Μεταφορά φωτογραφιών και βίντεο από το iCloud® στις Φωτογραφίες Google

Μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο των φωτογραφιών και των βίντεό σας από το iCloud® να μεταφερθεί στις Φωτογραφίες Google.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη μεταφορά των φωτογραφιών σας από το iCloud®.

Σημαντικό: Η μεταφορά δεν καταργεί τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας από το iCloud®. Μετά τη μεταφορά, οι επιπλέον φωτογραφίες και βίντεο που είναι αποθηκευμένα στο iCloud® δεν θα συγχρονίζονται αυτόματα στις Φωτογραφίες Google.

Τι μεταφέρεται από το iCloud® στις Φωτογραφίες Google

Για τη μεταφορά φωτογραφιών και βίντεο, το περιεχόμενο πρέπει:

 • Να είναι αποθηκευμένο στις Φωτογραφίες Cloud®
 • Να έχει αποθηκευτεί σε μία από τις εξής μορφές αρχείων:
  • .3g2
  • .3gp
  • .asf
  • .avi
  • .divx
  • .gif
  • .jpg
  • .m2t
  • .m2ts
  • .m4v
  • .mkv
  • .mmv
  • .mod
  • .mov
  • .mp4
  • .mpg
  • .mts
  • .png
  • .webp
  • .wmv
  • .tod
  • ορισμένα αρχεία RAW

Αυτοί οι τύποι περιεχομένου δεν μεταφέρονται από το iCloud® στις Φωτογραφίες Google:

 • Κοινόχρηστα λευκώματα
 • Έξυπνα λευκώματα
 • Περιεχόμενο ροής φωτογραφιών
 • Live Photos
 • Φωτογραφίες και βίντεο που δεν είναι αποθηκευμένα στο iCloud®
Τι χρειάζεστε για τη μεταφορά

Προτού υποβάλετε αίτημα για μεταφορά από τις Φωτογραφίες iCloud® στις Φωτογραφίες Google, ελέγξτε τα εξής:

Αίτημα μεταφοράς φωτογραφιών και βίντεο

Σημαντικό: Ορισμένα δεδομένα και μορφές που διατίθενται στις Φωτογραφίες iCloud® μπορεί να μην λειτουργούν όταν μεταφέρετε το περιεχόμενό σας στις Φωτογραφίες Google. Ελέγξτε τι μεταφέρεται από τις Φωτογραφίες iCloud® στις Φωτογραφίες Google.

Για να ζητήσετε τη μεταφορά από το iCloud® στις Φωτογραφίες Google:

 1. Συνδεθείτε με το Apple ID σας στη διεύθυνση privacy.apple.com.
 2. Επιλέξτε Αίτημα μεταφοράς αντιγράφου των δεδομένων σας.
 3. Για να ξεκινήσετε τη μεταφορά, συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Google.
 4. Για να ολοκληρώσετε το αίτημά σας, ακολουθήστε τις οδηγίες οθόνης.

Συμβουλή: Η διαδικασία μεταφοράς διαρκεί 3–7 ημέρες. Εάν ακυρώσετε το αίτημα μεταφοράς πριν ολοκληρωθεί, τα στοιχεία που έχουν ήδη αντιγραφεί θα παραμείνουν στις Φωτογραφίες Google.

Σχετικά με τη μεταφορά φωτογραφιών και βίντεο

 • Μεταφέρονται μόνο οι πιο πρόσφατες αλλαγές στις φωτογραφίες και τα βίντεο.
 • Για λόγους εξοικονόμησης χώρου, εάν υπάρχει ήδη μια φωτογραφία ή ένα βίντεο στις Φωτογραφίες Google, διατηρείται μόνο ένα αντίγραφό του.
 • Όταν είναι εφικτό, οι φωτογραφίες μεταφέρονται μέσα στα λευκώματά τους. Τα βίντεο μεταφέρονται ξεχωριστά και δεν θα τοποθετούνται σε λευκώματα.
  • Συμβουλή: Τα ονόματα αρχείων των λευκωμάτων και των βίντεο που έχουν μεταφερθεί στις Φωτογραφίες Google ξεκινούν με την ένδειξη "Αντίγραφο".

Σχετικά άρθρα

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού