Pretraživanje prema osobama, stvarima i mjestima na fotografijama

Pretražite bilo što na fotografijama. Na primjer, možete pretražiti sljedeće: 

 • vjenčanje na koje ste išli prošlog ljeta
 • najboljeg prijatelja
 • ljubimca
 • omiljeni grad. 

Važno: neke značajke nisu dostupne u svim zemljama, na svim domenama ili svim vrstama računa.

Prije početka

Preuzmite i instalirajte aplikaciju Google fotografije.

Pretraživanje fotografija

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google fotografije Fotografije.
 2. Prijavite se na Google račun.
 3. Pri dnu dodirnite Pretraži. 
  • Za pretraživanje prema tekstu:
   • Dodirnite okvir za pretraživanje pri vrhu i unesite željeni pojam, na primjer:
   • grad New York
   • ime ili nadimak, ako ste označili ljude ili kućne ljubimce
  • Za pretraživanje pomoću prijedloga:
   • Možete istražiti kategorije za:
    • Osobe i kućne ljubimce: sve fotografije i videozapisi onih koji su vam najbliži
    • Mjesta: karta vam omogućuje istraživanje fotografija u fizičkom prostoru
    • Stvari: predmeti i koncepti koje smo otkrili na vašim fotografijama
   • Možete se i pomaknuti na dno za više korisnih pretraživanja, na primjer:
    • Snimke zaslona, selfieji i videozapisi

Pronađite fotografije osobe ili ljubimca i dodajte ime

Da biste jednostavnije pretraživali fotografije i upravljali njima, možete primijeniti oznake na ljude ili ljubimce koje prepoznaju Google fotografije.

Važno: ta značajka nije dostupna u svim zemljama, na svim domenama ili svim vrstama računa.

1. korak: traženje fotografija osobe ili ljubimca

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google fotografije Fotografije.
 2. Prijavite se na Google račun.
 3. Pri dnu dodirnite Pretraživanje
 4. Vidjet ćete redak s licima. Da biste vidjeli fotografije na kojima se lice prikazuje, dodirnite ga.
  • Da biste vidjeli više lica, dodirnite Prikaži sve.

Ako se redak s licima ne prikazuje:

2. korak: primjena oznake

 1. Pri vrhu grupe lica dodirnite Dodaj ime
 2. Unesite ime ili nadimak.

Sada možete pretraživati unosom oznake u okvir za pretraživanje. Samo vi možete vidjeti privatne oznake lica koje ste odabrali, čak i ako podijelite fotografije.

Uključivanje ili isključivanje grupiranja lica

Grupiranje sličnih lica na fotografijama možete zaustaviti.

Ako isključite grupiranje lica, izbrisat ćete sljedeće:

 • grupe lica na računu
 • modele lica koje ste koristili za izradu tih grupa lica
 • oznake lica koje ste izradili.

Da biste isključili ili uključili grupiranje lica:

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google fotografije Fotografije.
 2. Prijavite se na Google račun.
 3. U gornjem desnom kutu dodirnite profilnu sliku ili inicijale računa.
 4. Dodirnite postavke Fotografija a zatim Grupiraj slična lica.
 5. Uključite ili isključite Grupiranje lica.
  • Da biste isključili grupiranje lica samo za ljubimce, isključite opciju Prikaži ljubimce s osobama.

Napredni savjeti

Kombiniranje grupa lica

Ako se ista osoba prikazuje u više grupa, možete ih spojiti.

 1. Označite jednu grupu lica imenom ili nadimkom.
 2. Označite drugu grupu lica istim imenom ili nadimkom odabirom iz prijedloga.
 3. Nakon što potvrdite drugo ime ili nadimak, Google fotografije će vas pitati želite li spojiti grupe lica.

Možete i primiti prijedlog za spajanje dviju grupa lica. Ako se radi o istoj osobi, dodirnite Da.

Promjena ili uklanjanje oznake

Oznake grupa lica možete urediti ili ukloniti.

 • Za promjenu oznake: dodirnite mapu Osobe a zatim Više a zatim Uredi naziv oznake.
 • Za uklanjanje oznake: dodirnite mapu Osobe a zatim Više a zatim Ukloni naziv oznake.
Uklanjanje grupe lica sa stranice za pretraživanje

Ako ne želite da se određena grupa lica prikazuje na vašoj stranici za pretraživanje, možete je ukloniti.

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google fotografije Fotografije.
 2. Prijavite se na Google račun.
 3. Pri dnu dodirnite Pretraži.
 4. Pored retka s licima dodirnite Prikaži sve.
 5. U gornjem desnom kutu dodirnite Više a zatim Sakrij i prikaži osobe.
 6. Dodirnite lica koja želite sakriti. Da biste prikazali lice, ponovno dodirnite okvir.
 7. U gornjem desnom kutu dodirnite Gotovo.
Uklanjanje stavke iz grupe

Ako uočite fotografiju u pogrešnoj grupi, možete je ukloniti.

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google fotografije Fotografije.
 2. Prijavite se na Google račun.
 3. Pri dnu dodirnite Pretraži.
 4. Odaberite grupu lica iz koje želite ukloniti stavku.
 5. Dodirnite Više a zatim Ukloni rezultate.
 6. Odaberite fotografije ili videozapise koje želite ukloniti iz grupe.
 7. U gornjem desnom kutu dodirnite Ukloni.

Napomena: ako uklonite stavku iz grupe, time nećete izbrisati fotografiju ili videozapis iz zbirke Google fotografija.

Promjena istaknute fotografije
 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google fotografije Fotografije.
 2. Pri dnu dodirnite Pretraži.
 3. Dodirnite grupu lica.
 4. U gornjem desnom kutu dodirnite Više a zatim Promijeni istaknutu fotografiju.
 5. Odaberite fotografiju koju želite postaviti kao istaknutu.
Saznajte više o modelima lica

Grupiranje lica sastoji se od tri koraka:

 • Utvrđujemo nalazi li se lice na fotografiji.
 • Ako je značajka grupiranja lica uključena, tada se pomoću algoritamskih modela predviđa sličnost različitih slika i procjenjuje sadrže li dvije slike isto lice.
 • Fotografije koje vjerojatno sadrže isto lice grupiraju se zajedno. Fotografiju uvijek možete ukloniti iz grupe ako smatrate da se nalazi u pogrešnoj grupi.

Ako je grupiranje lica uključeno, Google fotografije mogu uvrstiti fotografije i u drugu grupu na temelju drugih karakteristika. To uključuje fotografije koje su snimljene u bližem vremenskom razdoblju i fotografije na kojima osoba nosi istu odjeću, a njezino lice nije vidljivo.

Grupiranje lica, oznake lica i dijeljenje

 • Oznake lica privatne su za svaki račun i ne dijele se na svim računima.
 • Grupe lica ne dijele se prilikom dijeljenja fotografija.
 • Prema zadanim postavkama, grupe i oznake lica na vašem računu vidite samo vi.
 • Grupu lica možete označiti kao "Ja" i pomoći kontaktima da prepoznaju vaše lice na fotografijama u aplikaciji Google fotografije. Tako ćete kontaktima omogućiti da primaju prijedloge o tome da s vama podijele fotografije na kojima se prikazujete. Saznajte kako označiti grupu lica.

Ako je grupiranje lica uključeno, potvrđujete da smijemo napraviti model vašeg lica.

Da biste izbrisali modele, isključite Grupiranje lica.

Uklonite, dodajte ili promijenite oznake osoba i kućnih ljubimaca na svojim fotografijama
Ako Google fotografije pogrešno grupiraju fotografiju, možete je promijeniti, ukloniti iz grupe lica ili dodati u nju.
Ta značajka nije dostupna u svim zemljama.

Promijenite grupu lica kojoj fotografija pripada

Možete dodati, ukloniti ili promijeniti oznaku lica kada Google fotografije označe pogrešnu osobu ili ljubimca.
 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google fotografije Fotografije.
 2. Odaberite fotografiju a zatim dodirnite Više 더보기.
 3. Pomaknite se na oznaku "Osobe" i dodirnite Uredi Uredi.
 4. Uklonite, dodajte ili promijenite oznaku:
  • Uklanjanje oznake: na oznaci lica dodirnite Ukloni Remove.
  • Dodavanje oznake: u odjeljku "Dostupno za dodavanje" dodirnite Dodaj Dodaj na oznaci lica. Zatim na fotografiji dodirnite oznaku za dodavanje ili odaberite Dodaj Dodaj da biste izradili novu oznaku.
  • Promjena oznake:
   1. Na naljepnici lica dodirnite Ukloni Remove.
   2. U odjeljku "Dostupno za dodavanje" na oznaci lica dodirnite Dodaj Dodaj.
   3. Odaberite oznaku lica koju želite dodati.
 5. Dodirnite Gotovo.

Povezana stranica

Ne možete pronaći svoje fotografije? Pronađite pomoć za pronalazak fotografija.

 
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
105394
false