Zezwalanie domyślnej aplikacji galerii na dostęp do Zdjęć Google

Gdy zezwolisz Zdjęciom Google na przyznawanie dostępu do domyślnej galerii na urządzeniu:

 • przyznasz Zdjęciom uprawnienia do udostępniania aplikacji galerii informacji o koncie, takich jak adres e-mail czy stan automatycznej kopii zapasowej w Zdjęciach Google;
 • wszystkie zdjęcia zapisane w Zdjęciach Google będą dostępne w domyślnej aplikacji galerii na urządzeniu.

Aby korzystać z tej funkcji, musisz mieć:

 • Urządzenie, które obsługuje dostęp do domyślnej galerii. Obsługiwani producenci:
  • Xiaomi;
  • Oppo, OnePlus lub Realme.
 • Najnowszą wersję aplikacji Zdjęcia Google.
 • Androida 11 lub nowszego.

Gdy na urządzeniu otworzysz Zdjęcia lub domyślną aplikację galerii, możesz zobaczyć wyskakujące okienko z prośbą o dostęp do galerii.

 1. Aby zarządzać dostępem domyślnej aplikacji galerii na urządzeniu do danych użytkownika w Zdjęciach Google, kliknij Nie zezwalaj lub Zezwól.
 2. Aby później zarządzać dostępem, otwórz ustawienia Zdjęć lub ustawienia domyślnej aplikacji galerii na urządzeniu.

Wyłączanie dostępu do domyślnej galerii na urządzeniu

Aby wyłączyć dostęp do domyślnej galerii na urządzeniu:

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia Google Zdjęcia na urządzeniu z Androidem.
 2. Zaloguj się na konto Google.
 3. W prawym górnym rogu kliknij swoje zdjęcie profilowe lub inicjał.
 4. Kliknij Ustawienia aplikacji Zdjęcia Ustawienia a potem Aplikacje i urządzenia a potem Dostęp do Zdjęć Google.
 5. Kliknij nazwę domyślnej aplikacji galerii na urządzeniu.
 6. Kliknij Usuń dostęp.

Włączanie dostępu do domyślnej galerii na urządzeniu

Ważne: aby ponownie zezwolić na dostęp do danych użytkownika w Zdjęciach Google, musisz użyć domyślnej aplikacji galerii na urządzeniu. W tej aplikacji opcja dostępu do Zdjęć Google może być oznaczona jako „synchronizacja z chmurą” lub „kopia zapasowa w chmurze”.

Jeśli wyczyścisz dane aplikacji Zdjęcia, odinstalujesz tę aplikację, zresetujesz urządzenie lub kupisz nowe, musisz ponownie zezwolić na dostęp do galerii. Aby włączyć dostęp do domyślnej galerii na urządzeniu:

 1. Na urządzeniu z Androidem otwórz domyślną aplikację galerii.
 2. Otwórz Ustawienia.
 3. Aby przyznać Zdjęciom Google uprawnienia do udostępniania danych domyślnej aplikacji galerii na urządzeniu, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak Zdjęcia Google integrują się z domyślną galerią na urządzeniu

Tworzenie kopii zapasowej zdjęć i filmów na połączonym koncie

Gdy kopia zapasowa jest włączona w Zdjęciach Google, ta aplikacja tworzy kopie zapasowe zdjęć z aplikacji galerii. Konto połączone z domyślną aplikacją galerii na urządzeniu jest kontem kopii zapasowej Zdjęć. Aby zmienić połączone konto, musisz zmienić konto kopii zapasowej Zdjęć:

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia Google Zdjęcia na urządzeniu z Androidem.
 2. Zaloguj się na konto Google.
 3. U góry kliknij swoje zdjęcie profilowe lub inicjał.
 4. Kliknij Ustawienia aplikacji Zdjęcia Ustawienia a potem Kopia zapasowa.
 5. W sekcji „Konto i miejsce” kliknij swoje zdjęcie profilowe lub inicjał.
 6. Wybierz konto Google, na którym chcesz utworzyć kopię zapasową.

Jeśli kopia zapasowa Zdjęć jest wyłączona, połączonym kontem Google jest konto Zdjęć aktywne w momencie włączenia dostępu do galerii. Aby zmienić połączone konto:

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia Google Zdjęcia na urządzeniu z Androidem.
 2. Zaloguj się na konto Google.
 3. U góry kliknij swoje zdjęcie profilowe lub inicjał.
 4. Kliknij Ustawienia aplikacji Zdjęcia Ustawienia a potem Aplikacje i urządzenia a potem Dostęp do Zdjęć Google.
 5. Kliknij nazwę domyślnej aplikacji galerii na urządzeniu.
 6. Kliknij połączone konto Google.
 7. Wybierz konto Google, które ma być połączonym kontem.

Jak tworzyć kopie zapasowe zdjęć i filmów

Usuwanie i przywracanie zdjęć i filmów

Gdy usuniesz lub przywrócisz zdjęcia na photos.google.com albo na innym urządzeniu, mogą one nie zostać zsynchronizowane z domyślną aplikacją galerii na oryginalnym urządzeniu. W takim przypadku otwórz aplikację Zdjęcia i rozwiąż problemy z brakiem synchronizacji:

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia Google Zdjęcia na urządzeniu z Androidem.
 2. Zaloguj się na konto Google.
 3. U góry kliknij swoje zdjęcie profilowe lub inicjał.
 4. Kliknij Sprawdź niezsynchronizowane zmiany.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Edytowanie zdjęcia

Jeśli zmodyfikujesz zdjęcie na photos.google.com lub na innym urządzeniu, zmiany mogą nie zostać zsynchronizowane na oryginalnym urządzeniu. W takim przypadku otwórz aplikację Zdjęcia i rozwiąż problemy z brakiem synchronizacji:

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia Google Zdjęcia na urządzeniu z Androidem.
 2. Zaloguj się na konto Google.
 3. U góry kliknij swoje zdjęcie profilowe lub inicjał.
 4. Kliknij Sprawdź niezsynchronizowane zmiany.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Gdy edytujesz zdjęcie w domyślnej aplikacji galerii na urządzeniu, aplikacja Zdjęcia może zachować jego starą kopię w chmurze. W przypadku niektórych typów zdjęć, na przykład portretów, domyślna aplikacja galerii na urządzeniu może zapisać wprowadzone zmiany na istniejącym zdjęciu.

Jak edytować zdjęcia

Przenoszenie elementów do ukrytego albumu

Gdy przeniesiesz zdjęcie z utworzoną kopią zapasową do prywatnego lub ukrytego albumu w domyślnej galerii na urządzeniu, aplikacja galerii usunie wszystkie lokalne kopie pliku. Spróbuje też usunąć kopię z chmury ze Zdjęć Google.

Jeśli nie uda się usunąć kopii z chmury z konta Google, otrzymasz komunikat z domyślnej aplikacji galerii na urządzeniu. Aby ręcznie usunąć zdjęcie z konta Google:

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia Google Zdjęcia na urządzeniu z Androidem.
 2. Zaloguj się na konto Google.
 3. Kliknij i przytrzymaj zdjęcie lub film, które chcesz przenieść do kosza.
  • Wskazówka: możesz wybrać wiele elementów.
 4. Kliknij Usuń Usuń a potem Przenieś do kosza.

Wskazówka: jeśli usuniesz element (zdjęcie lub film), który ma już kopię zapasową w Zdjęciach Google, pozostanie on w koszu przez 60 dni. Jak opróżniać kosz

Duplikaty plików na urządzeniu

Jeśli na urządzeniu jest wiele kopii tego samego zdjęcia, domyślna aplikacja galerii wyświetla wszystkie lokalne kopie na karcie Wszystkie zdjęcia. Aplikacja Zdjęcia wyświetla tylko jedną kopię.

Gdy usuwasz zdjęcie w aplikacji Zdjęcia, prosi ona o pozwolenie na usunięcie wszystkich lokalnych kopii z urządzenia. Jeśli usuniesz zdjęcie z domyślnej aplikacji galerii na urządzeniu, może to spowodować usunięcie wybranego pliku lokalnego i jego kopii w chmurze, a pozostałe kopie zostaną zachowane.

Jak usuwać zdjęcia i filmy

Zmienianie nazw albumów w domyślnej aplikacji galerii na urządzeniu

Ważne: albumy w domyślnej aplikacji galerii na urządzeniu to nie to samo co albumy w aplikacji Zdjęcia.

Jeśli po zmianie nazwy albumu w domyślnej aplikacji galerii na urządzeniu nie możesz znaleźć tego albumu w aplikacji Zdjęcia, poprzednia nazwa albumu może być widoczna w folderach na urządzeniu.

Usuwanie aplikacji Zdjęcia Google i czyszczenie jej danych

Jeśli usuniesz aplikację Zdjęcia Google lub wyczyścisz jej dane, domyślna aplikacja galerii na urządzeniu utraci do niej dostęp. Jeśli nie rozwiązano problemów z brakiem synchronizacji spowodowanych edycją, usunięciem lub przywróceniem zdjęć na stronie photos.google.com lub na innym urządzeniu, po wyczyszczeniu danych aplikacji Zdjęcia Google mogą ponownie przesłać oryginalne pliki z urządzenia.

Jak zarządzać miejscem na dane

Rozwiązywanie problemów ze zdjęciami

Znajdowanie brakujących zdjęć
 1. Znajdowanie brakujących zdjęć i filmów
 2. Jeśli uważasz, że Twoje zdjęcia zostały utracone podczas przenoszenia ich z domyślnej aplikacji galerii na urządzeniu do Zdjęć Google, skontaktuj się z zespołem pomocy tej aplikacji.
 3. Sprawdź, czy domyślna aplikacja galerii na urządzeniu i aplikacja Zdjęcia są nadal połączone. Jak włączyć lub wyłączyć dostęp domyślnej galerii
 4. Sprawdź, czy kopia zapasowa jest włączona. Sprawdź też konto kopii zapasowej. Dowiedz się więcej o tworzeniu kopii zapasowych zdjęć i filmów

Przydatne materiały

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne