Maghanap ayon sa mga tao, bagay, at lugar sa iyong mga larawan

Maghanap ng anumang bagay sa iyong mga larawan. Halimbawa, puwede mong hanapin ang: 

 • Isang kasal na pinuntahan mo noong nakaraang bakasyon
 • Pinakamatalik mong kaibigan
 • Isang alagang hayop
 • Paborito mong lungsod 

Mahalaga: Hindi available ang ilang feature sa lahat ng bansa, lahat ng domain, o lahat ng uri ng account.

Bago ka magsimula

I-download at i-install ang Google Photos app.

Maghanap sa iyong mga larawan

 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Photos app Photos.
 2. Mag-sign in sa iyong Google Account.
 3. Sa ibaba, i-tap ang Maghanap. 
  • Para maghanap gamit ang text:
   • Mag-tap sa box para sa paghahanap sa itaas, at ilagay ang gusto mong hanapin, halimbawa:
   • New York City
   • Pangalan o nickname, kung naglagay ka ng label sa mga tao o alagang hayop
  • Para maghanap gamit ang mga suhestyon:
   • Puwede kang mag-explore ng mga kategorya ng:
    • Mga Tao at Alagang Hayop: lahat ng larawan at video ng mga malapit sa iyo
    • Mga Lugar: hinahayaan ka ng mapa na i-explore ang iyong mga larawan sa pisikal na espasyo
    • Mga Bagay: mga bagay at konseptong natukoy namin sa iyong mga larawan
   • Puwede ka ring mag-scroll sa ibaba para sa higit pang praktikal na paghahanap, tulad ng:
    • Mga Screenshot, Selfie, at Video

Maghanap ng mga larawan o alagang hayop at magdagdag ng pangalan

Para mas mapadali ang paghahanap at pamamahala sa iyong mga larawan, puwede kang maglapat ng label sa mga tao o alagang hayop na nakikilala ng Google Photos.

Mahalaga: Hindi available ang feature na ito sa lahat ng bansa, lahat ng domain, o lahat ng uri ng account.

Hakbang 1: Maghanap ng mga larawan ng isang tao o alagang hayop

 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Photos app Photos.
 2. Mag-sign in sa iyong Google Account.
 3. Sa ibaba, i-tap ang Maghanap
 4. May makikita kang row ng mga mukha. Para makakita ng mga larawan ng isang tao, mag-tap sa isang mukha.
  • Para makakita pa ng mga mukha, i-tap ang Tingnan lahat.

Kung wala kang nakikitang row ng mga mukha:

Hakbang 2: Maglapat ng label

 1. Sa itaas ng pangkat ng mukha, i-tap ang Magdagdag ng pangalan.
 2. Maglagay ng pangalan o palayaw.

Makakapaghanap ka sa pamamagitan ng label na iyon gamit ang box para sa paghahanap. Ikaw lang ang makakakita sa mga pribadong label ng mukha na pipiliin mo, kahit ibahagi mo pa ang mga larawang iyon.

I-off o i-on ang pagpapangkat ng mukha

Puwede mong ihinto ang pagpapangkat ng magkakahawig na mukha sa iyong mga larawan.

Kung io-off mo ang pagpapangkat ng mukha, ide-delete mo ang:

 • Mga pangkat ng mukha sa iyong account
 • Mga modelo ng mukha na ginamit para gawin ang mga pangkat ng mukhang iyon
 • Mga label ng mukha na iyong ginawa

Para i-off o i-on ito:

 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Photos app Photos.
 2. Mag-sign in sa iyong Google Account.
 3. Sa kanang bahagi sa itaas, i-tap ang larawan sa profile o mga inisyal ng iyong account.
 4. I-tap ang Mga setting ng mga larawan  at pagkatapos ay Pagpangkatin ang magkakahawig na mukha.
 5. I-off o i-on ang Pagpapangkat ng mukha.
  • Para i-off ang pagpapangkat ng mukha para lang sa mga alagang hayop, i-off ang Ipakita ang mga alagang hayop na may kasamang mga tao.

Mga advanced na tip

Pagsama-samahin ang mga pangkat ng mukha

Kung nasa mahigit sa isang pangkat ang isang tao, mapagsasama-sama mo ang mga pangkat.

 1. Lagyan ng label ang isa sa mga pangkat ng mukha gamit ang isang pangalan o palayaw.
 2. Lagyan ng label ang iba pang pangkat ng mukha gamit ang parehong pangalan o palayaw, pumili sa mga mungkahi.
 3. Kapag kinumpirma mo ang pangalawang pangalan o palayaw, tatanungin ka ng Google Photos kung gusto mong pagsama-samahin ang mga pangkat ng mukha.

Puwede ka ring makakuha ng suhestyong pagsamahin ang dalawang pangkat ng mukha. Kung iisang tao lang ang mga iyon, i-tap ang Oo.

Magpalit o mag-alis ng label

Puwede mong i-edit o alisin ang mga label ng iyong pangkat ng mukha.

 • Para magpalit ng label: I-tap ang folder na Mga Tao at pagkatapos ay Higit pa at pagkatapos ay I-edit ang label ng pangalan.
 • Para mag-alis ng label: I-tap ang folder na Mga Tao at pagkatapos ay Higit pa at pagkatapos ay Alisin ang label ng pangalan.
Mag-alis ng pangkat ng mukha sa page ng paghahanap

Kung may partikular na pangkat ng mukha na ayaw mong makita sa iyong page ng paghahanap, puwede mo itong alisin.

 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Photos app Photos.
 2. Mag-sign in sa iyong Google Account.
 3. Sa ibaba, i-tap ang Maghanap.
 4. Sa tabi ng row ng mga mukha, i-tap ang Tingnan lahat.
 5. Sa kanang bahagi sa itaas, i-tap ang Higit pa at pagkatapos ay, pagkatapos ay Magtago at magpakita ng mga tao.
 6. I-tap ang mga mukhang gusto mong itago. Para magpakita ng mukha, i-tap muli ang kahon.
 7. Sa kanang bahagi sa itaas, i-tap ang Tapos na.
Mag-alis ng item mula sa isang pangkat

Kung may nakikita kang larawang nasa maling pangkat, puwede mo itong alisin.

 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Photos app Photos.
 2. Mag-sign in sa iyong Google Account.
 3. Sa ibaba, i-tap ang Maghanap.
 4. Piliin ang pangkat ng mukha kung saan ka may gustong alisin.
 5. I-tap ang Higit pa at pagkatapos ay Mag-alis ng mga resulta.
 6. Piliin ang mga larawan o video na gusto mong alisin sa pangkat.
 7. Sa kanang bahagi sa itaas, i-tap ang Alisin.

Tip: Kung mag-aalis ka ng item sa isang pangkat, hindi nito ide-delete ang larawan o video sa iyong library sa Google Photos.

Baguhin ang itinatampok na larawan
 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Photos app Photos.
 2. Sa ibaba, i-tap ang Maghanap.
 3. Mag-tap sa isang pangkat ng mukha.
 4. Sa kanang bahagi sa itaas, i-tap ang Higit pa at pagkatapos ay Palitan ang itinatampok na larawan.
 5. Pumili ng larawan para gawin itong itinatampok na larawan.
Matuto tungkol sa mga modelo ng mukha

Nagaganap ang pagpapangkat ng mukha sa 3 hakbang:

 • Inaalam namin kung may mukha sa anumang larawan.
 • Kung naka-on ang feature na pagpapangkat ng mukha, gagamitin ang mga algorithmic na modelo para hulaan ang pagkakatulad ng magkakaibang larawan sa isa't isa, at tantyahin kung pareho ang mukhang nakikita sa 2 larawan.
 • Pinagsasama-sama ang mga larawang malamang na nagpapakita ng iisang mukha. Puwede kang mag-alis ng larawan mula sa isang grupo anumang oras kung sa tingin mo ay nasa maling pangkat ito.

Kapag naka-on ang pagpapangkat ng mukha, puwede ring magsama ang Google Photos ng mga larawan sa isang partikular na pangkat batay sa iba pang katangian. Kabilang dito ang mga larawang kinuha nang halos magkakasabay kung saan pare-pareho ang damit ng isang tao sa lahat ng larawan kapag hindi nakikita ang mukha.

Mga pangkat ng mukha, label ng mukha, at pagbabahagi

 • Pribado sa bawat account ang mga label ng mukha at hindi ibinabahagi sa ibang account.
 • Hindi ibinabahagi ang mga pangkat ng mukha kapag nagbahagi ka ng mga larawan.
 • Bilang default, ikaw lang ang makakakita sa mga pangkat ng mukha at label sa iyong account.
 • Puwede mong piliing lagyan ng label na “Ako” ang isang pangkat ng mukha para tulungan ang mga Google Photos app ng iyong mga contact na makilala nang mas madali ang mukha mo sa mga larawan. Makakatulong ito sa iyong mga contact na makatanggap ng mga suhestyong magbahagi ng mga larawan mo sa iyo. Alamin kung paano lagyan ng label ang iyong pangkat ng mukha.

Kapag naka-on ang pagpapangkat ng mukha, ipinapaalam mo sa amin na gusto mong gumawa ng modelo ng iyong mukha.

Para i-delete ang iyong mga modelo, i-off ang Pagpapangkat ng mukha.

Mag-alis, magdagdag, o magbago ng mga label ng tao at alagang hayop sa iyong mga larawan
Kung may mapalampas na larawan ang Google Photos o kung magkamali ito sa pagpapangkat sa isang larawan, puwede kang magbago, mag-alis, o magdagdag ng larawan sa isang pangkat ng mukha.
Hindi available ang feature na ito sa lahat ng bansa.

Baguhin kung saang pangkat ng mukha napapabilang ang isang larawan

Puwede kang magdagdag, mag-alis, o magbago ng label ng mukha kapag na-label ng Google Photos ang maling tao o alagang hayop.
 • Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Photos app Photos.
 • Pumili ng larawan at pagkatapos ay i-tap ang Higit Pa 더보기.
 • Mag-scroll papunta sa “Mga Tao” at i-tap ang I-edit I-edit.
 • Mag-alis, magdagdag, o magbago ng label:
  • Para mag-alis ng label: Sa label ng mukha, i-tap ang Alisin Alisin.
  • Para magdagdag ng label: Sa ilalim ng “Puwedeng idagdag,” i-tap ang Idagdag Idagdag sa label ng mukha. Pagkatapos, sa larawan, mag-tap ng idaragdag na label, o piliin ang Magdagdag Idagdag para gumawa ng bagong label.
  • Para magbago ng label:
   1. Sa label ng mukha, i-tap ang Alisin Alisin.
   2. Sa ilalim ng “Puwedeng idagdag,” sa label ng mukha, i-tap ang Idagdag Idagdag.
   3. Pumili ng idaragdag na label ng mukha.
 • I-tap ang Tapos na.
 • Kaugnay na page

  Hindi mo ba mahanap ang iyong mga larawan? Kumuha ng tulong sa paghahanap ng mga larawan.

   
  Nakatulong ba ito?
  Paano namin mapapaganda ito?
  Search
  I-clear ang paghahanap
  Isara ang paghahanap
  Mga app ng Google
  Pangunahing menu
  Maghanap sa Help Center
  true
  105394
  false