جستجو براساس افراد، چیزها، و مکان‌هایی که در عکس‌هایتان هستند

هر چیزی را می‌توانید در عکس‌هایتان جستجو کنید. برای مثال، می‌توانید این موارد را جستجو کنید: 

 • جشن عروسی‌ای که تابستان گذشته شرکت کردید
 • بهترین دوستتان
 • یک حیوان خانگی
 • شهر موردعلاقه‌تان 

مهم: برخی ویژگی‌ها در همه کشورها، همه دامنه‌ها، یا برای هر نوع حساب دردسترس نیست.

قبل از شروع به کار

برنامه Google Photos را بارگیری و نصب کنید.

جستجوی عکس‌ها

 1. در iPhone یا iPad، برنامه Google Photos عکس‌ها را باز کنید؛
 2. به «حساب Google» وارد شوید؛
 3. در پایین، روی Search (جستجو) ضربه بزنید؛ 
  • برای جستجو براساس نوشتار:
   • روی چارگوش بالا بزنید و چیزی را که دنبالش هستید وارد کنید، مثلاً:
   • تهران
   • نام یا نام مستعار (اگر افراد یا حیوانات خانگی را برچسب زده باشید)
  • برای جستجو بااستفاده از پیشنهادها:
   • می‌توانید دسته‌های زیر را کاوش کنید:
    • افراد و حیوانات خانگی: همه عکس‌ها و ویدیوهای کسانی که با شما رابطه نزدیک دارند
    • مکان‌ها: نقشه به شما اجازه می‌دهد تا عکس‌هایتان را در فضای فیزیکی کاوش کنید
    • چیزها: اشیاء و مفهوم‌هایی که در عکس‌های شما شناسایی می‌شود
   • همچنین می‌توانید برای جستجوی مفیدتر، به پایین پیمایش کنید، مثل:
    • نماگرفت‌ها، خودگرفت‌ها، و ویدیوها 

یافتن عکس‌های فرد یا حیوان خانگی و افزودن نام

برای اینکه به‌آسانی عکس‌هایتان را جستجو و مدیریت کنید، می‌توانید افراد یا حیوانات خانگی را که Google Photos تشخیص داده است برچسب بزنید.

مهم: این ویژگی در همه کشورها، همه دامنه‌ها، یا برای هر نوع حسابی دردسترس نیست.

مرحله ۱: پیدا کردن عکس‌های فرد یا حیوان خانگی

 1. در iPhone یا iPad، برنامه Google Photos عکس‌ها را باز کنید؛
 2. به «حساب Google» وارد شوید؛
 3. در پایین، روی Search (جستجو) ضربه بزنید؛
 4. ردیف چهره‌ها را خواهید دید. برای دیدن عکس‌های آن‌ها، روی یکی از چهره‌ها ضربه بزنید؛
  • برای دیدن چهره‌های بیشتر، روی مشاهده همه ضربه بزنید.

اگر ردیف چهره‌ها را نمی‌بینید:

مرحله ۲: اعمال برچسب

 1. در بالای گروه چهره، روی Add a name (افزودن نام) ضربه بزنید؛
 2. نام یا نام مستعاری وارد کنید.

از این به بعد می‌توانید برای جستجو کردن، آن برچسب را در چارگوش جستجو وارد کنید. فقط شما برچسب‌های خصوصی چهره‌ای را که انتخاب می‌کنید می‌بینید، حتی اگر آن عکس‌ها را هم‌رسانی کنید.

روشن یا خاموش کردن گروه‌بندی چهره

می‌توانید گروه‌بندی چهره‌های مشابه در عکس‌هایتان را خاموش کنید.

اگر گروه‌بندی چهره را خاموش کنید، این موارد حذف می‌شوند:

 • گروه‌های چهره در حسابتان
 • مدل‌های چهره استفاده‌شده برای ایجاد آن گروه‌های چهره
 • برچسب‌های چهره‌ای که ایجاد کرده‌اید

برای خاموش یا روشن کردن این ویژگی:

 1. در iPhone یا iPad، برنامه Google Photos عکس‌ها را باز کنید؛
 2. به «حساب Google» وارد شوید؛
 3. در گوشه بالا، روی عکس نمایه حساب یا حرف اول نام خود بزنید؛ 
 4. روی تنظیمات Photos  و سپس Group similar faces (گروه‌بندی چهره‌های مشابه) ضربه بزنید؛
 5. Face grouping (گروه‌بندی چهره) را خاموش یا روشن کنید.
  • برای اینکه گروه‌بندی چهره فقط برای حیوانات خانگی خاموش شود، نمایش حیوانات خانگی با افراد را خاموش کنید.

نکته‌های پیشرفته

ترکیب کردن گروه‌های چهره

اگر چهره یک نفر در چندین گروه باشد، می‌توانید گروه‌ها را ادغام کنید.

 1. یکی از گروه‌های چهره را با نام یا نام مستعار برچسب بزنید؛
 2. گروه چهره دیگر را با همان نام یا نام مستعار (با انتخاب از روی پیشنهادها) برچسب بزنید؛
 3. بعداز تأیید نام دوم یا نام مستعار، Google Photos از شما می‌پرسد آیا می‌خواهید گروه‌های چهره را ادغام کنید.

ممکن است پیشنهادی برای ادغام دو گروه چهره هم دریافت کنید. اگر چهره‌ها متعلق به یک فرد است، روی بله ضربه بزنید.

تغییر یا برداشتن برچسب

می‌توانید برچسب گروه‌های چهره را ویرایش کنید یا آن‌ها را بردارید.

 • برای تغییر برچسب: روی پوشه «افراد» و سپس بیشتر 더보기و سپس ویرایش نام برچسب بزنید.
 • برای برداشتن برچسب: روی پوشه «افراد» و سپس بیشتر 더보기و سپس برداشتن نام برچسب بزنید.
برداشتن گروه چهره‌ از صفحه جستجو

اگر نمی‌خواهید گروه چهره خاصی را در صفحه جستجوی خود ببینید، می‌توانید آن را بردارید.

 1. در iPhone یا iPad، برنامه Google Photos عکس‌ها را باز کنید؛
 2. به «حساب Google» وارد شوید؛
 3. در پایین، روی Search (جستجو) ضربه بزنید؛
 4. کنار ردیف چهره‌ها، رویView all (مشاهده همه) ضربه بزنید؛
 5. بالا سمت چپ، روی More (بیشتر) 더보기و سپس Hide & show faces (پنهان کردن و نمایش دادن چهره‌ها) ضربه بزنید؛
 6. روی چهره‌هایی که می‌خواهید پنهان شوند ضربه بزنید؛ برای نمایش چهره، دوباره روی چارگوش ضربه بزنید؛
 7. در بالا، روی تمام ضربه بزنید.
برداشتن یک مورد از گروه

اگر عکسی را در گروه اشتباهی می‌بینید، می‌توانید آن را از آنجا بردارید.

 1. در iPhone یا iPad، برنامه Google Photos عکس‌ها را باز کنید؛
 2. به «حساب Google» وارد شوید؛
 3. در پایین، روی Search (جستجو) ضربه بزنید؛
 4. گروه چهره‌ای را که می‌خواهید موردی را از آن بردارید انتخاب کنید؛
 5. روی «بیشتر» 더보기و سپسبرداشتن نتایج ضربه بزنید؛
 6. عکس‌ها یا ویدیوهایی را که می‌خواهید از گروه بردارید انتخاب کنید؛
 7. در بالا سمت چپ، روی برداشتن ضربه بزنید.

توجه: اگر موردی را از گروهی بردارید، عکس یا ویدیوی مربوط به آن از کتابخانه Google Photos حذف نخواهد شد.

تغییر عکس ویژه
 1. در iPhone یا iPad، برنامه Google Photos عکس‌ها را باز کنید؛
 2. به «حساب Google» وارد شوید؛
 3. در پایین، روی Search (جستجو) ضربه بزنید؛
 4. روی یکی از گروه‌های چهره ضربه بزنید؛
 5. در بالا چپ، روی «بیشتر»더보기و سپستغییر عکس ویژه ضربه بزنید؛
 6. عکسی را انتخاب کنید تا آن را عکس ویژه کنید.
آشنایی با مدل چهره

«گروه‌بندی چهره» در سه مرحله انجام می‌شود:

 1. بررسی می‌کنیم ببینیم آیا در هیچ‌یک از عکس‌ها چهره‌ای وجود دارد یا نه؛
 2. اگر ویژگی «گروه‌بندی چهره» روشن باشد، از مدل‌های الگوریتمی برای پیش‌بینی شباهت در تصاویر مختلف و ارزیابی اینکه آیا دو تصویر به یک چهره مربوط می‌شود یا نه استفاده می‌شود؛
 3. عکس‌هایی که احتمالاً به یک چهره مربوط می‌شوند باهم گروه‌بندی می‌شود. اگر فکر می‌کنید عکسی در گروه نادرستی قرار گرفته است، همیشه می‌توانید آن را از گروه بردارید.

اگر «گروه‌بندی چهره» روشن باشد، Google Photos ممکن است براساس مشخصه‌های دیگر، به گروه خاصی عکس اضافه کند. این موضوع شامل این موارد می‌شود: عکس‌هایی که از نظر زمانی نزدیک به هم گرفته شده‌اند و تشخیص دادن فردی با چهره غیرقابل‌دیدن از روی لباسش که در چند عکس مثل هم است.

گروه‌های چهره، برچسب‌های چهره، و هم‌رسانی

 • برچسب‌های چهرهٔ هر حسابی خصوصی هستند و با حساب‌های دیگر هم‌رسانی نمی‌شوند.
 • با هم‌رسانی عکس، گروه‌های چهره هم‌رسانی نمی‌شوند.
 • به‌طور پیش‌فرض، گروه‌ها و برچسب‌های چهره موجود در حسابتان، فقط برای شما قابل‌مشاهده هستند.
 • می‌توانید انتخاب کنید گروه چهره‌ای به‌عنوان «من» برچسب‌گذاری شود و به برنامه Google Photos مخاطبینتان کمک کنید چهره شما را در عکس‌ها شناسایی کند. این کار به مخاطبین کمک می‌کند پیشنهادهایی برای هم‌رسانی عکس با شما دریافت کنند. با نحوه برچسب زدن گروه چهره آشنا شوید.

با روشن کردن «گروه‌بندی چهره» تأیید می‌کنید که می‌خواهید مدلی از چهره‌تان بسازید.

برای حذف مدل‌ها گروه‌بندی چهره را خاموش کنید.

برداشتن، تغییر، یا افزودن برچسب افراد و حیوانات خانگی به عکس‌ها
اگر Google Photos عکسی را گروه‌بندی نکرد یا اشتباه گروه‌بندی کرد، می‌توانید عکس را به گروه چهره‌ای اضافه کنید، بردارید، یا گروه چهره آن را تغییر دهید.
این ویژگی در همه کشورها در دسترس نیست.

تغییر گروه چهره‌ای که عکس متعلق به آن است

وقتی Google Photos شخص یا حیوان خانگی را اشتباه برچسب می‌زند، می‌توانید برچسب چهره را اضافه کنید، بردارید، یا تغییر دهید.
 1. در iPhone یا iPad، برنامه Google Photos عکس‌ها را باز کنید؛
 2. عکسی را انتخاب کنید و سپس روی «بیشتر» 더보기 ضربه بزنید؛ 
 3. روی «افراد» پیمایش کنید و روی «ویرایش» Edit ضربه بزنید؛
 4. برداشتن،‌ افزودن، یا تغییر برچسب:
  • برای برداشتن برچسب: در برچسب چهره، روی «برداشتن» Remove ضربه بزنید.
  • برای افزودن برچسب: در بخش «Available to add» (دردسترس برای افزودن)، روی Add (افزودن) افزودن در برچسب چهره ضربه بزنید. سپس در عکس، روی برچسبی برای افزودن ضربه بزنید، یا برای ایجاد برچسب جدید، روی Add «افزودن» افزودن ضربه بزنید. 
  • برای تغییر برچسب:
   1. در برچسب چهره، روی «برداشتن» Remove ضربه بزنید؛
   2. در بخش «Available to add» (دردسترس برای افزودن)، روی Add (افزودن) افزودن در برچسب چهره ضربه بزنید؛
   3. برچسب چهره‌ای را برای افزودن انتخاب کنید؛
 5. روی تمام ضربه بزنید.

صفحه مرتبط

عکس‌هایتان را پیدا نمی‌کنید؟ برای پیدا کردن عکس‌ها راهنمایی دریافت کنید.

 
مفید بود؟
چگونه می‌توانیم آن را بهبود ببخشیم؟
جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی
جستجوی مرکز راهنمایی
true
105394
false