczne tylko dla Ciebie, nawet jeśli udostępnisz zdjęcia.

Wskazówka: aby znaleźć zdjęcia bez wyszukiwania, kliknij Przeglądaj. U góry możesz klikać elementy takie jak Osoby, Miejsca lub Rzeczy.

Włączanie i wyłączanie grupowania według twarzy

Możesz wyłączyć grupowanie podobnych twarzy na zdjęciach.

Wyłączenie grupowania według twarzy powoduje usunięcie:

 • grup twarzy na Twoim koncie,
 • modeli twarzy używanych do tworzenia tych grup,
 • utworzonych przez Ciebie etykiet twarzy.

Aby włączyć lub wyłączyć grupowanie według twarzy:

 1. Na komputerze otwórz photos.google.com/settings.
 2. Kliknij Pokaż więcej Strzałka w dół obok opcji „Grupuj podobne twarze”.
 3. Włącz lub wyłącz Grupowanie według twarzy.
  • Aby wyłączyć grupowanie według twarzy tylko dla zwierząt, wyłącz opcję Pokazuj osoby ze zwierzętami.

Wskazówki zaawansowane

Zmienianie i usuwanie etykiet

Etykiety grup twarzy możesz edytować i usuwać.

 • Aby zmienić etykietę: kliknij folder Osoby a potem Więcej  a potem Edytuj etykietę nazwy.
 • Aby usunąć etykietę: kliknij folder Osoby a potem Więcej  a potem Usuń etykietę nazwy.
Łączenie grup twarzy

Jeśli jakaś osoba znajduje się w więcej niż jednej grupie, możesz je scalić.

 1. Oznacz jedną z grup twarzy imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem.
 2. Oznacz inną grupę twarzy tą samą etykietą, wybierając ją z listy sugestii.
 3. Gdy potwierdzisz drugą etykietę, Zdjęcia Google zapytają, czy chcesz scalić grupy twarzy.

Możesz też otrzymać sugestię scalenia dwóch grup twarzy. Jeśli zawierają one zdjęcia tej samej osoby, kliknij Tak.

Usuwanie grupy twarzy ze strony wyszukiwania

Jeśli nie chcesz widzieć danej grupy twarzy na stronie wyszukiwania, możesz ją usunąć.

 1. Na komputerze otwórz stronę photos.google.com/people.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Pokazuj i ukrywaj twarze.
 3. Kliknij twarz, którą chcesz ukryć. Aby pokazać daną twarz, ponownie kliknij to pole.
 4. W prawym górnym rogu kliknij Gotowe.
Usuwanie elementu z grupy

Jeśli zauważysz, że jakieś zdjęcie trafiło do nieodpowiedniej grupy, możesz je stamtąd usunąć.

 1. Na komputerze otwórz stronę photos.google.com/people.
 2. Kliknij grupę twarzy, z której chcesz coś usunąć.
 3. Kliknij Więcej  a potem Usuń wyniki.
 4. Wybierz zdjęcia i filmy, które chcesz usunąć z grupy.
 5. U góry kliknij Usuń.

Wskazówka: usunięcie elementu z grupy nie spowoduje faktycznego usunięcia zdjęcia ani filmu z biblioteki Zdjęć Google.

Zmienianie głównego zdjęcia
 1. Na komputerze otwórz stronę photos.google.com/people.
 2. Kliknij grupę twarzy.
 3. Kliknij Więcej  a potem Zmień zdjęcie tej osoby.
 4. Wybierz zdjęcie, które ma być zdjęciem głównym.
Informacje o modelach twarzy

Grupowanie według twarzy odbywa się w 3 krokach:

 1. Sprawdzamy, czy na zdjęciu znajduje się twarz.
 2. Jeśli funkcja grupowania twarzy jest włączona, przy użyciu modeli algorytmicznych oceniamy podobieństwo różnych obrazów i ustalamy, czy dwa obrazy przedstawiają tę samą twarz.
 3. Zdjęcia, które prawdopodobnie przedstawiają tę samą twarz, są grupowane. Jeśli uważasz, że zdjęcie znajduje się w niewłaściwej grupie, możesz je z niej usunąć.

Gdy włączysz grupowanie według twarzy, Zdjęcia Google mogą też dołączać do danej grupy fotografie spełniające inne kryteria. Obejmuje to na przykład zdjęcia zrobione w niedługim okresie albo zawierające osobę w podobnych ubraniach, nawet jeśli twarze nie są widoczne.

Etykiety i grupy twarzy oraz udostępnianie

 • Etykiety twarzy są prywatne dla każdego konta i nie są nikomu udostępniane.
 • Grupy twarzy nie są udostępniane, gdy udostępniasz zdjęcia.
 • Domyślnie etykiety i grupy twarzy na Twoim koncie są widoczne tylko dla Ciebie.
 • Możesz oznaczyć grupę twarzy etykietą „Ja”, by aplikacje Zdjęcia Google zainstalowane u osób z Twoich kontaktów mogły rozpoznawać Cię na zdjęciach. Dzięki temu osoby te będą otrzymywać sugestie udostępnienia Ci zdjęć, na których się znajdujesz. Dowiedz się, jak oznaczyć etykietą grupę twarzy

Gdy włączasz grupowanie według twarzy, informujesz nas, że chcesz zrobić model swojej twarzy.

Aby usunąć modele twarzy, wyłącz Grupowanie według twarzy.

Usuwanie, dodawanie oraz zmienianie etykiet osób i zwierząt na swoich zdjęciach
Jeśli Zdjęcia Google pominą zdjęcie lub przypiszą je do nieprawidłowej grupy twarzy, możesz usunąć, dodać lub zmienić etykietę.
Ta funkcja jest niedostępna w niektórych krajach.

Zmienianie grupy twarzy, do której należy zdjęcie

Gdy Zdjęcia Google oznaczą niewłaściwą osobę lub zwierzę, możesz dodać, usunąć lub zmienić etykietę twarzy.
 1. Na komputerze otwórz photos.google.com.
 2. Wybierz zdjęcie.
 3. Kliknij Informacje Informacje.
 4. Przewiń stronę do sekcji „Osoby” i kliknij Edytuj Edytuj.
 5. Usuń, dodaj lub zmień etykietę:
  • Aby usunąć etykietę: kliknij na niej Usuń Usuń.
  • Aby dodać etykietę: w sekcji „Do dodania” kliknij Dodaj Dodaj na etykiecie twarzy. Następnie na zdjęciu kliknij etykietę, którą chcesz dodać, lub wybierz Dodaj Dodaj, aby utworzyć nową etykietę.
  • Aby zmienić etykietę:
   1. Na etykiecie twarzy kliknij Usuń Usuń.
   2. W sekcji „Do dodania” na etykiecie twarzy kliknij Dodaj Dodaj.
   3. Wybierz etykietę twarzy do dodania.
 6. Kliknij Gotowe.

Powiązana strona

Nie możesz znaleźć swoich zdjęć? Skorzystaj z pomocy

 
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
105394
false