Kopiera objekt från iCloud eller Apple Bilder till Google Foto

Du kan importera specifika album från Apple Bilder eller överföra hela biblioteket från iCloud till Google Foto.

Viktigt! Foton och videor tas inte bort från iCloud när du gör överföringen. Efter överföringen synkroniseras inte nya foton och videor som lagras i ditt Apple Bilder-bibliotek automatiskt till Google Foto. Om du raderar importerade eller överförda foton från Google Foto kan de även raderas från Apple Bild-biblioteket.

Innan du börjar

Kontrollera att dina foton uppfyller kraven för en biblioteksöverföring

Om du vill överföra ditt iCloud-bibliotek till Google Foto måste innehållet lagras i iCloud-bilder.

Dessa innehållstyper överförs inte från iCloud till Google Foto:

 • Delade album
 • Smarta album
 • Innehåll i bildström
 • Livefoton
 • Foton och videor lagras inte i iCloud
Kontrollera att dina album är kvalificerade för en albumimport

Om du vill importera album från Apple Bilder till Google Foto måste dina album lagras i Apple Bilder.

Det här behöver du för att en biblioteksöverföring

Kontrollera följande innan du begär en överföring från iCloud-bilder till Google Foto:

Importera ett album

Obs!

 1. Öppna Google Foto Foto på din iPhone eller iPad.
 2. Tryck på p rofilikonenföljt av Inställningar för Google Foto uppe till höger.
 3. Tryck på Apple Bilder följt av Importera album.
 4. Välj de album som du vill importera.
 5. Tryck på Importera uppe till höger.

Tips! Om du lägger till foton i Apple Bilder-albumet efter importen visas de inte i Google Foto-kopian av albumet. Om du vill att de ska visas i Google Foto-albumet lägger du till dem manuellt eller importerar albumet igen.

Begära en fotoöverföring från Apple

Viktigt! Viss data och vissa format som är tillgängliga i iCloud-bilder kanske inte fungerar när du överför innehåll till Google Foto. Kontrollera vad som överförs från iCloud till Google Foto.

Så här begär du en överföring från iCloud till Google Foto:

 1. Logga in med ditt Apple-id på privacy.apple.com.
 2. Välj Överför en kopia av din data.
 3. Starta överföringen genom att logga in med ditt Google-konto.
 4. Slutför begäran genom att följa anvisningarna på skärmen.

Tips! Överföringen tar 3–7 dagar. Om du avbryter överföringsbegäran innan den är klar stannar objekt som redan har kopierats kvar i Google Foto.

Läs mer om foto- och videoöverföringar

Albumimporter
 • Om det finns album med samma namn på dina Apple Bilder- och Google Foto-konton slås de inte samman.
 • Du kan importera album från Apple Bilder till Google Foto upprepade gånger.
  • När du importerar album upprepade gånger kan flera kopior av samma album skapas.
 • Vid importer visas inte Apples favoritalbum eller dolda album. Läs mer om att synkronisera dina favoriter.

Tips! Säkerställ att stora album importeras korrekt i Apple Bilder:

 • Anslut enheten till internet.
 • Ladda enheten.
 • Öppna Apple Bilder i förgrunden.
Biblioteksöverföringar
 • Det är enbart de senast redigerade versionerna av foton och videor som överförs.
 • Om du vill spara utrymme och om en bild eller video finns i Google Foto lagras bara en kopia av fotot eller videon.
 • När det är möjligt överförs foton inom sina album. Videor överförs separat och finns inte i album.
Tips! Filnamnen för album och videor som överförs till Google Foto börjar med Kopia av.

Relaterade artiklar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false
false
true
105394
false
false